DHlogo_mobil

SKAPANDE SKOLA

Drömmarnas Hus har lång erfarenhet av att arbeta med kultur i skolan.

Varje Skapande skolaprojekt är ett unikt sammanhang, ett möte mellan våra kulturarbetare och skolans elever. Ofta arbetar vi fram ett koncept i direkt dialog med er som kommun/ skola/årskurs.

Vi jobbar ämnesintegrerat, eller så låter vi lusten och kreativiteten vara mål och medel för resan.
Drömmarnas Hus erbjuder Skapande skola, framför allt inom konst, teater/drama, foto/film.

Om Skapande Skola på Kulturrådet HÄR.

avgifter och innehåll

Vi kan erbjuda våra befintliga workshopar, eller så skapar vi tillsammans med lärare och elever ett skräddasytt projekt.
Vi jobbar alltid med minst två pedagoger i Skapande skolaprojekt. Dessa kostar tillsammans 6000:-/dag. Det tillkommer kostnader för administration, planering, ev. material samt resor. Kostnaderna varierar beroende på projekt.
Konsultation och planering med skolan är kostnadsfri.

INLEDANDE SAMTAL

KRISTIAN ALMQVIST
kristian@drommarnashus.se

040-211 211   0708-373751

info för utskrift - PDF

DUBBELSIDIG A5. 2st ex./A4

EXEMPEL PÅ PROJEKT I URVAL

Dammfriskolan förbereder en konstresa
(23-05-24)
Tillsammans med eleverna i årskurs 9, hade vi en förberedande workshop inför deras resa till Louisiana.
Vi arbetade med alla elever under en dag för att undersöka skapa skulpturer, vilka alla slutligen landade i en gemensam utställning. Tyvärr kunde vi inte följa med klasserna till Danmark, men ryktet säger att det blev en härlig, spännande och solig dag med många upplevelser.

Hyllievågskolan - fantasirum
(22-10-07)
Skapande Skola på Hyllievångskolan. Alla elever har deltagit med att göra egna fantasirum utifrån speldesign, framtid, scenografi, färg och form.
Alla rum sattes samman till en stor skulptur klassvis. Den 7 oktober var det dags för vernissage i skolans bibliotek.

Ängslättsskolan - vatten
(2021-05-16)
Barnen hjälper Vidar, Vildur, “fiskarna” och Havets väktare, som lever i allt vatten. Såväl i hav, som i människobarn. Men nu behöver hon hjälp!
Det är där Ängslättsskolans samtliga tvåor och treor kommer in under fanfarer.
De klarar samarbetsövningar, kommunikations-övningar och kreativitetsövningar. Slutligen skapar de ett konstnärligt meddelande till havets väktare. Ett meddelande som berättar att det finns elever, som vet hur vi människor kan rädda haven. Alla meddelanden sammanställdes sedan i ett konstverk, som nu pryder en av matsalens väggar.

Geijerskolan - perfekt plats
(2020-08-15)
Tre klasser i årskurs skapar under vardera en dag, sina perfekta platser. Platserna bildar sedan en gemensam utställning med ca 85 modeller.
Under en dag gör varje klass en kreativ resa med drama konst och formgivande. Eleverna undersöker och utforskar gemensamma platser och byggnader, för att sedan vända blicken mot hur deras individuella perfekta plats ser ut. Hur vill du att denna plats ska se ut, vad är viktigt för dig och hur kan denna plats komma andra till nytta? En dag fylld av kreativitet och formgivning, där det individuella skapandet står i fokus för den gemensamma utställningen.

Filmfabriken på Kryddgårds-skolan   (2020-05-05)
Under några veckor skapar elever på Kryddgårdsskolan en film som visar elevernas olika skolarbeten kring hållbarhet och klimatsmarta val.
Än så länge har det varit avsnitt om bomullens väg från planta till återvinning, skräp i dag och på medeltiden och ur havets djup reste sig colamonstret, vilket gick ett hårt öde till mötes, i monsterpantmaskinen.
I skrivandets stund är vi mitt i projektet och ser med spänning fram emot vilka teman vi kommer möta kommande veckor med Kryddgårds kreativa elever.

Om öppenhet och bemötande. (HT2019-VT2020)
Elever i hela Osby kommer att genomföra ett skapande skolaarbete som startar på skolan och avslutas på konsthallen i Osby.
Eleverna kommer att skapa en utställning, med över tusen olika inbjudningar, som man kommer kunna beskåda under april månad år 2020. Vi vill med utställningen och arbetet locka till möten med andra och lära känna nya människor i spännande och utvecklande möten.

