DHlogo_mobil

Vi startade med Teater-x 1 april 1990

En historisk resa

Allting började 1990, då sju kringcyklande eldsjälar hyrde in sig i ett litet rum i Rosengårds herrgård. De kallade sig då för Teater X och började med uppsökande teater och forumspel. Att världen går att förändra genom kultur, var mottot. 

År 1993 beslutade de sig för att göra något nytt: en pjäs om Rosengård. Hela 120 Rosengårdsbor deltog i "Benny Boxaren", som blev startskottet för en ny sorts verksamhet, den där kulturen används som medel i ett socialt förändringsarbete. Detta fick ett stort genomslag. 

Till dagens datum har projekten varit många, utvecklingen stor och ett oräkneligt antal deltagande har passerat genom verksamheten. 1996 gjordes den första av tre tillbyggnader, då ett restaurang- och utbildningskök byggdes. 2000 bytte Teater X namn till Drömmarnas Hus och samma år återuppbyggdes även Västra flygeln, ett miljöbygge som i dag inrymmer kulturverksamhet för barn och unga.

Kultur för barn och unga
Barn- och ungdomskultur har alltid varit en viktig hörnsten i Drömmarnas Hus arbete. 1996 startade Barnkulturverkstan som kunde erbjuda gratis kultur till Rosengårds barn. Sex år senare blev medel beviljade från Malmö stad för utöka det pågående arbetet till att inkludera barn och unga i hela Malmö. I dag har Drömmarnas Hus verksamhet i Malmö och i Skåne. Vi arbetar i skolan och även på den fria tiden med barn och unga. Vi jobbar i hela regionen, och har emellanåt även internationella samarbetspartners.

KONTAKT

DRÖMMARNAS HUS

info@drommarnashus.se

040-211 211

DITT GODA MINNE FRÅN DRÖMMARNAS HUS, 30 år

filmklipp

 På vår Youtubekanal hittar du vår
historia dokumenterad. Vi fyller på
med gammalt OCH nytt hela tiden.

Rosengård Herrgårds historia hittar du här.