DHlogo_mobil

pedagogik

Den röda tråden

I vårt arbete på Drömmarnas Hus är det viktigt för oss att analysera det vi gör, varför vi gör det och hur vi kan utveckla våra arbetssätt för att så många som möjligt ska kunna få glädje av våra kunskaper. Efter våra 20 år är vi övertygande om att man måste arbeta holistiskt. Saker hänger ihop, allt ingår i ett sammanhang. Det finns inte en Drömmarnas hus-metod, det finns många. Men de innehåller alltid vissa gemensamma ingredienser. I det som ibland verkar vara ett brokigt mönster av olika sorters garn löper alltid en röd tråd.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att använda kulturen som ett kraftfullt verktyg i lärandeprocesser. En del av den röda tråden genom projekten består av social förändring. En förändring som startar hos individerna som deltar, men som i förlängningen siktar på samhället i stort. Mycket av vårt arbete sker i grupp och syftar till att stärka processer inom grupper. Vi vet att inlärning sker på olika sätt. Vi vet att man lär sig som bäst med alla sinnen aktiverade och i sammanhang som berör. Intryck som leder till att vi vill ge uttryck. Vi utmanar med nya, oväntade situationer där deltagarna måste tänka till, där de måste ta ansvar för sina egna beslut, där de måste bli delaktiga.

Vi vet också att det måste finnas trygghet och tillit, vi människor behöver känna oss behövda. Därför jobbar vi med olika övningar där deltagarna praktiskt får uppleva de enorma resurser som finns i att samarbeta och inse att vi är beroende av varandra. Vi vet att lusten och glädjen är viktiga för inlärning. Därför arbetar vi med olika sätt att trigga fantasiförmågan och sätta igång en process där barnen vill veta mer, eller själva berätta vidare på en påbörjad historia. I fantasins värld finns inget rätt eller fel, alla möjligheter är vidöppna. Att uttrycka sig på nya sätt ökar självkänslan och modet att prova det oprövade.

Vi tror att människan, framförallt barnen, är intresserade av de viktiga frågorna. Därför arbetar vi tematiskt för att kunna hitta olika ingångar till
dessa frågor. Projekten sträcker sig ofta över längre tid för att vi ska hinna fokusera och djupdyka i tematiken. Vi är ständigt nyfikna, vi vill veta mer, vi vill lära oss av andra. Därför är det viktigt för oss att veta vad andra tycker om det vi gör och att ingå i samarbeten där våra vyer vidgas för nya områden. Vi söker metoder som kan vara till hjälp för oss och andra. Vi vill göra världen ännu litet bättre. Då måste vi våga tänka nya tankar och prova annorlunda vägar. Följer du med oss på resan?

Dramaprovokation
Dold teater sätter i gång reaktioner! 
Hur närmar man sig barn och unga om man vill samtala med dem på djupet, kring känsliga frågor? Hur får man alla att kunna och vilja säga sin mening? Hur skapar man en delaktighet på lika villkor? 

När vi träffar de unga för första gången börjar vi ofta med en provokation, antingen som dold teater, en specialdesignad hemsida med video, eller med en ljuduppspelning. Provokationer arbetar vi med för att snabbt fånga deras uppmärksamhet. Vi jobbar med olika former av dold teater för att få i gång reaktioner, för att uppmuntra dem att tänka själva och för att de ska bli berörda. Vi vill att de unga ska tänka till och reagera – att helt enkelt visa vad de tycker och tänker.
Vi har samlat flera av våra provokationer i en spellista på Youtube här.

KONTAKT

DRÖMMARNAS HUS

Frölichs väg 4

213 68 Malmö

 

info@drommarnashus.se

040-211 211

kreativa kickar/övningar

Ladda ner materialet Kreativa kickar (Guldvalet 2009) med övningar. För lärare m.fl. här.

Övningstips från "Resan"
Övningstips från "Äventyret 2015"
Övningstips från "Lucy 0.0"

pedagogiska SKRIFTER

Alla våra skrifter och böcker som vi publicerar utgår från ett pedagogiskt perspektiv. I varje bok kan du läsa mer om den specifika pedagogiken för ett projekt eller process. Här finns våra skrifter.

UTOMHUSPEDAGOGIK

Drömmarnas Hus arbetar med utomhuspedagogik med olika utgångspunkt, beroende på deltagarnas ålder. Gemensamt för allt arbete är ett lärande för hållbar utveckling och ett lärande genom egna upplevelser i utomhusmiljö.   Läs mer här.

upplevelsebaserat lärande

Läs Drömmarnas hus drama- och utepedagog Mathias Berglunds text kring upplevelsebaserat lärande här!

pedagogik vuxna

Drömmarnas hus projekt Sumak (avslutat) jobbade med vuxna i förändringsprocesser.
Hur kan vi  jobba med kultur med vuxna? 68Kb pdf

Under "Anlita oss" hittar du också exempel på olika workshops, team-building och kurser för företag och organisationer.

se exempel på våra dramaprovokationer

externa länkar

www.bolla.se -Drömkören