Identitet- och värderings-frågor på fyra dagar (VT2018)
Våra pedagoger gjorde en blixtvisit med ett Skapande Skolaprojekt.
Tillsammans med Drömmarnas hus jobbade Ängsdalsskolans högstadium med identitet och värderingsfrågor. Eleverna arbetade med medryckande teaterövningar och skapade sedan scener med problemställningar som ligger dem själva nära om hjärtat. De flesta tyckte att dagen var utmanande, kreativ, ”lite pinsam” och rolig.
/Johan Olofsson - lärare

Jag Är – Vi Är (2017 - 18)
Under höstterminen 2017 startade vi ett spännande Skapande skolauppdrag. Nämligen ett arbete med Kirsebergsskolan som pågick hela läsåret. Temat är värdegrund och konsten blir det konstnärliga uttrycket som Drömmarnas hus går in med.

I detta projekt så tar skolan ett helhetsgrepp kring värdegrundsfrågorna.  PI (Pedagogisk Inspiration) kommer genom ”Din röst skall EKA” att bidra med fortbildning för all personal på skolan medan DH kommer att arbeta med samtliga elever i åk F-9 d v s totalt ca 500 elever. Det hela kommer att landa in i ett gigantiskt kollektivt konstverk som skall placeras centralt i skolan där ALLA, såväl lärare som elever, har skapat sina högst individuella kreativa verk. Invigning och FINAL sker den 5 juni 2018.

Respekt (2017 - 18)
I oktober 2017 startade vi ett nytt spännande samarbete med Rosengårdsskolan, något som vi valt att kalla RESPEKT. Detta då det utgår från ett värdegrundsarbete, där vi via Skapande skola, tar ett större, gemensamt grepp i dessa viktiga frågor. Först ut var våra läraruppstarter där Drömmarnas hus mötte alla skolans pedagoger samt övrig personal, för såväl workshops, som dialog kring det vi gemensamt skulle göra.

Det blev härliga möten med engagerade pedagoger och många bra diskussioner! De första klasserna träffade vi sedan i mitten av november och alla skolans närmare 500 elever omfattas. Alla fick då starta upp med ett dramapass där temat respekt, bearbetades dramapedagogiskt. Detta följdes sedan upp med en konstworkshop där eleverna fick gestalta temat via konst. Under vårterminen kommer vi att hålla en hejdundrande FINAL där bl a det stora kollektiva verket kommer att avtäckas och invigas.

Helaktighet (2017)
Vårt Skapande skola samarbete med Kryddgårdsskolan handlade om elevinflytande, demokrati och väl valda artiklar från Barnkonventionen. Vi var glada över att få bilda team med Kryddgårdsskolan när de nu tar ett större skolövergripande grepp i dessa viktiga frågor! Den konstform vi använde här var renodlad drama/dramapedagogik och vi arbetade med samtliga 425 elever.

Detta skapande skola uppdrag har varit av något annorlunda karaktär än de vi brukar få förfrågningar om. Skolan var väldigt tydliga med att de ville ha enbart drama och att de inte ville ha någon slags ”final”. De ville att vi skulle gå in och bli ett dramainslag kopplat till den tydliga tematik som de arbetade med nämligen, World children prize, utvalda artiklar från Barnkonventionen och elevinflytande. Vi föreslog dock att vi gärna inledde arbetet med att träffa lärarkåren först så att de skulle veta samt ha möjlighet att påverka hur vi skulle möta samt arbeta med eleverna.

Så blev det beslutat och så lade vi upp det hela. Först en initial lärarträff à 2 timmar, därefter mötte vi samtliga klasser F-9 (ca 425 elever) i pass om ca 1,5 timme vardera. Elevpasset inleddes med att eleverna blev välkomnade till DH för att sedan introduceras till en fiktiv ”demokratiexpert”. Därefter fortsatte pedagogerna med ”uppvärmningsövningar” efter det att ”demokratiexperten” klivit ur sin roll.

Efter uppvärmningen startade ett dramapedagogiskt upplägg som ledde till att eleverna gruppvis, fick iscensätta egna ”forumspel” som de sedan spelade uppför varandra. Här kunde alla komma med förslag på olika lösningar utifrån de dilemman/konflikter i de olika skolmiljöer som de valt att dramatisera. Samtliga dessa pass lades upp på förmiddagar då det passade skolan bäst. Såväl våra pedagoger som skolans elever och lärare har varit väldigt nöjda med upplägg och genomförande. Vi har mött så många fina elever och lärare och har blivit berörda av alla klokskaper, insikter och det ärliga engagemang som arbetet genererat i.

