DHlogo_mobil

Sammanfattning

Drömmarnas hus har i sex års tid iscensatt ett stort årligt Äventyr i Fulltoftaskogarna mellan Höör och Hörby, för elever från hela Skåne. 2017 gjorde vi för första gånget ett "MalmöÄventyr" i Torup.
Ett Äventyr bygger på en väl beprövad pedagogik där man med fiktionen som en tydlig ram, skapar ett spännande och motiverande sammanhang för en lärande-process. En lärandeprocess som såväl innehåller ämneskunskap (Lgr 11) som träning i samarbete. Ett spännande uppdrag motiverar eleverna att lära sig och de engageras under processen att inhämta kunskap för att klara av uppdraget. Det handlar om samarbete, delaktighet och interaktivitet – ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT!

Själva äventyrsdagen och upplösningen utspelar sig alltid i skogsterräng där barnen interagerar med fiktionens karaktärer och blir historiens hjältar!

ett äventyr för 8-åringar


Nu kommer Drömmarnas hus Äventyr tillbaka Torup!
Spännande väsen kommer under vårterminen 2018 att befolka Torups skogar!


För vem? För elever i åk 2 i Malmö.
Spelperiod? 18 april - 8 maj

Avgift? Ingen! Även busstransporten är avgiftsfri.
Anmälan? Skriftlig i nov-dec 2017.


Att delta i Malmöäventyret är helt kostnadsfritt och transporter till och från Torup ingår.
Bokningen öppnar i oktober men du kan redan nu skicka in en intresseanmälan, så du blir garanterad att få erbjudandet och med det mer information skickat direkt till din mailadress när det släpps.

FÖRDJUPNING i äventyrets pedagogik

Mötet med naturen
Via ett upplevelsebaserat arbetssätt får eleverna möta den mer "vilda" skogen, naturen och Torup. Genom det spännande uppdraget som är svårt att motstå, så engageras alla elever i förberedelse och kunskapsinhämtningsarbetet. De får upplevelser och kunskap som fastnar i hela kroppen. Det övergripande temat i alla äventyren är ett lärande för hållbar utveckling såväl socialt som ekologiskt och i sin förlängning ekonomiskt. De grundar sig på samarbete, delaktighet och interaktivitet. Alla måste hjälpas åt!


Vem får delta?
Äventyret vänder sig till skolklasser i årskurs 2  från Malmö kommun. Målsättningen är att erbjuda cirka 48 skolklasser ett deltagande i Äventyret och dess olika pedagogiska beståndsdelar. Detta innebär att ca 800-1000 elever och deras lärare, fritidspedagoger etc. deltar i äventyrets hela förberedelse-, efterarbete och genomförande dag.
 

Lära genom sagoberättelse

Varje år skapar, iscensätter och producerar vi ett spännande äventyr för massor av skånska elever. Via ett nyskapande pedagogiskt arbetssätt introducerar vi Fulltofta strövområde och dess skogsmiljö. Och vi låter lärare och andra pedagoger få uppleva och arbeta utifrån en utomhuspedagogisk metod kring lärande för hållbar utveckling.
 

Äventyrets pedagogik
I Äventyret används berättelsen som en ram runt undervisningen. Det avgränsar kunskapen och placerar den i ett överblickbart sammanhang för eleverna. De vet vad de måste kunna för att klara äventyrsuppdraget och lär sig gärna för att bli berättelsens hjältar. De aktiverar hela kroppen med alla sinnen och fiktionen ger spänning och magi. Pedagogiken har olika faser utifrån ett bestämt tema.


UPPDRAG. Eleverna får ett uppdrag.
FÖRBEREDELSE. Eleverna förbereder sig inför äventyret genom samarbete och genom att hämta in kunskap.
UPPLEVELSE. Eleverna åker till Torup och upplever äventyret. De löser konflikten och blir sagans hjältar.
EFTERARBETE. Eleverna får arbeta med reflektion och fördjupning kring upplevelsen.
.

kontaktER

Kristian Almqvist
Drömmarnas Hus
kristian@drommarnashus.se
0708-373751

Caroline Ulvsand
Pedagogisk Inspiration
caroline.ulvsand@malmo.se
0729-81 97 61
 

-Vågar eleverna?

Teaser för eleverna

Artikel

Artikel i Pedagog Malmö

Äventyret 2010-2016