FASADKONST på Ramels väg 115

Genom partnerskapet har det också vuxit fram ett konstprojekt där Victoria Park upplåter en kortsida på ett 8-våningshus för att skapa fasadkonst. Inom ramen för Stick ut kontrakterade vi en konstnär, Erik Vestman som under hösten har arbetat medskapande med unga i området för att ta fram idén till verket. Tillsammans med Victoria Park formulerade vi också en ansökan till Boverket för att detta skulle få bli verklighet samt få den inramning den förtjänar.

Så här beskriver konstnären Erik sitt arbete i förstudien och med barnen;

Barnens delaktighet och medskapande är centralt i Stick ut. Det är förhållandevis ovanligt att barn får gestalta offentliga konstverk så det känns kul att få vara med i processen. En av svårigheterna är att visualisera och konkretisera hur konstverket kan komma att se ut så tidigt i processen.
För mig var det viktigt att göra platsen konkret och förståelig för att deltagarna i workshops skulle greppa på vilken plats konstverket skulle placeras. Därför började jag med att bygga en skalenlig fasad för att visa under introduktionen och även testa konstverken på.
Annars var tanken att prata om offentlig konst. Visa exempel och nämna storlek och material och hållbarhet i utomhusmiljön. Materialen i workshop var av en typ som skulle kunna skalas upp utan att bli för tungt och ta för mycket vind. Snören, ståltråd, papper, färger etc. (Som i större storlek kan bli rep, rundstål och plåt) Och framför allt att det för deltagarna skulle kännas inspirerande, kul och viktigt att få bidra med förslag på gestaltningar till en plats som de kände till och såg ofta.


Vi hoppas och ser fram emot att detta konstverk mm nu blir verklighet och uppförs under 2018 då det är väldigt fina idéer som Erik och barnen arbetat fram. Fortsättning följer…

Finansieras av: Kulturrådet, ABF och Victoria Park.

Huvudfinansiär