Elevinflytande - med drama som verktyg (VT2017)
Vårt Skapande skola samarbete med Kryddgårdsskolan vt.2017, handlade om elevinflytande, demokrati och väl valda artiklar från Barnkonventionen.

Vi var glada över att få bilda team med Kryddgårdsskolan när de nu tog ett större skolövergripande grepp i dessa viktiga frågor! Den konstform vi använde här var renodlad drama/dramapedagogik och vi arbetade med samtliga 425 elever. Vi mötte och arbetade med så många fina elever och lärare och blev verkligen berörda av alla klokskaper, insikter och det ärliga engagemang som arbetet genererade. Detta samarbete fortsätter även läsåret 17/18 då detta bara var början…

Gnistan (2017)

Eleverna möter en fiktion där deras värdegrundsarbete och samarbetsförmåga utmanas med hjälp av fiktionen som kretsar kring Gnistan. Kombinerat med fördjupande samtal i klassrummet, vill vi skapa förutsättningar för alla elevers gnistor att trivas och utvecklas.


Utifrån samtalen och upplevelserna skapas sedan en konkret konstnärlig form där 350 elevers arbete synliggörs under en vernissage för hela skolan. En vernissage där 350 elevers värdegrundsarbete förenas till en underbart gnistrande utställning, för visst gnistrar och sprakar det kring barn som mår bra och får skapa!
Ljud, 360°bild och.....läs mer här.

* Hösten 2018 gjorde vi samma (stora likheter) konsept på Kirsebergsskolan i Malmö. Som konstart hade vi "konstfoto i studio". Alla klasser på skolan fick göra vars fyra fotografiska bilder i en studio på skolan. Stor fotoutställning blev det innan vinterlovet, med inramade bilder.

Havets hemligheter (VT2017)
Vi har under våren haft ett mindre Skapande skola uppdrag från Rosengårdsskolan, där tre åk 2 klasser arbetat med konst tillsammans med vår konstnär Jafer. Temat har varit ”Havet” och Jafer har arbetat med barnen i halvklasser med en workshop/klass.

Parallellt med detta har lärarlaget arbetat med temat ”vatten och luft”. Alla grupper har kommit till Drömmarnas hus konstateljé under totalt 3 förmiddagar.
Den spännande vernissagen/avtäckningen av verket, gick av stapeln den 8 juni. Detta skedde under stor pompa och ståt, då vi också fick en härligt högtidlig musikalisk inramning framförd av El Sistema elever + lärare.
Se video på konstverkets avtäckning. Pedagog Malmö skiver om temat.

Resan (2016)
Skapande skolaprojektet RESAN, är speciellt på mer än ett sätt. Under höstterminen 2016 arbetar fyra pedagoger från Drömmarnas hus med samtliga grundskoleelever i Osby kommun. Huvudtemat är inkludering och de konstformer vi valt att arbeta med är Drama och Konst. Resan påbörjades i augusti med en läraruppstart och avslutades i december med en stor vernissage där processresultaten presenterades i form av klassvisa verk.

Flyttfåglar (2016)
När Kommunikationsskolan i Malmö stod inför en flytt av hela skolan så upplevde man en oro bland skolans elever inför detta. Så föddes tematiken till Skapande skola projektet FLYTTFÅGLAR.

Nu är flytten genomförd och temat är i allra högsta grad levande. Drömmarnas hus och skolans pedagoger tar, under höstterminen, ett gemensamt tematiskt grepp, som bl a kommer att generera i att dessa flyttfåglar sätter ett praktfullt bo.

Lika-olika-unika (2015-16)
Under läsåret ht -15/vt -16 arbetade Drömmarnas Hus på och med Lorensborgskolan i Malmö inom ramen för Skapande skola. Uppdraget är att med temat, Lika olika, skapa upplevelsebaserade lärandesituationer där eleverna genom estetiska uttrycksformer får en ökad förståelse för hur estetisk verksamhet och lärande samspelar. Utgångspunkten för arbetet är alla människors lika värde.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (Barnkonventionen).

4 kulturpedagoger från Drömmarnas hus arbetade tillsammans med skolans samtliga 332 elever i åk F-6 . På skolan har också en skapande-skola-grupp med skolans egna pedagoger arbetat löpande under läsåret med den viktiga tematiken. Kulturpedagogernas olika profession ligger i drama/teater, dans, och bild. Under hösten får alla elever prova på samtliga konstformer klassvis. Därefter väljer eleverna vilken konstform man vill fördjupa, fördjupningen sker under våren. Arbetet landade sen in i en gemensam final/uppvisning den 28 april 2016. Här var även föräldrar och syskon inbjudna.

Framtid & Drömmar (2015)
Inom ramen för Skapande skola så hade Drömmarns Hus under
höstterminen ett viktigt uppdrag från Kristianstads kommun.
Målgruppen var kommunens samtliga förberedelseklasser,
inriktningen var konst, temat FRAMTID och DRÖMMAR och
platsen kulturhuset Barbacka.

Varje elev fick möjlighet att skapa sin egen bild av framtid och drömmar med hjälp av olika spännande material, som hamnade i ett alldeles eget skrin eller låda.

Alla skrin/lådor skapade tillsammans en konstinstallation som ställdes ut på kulturhuset Barbacka och visades upp för allmänheten.

Fredagen den 23 oktober 2015 bjöd vi in alla klasser som deltagit till ett vernissage där alla elevernas verk var samlade. Veckan efter, på höstlovet i vecka 44, var huset öppet för alla som ville komma och ta del av utställningen.

Allas lika värde (2014-15)
Hösten 2014, med avslutning i februari 2015, genomförde vi ett stort skapande-skola projekt med hela Örtagårdsskolan.
Temat var ”Allas lika värde"

Målgrupp och antal elever
Samltiga ca 320 elever: F-6, grundsärskolan och introduktion/förberedelseklasserna.

4 kulturpedagoger från Drömmarnas hus arbetar tillsammans med skolans elever, pedagoger, bibliotekarie, ledning, resurspersonal  fram en scenisk redovisning. Konstformerna
drama/teater, dans, musik, bild/slöjd ska samverka. Utifrån de olika estetiska uttryckssätten,
bildas två grupper som alla elever på skolan får prova på. Efter jul bildas särskilda grupper
inom varje område utifrån elevernas intresse, för att sedan gå ihop och visa upp det de skapat
i den gemensamma föreställningen. Vi kommer att arbeta efter konceptet ”Från idé till
föreställning” med temat Allas lika värde.

Kulturpedagogerna träffar elever och personal 20 gånger under höstterminen och tio gånger
under vårterminen.

Den 12 februari 2015 var det vernissage och uppvisning på skolan. Under våren byggdes ett
permanent konstverk utav glasburkarna i skolans lokaler. 


Först en artikel i Pedagog-Malmö om projektet.
Sedan. Läs vad rektorn tycker i en artikel, i Pedagog-Malmö.

Hemligt rum (2013)
Under vårterminen 2013 arbetade en konstnär från Drömmarnas Hus med elever och pedagoger från Kyrkskolan i Hässleholm i ett konstprojekt. Eleverna som deltog i projektet var funktionsnedsatta samt saknade tal (kommunicerade med Bliss) och här blev konsten ett ytterligare kommunikationsverktyg och en ny uttrycksform utöver det rent konstnärliga.

Projektet avslutades med en underbar vernissage på skolan som fick namnet "Hemligt rum". Publiken fick vara med när portarna öppnades till det spännande rummet som eleverna jobbat med under våren. 

Barns tankar om framtid (2012-2013)
Projektet arbetade med framtidsbilder genom konst, drama och dans. Barnen har fått fundera på vem är jag nu, vem vill jag vara i framtiden, hur ser mitt hus ut, vem bor i huset, vad vill jag ha för yrke och hur ser jag ut. De gjorde dockor av papperspåsar som självportträtt. Dockorna blev en del av dansen till sången ”Jag vill vara någon” som alla var med och framförde.


Vi har genom det här arbetet kunna möta barnens egna bilder och också presentera alternativ.  Processen har varit viktig men också att ha ett mål. Vi avslutade hela arbetet med ”Framtidsfesten” på Tegelhuset där det blev vernissage på de hus som hade skapats, självportträtt i form av pappersdockor och dans.

Targets (2011) English subtitles

Fem pedagoger från Drömmarnas Hus, samt elever och lärare i årskurs 5 från Rosengårdsskolan och Värner Rydén har på uppdrag av Rosengårds stadsdel sedan i höstas arbetat inom ramen för projektet Skapande skola. Vi arbetade med temat inuti – utanpå. Är jag samma person på insidan som på utsidan? Vad är utanför och vad är inuti? Finns det ett gemensamt inuti? Kan vi mötas i inutivärlden? Vad drömmer jag om? Vad är jag rädd för? Vi letade oss fram mellan rädslor och mod.

Ön (2010) English subtitles

Filmen ÖN är resultatet av ett Skapande skola-projekt 2010, med elever från Apelgårdskolan, Rosengårdskolan och Örtagårdskolan. Tillsammans med kulturpedagoger från Drömmarnas Hus skapade de och gestaltade filmens berättelser.