DHlogo_mobil

FÖREDRAG OCH UTBILDNING

Anlita oss!

Vi har lång erfarenhet av att föreläsa, hålla workshopar, vara konferencier eller sceniskt och administrativt hjälpa till att anordna konferenser.

 

Ibland har vi blivit anlitade som bollplank för att hjälpa till med inspirerade och kreativa inslag, ibland gjort manus till invigningsspel och fått företagets personal att spela med tillsammans med professionella skådespelare. Eller så har vi anlitas för inspiration seminarium kring kulturens kraft, skola och kultur eller i teambuildning, eller hur man mobiliserar människor. Vi blir anlitade att berätta om hur vi byggt upp den fina trädgården, skapat stora arrangemang, berätta om äventyrspedagogik. Våra ungdomar kan man också anlita. Kanske vill ni veta hur det känns att göra fantasyfilm?

Vad tycker andra om oss?

Stockholms Dramatiska Högskola var på studiebesök i Malmö och Köpenhamn under några dagar i oktober 2017. De hade valt att besöka Drömmarnas hus och det var fyra dramaturgstudenter och fyra producentstudenter från STDH som går en kurs i repertoarläggning som kom. Dom ville veta och höra hur vi tänker kring repertoar på Drömmarnas hus.
Vår konstnärliga ledare, Liza Fry och vår verksamhetsledare Lotta Lundgren hade ett stimulerande och givande samtal och så här skrev studenterna om besöket:– Tack för besöket! Fantastiskt roligt och spännande att få höra om ert långsiktiga och viktiga arbete! Hanna Nygren

– Stort tack för inspiration! Till fortsatt arbete och livskraft önskas all lycka. Kommer fortsätta att följa er och era viktiga gärningar. Daniel Sallmander

– Ni är såna fantastiska historieberättare! Inspirerande och målande historier gav pepp och hopp! Plus att ni är så roliga! KÖR HÅRT! Emma T Åberg

– Fantastiskt inspirerande att höra om ert arbete med att skapa mötesplatser och att konsten får vara det som sammanför oss alla! Gustav Åvik

– Otroligt inspirerande att höra om ert arbete. Jag var själv med i liknande projekt när jag var tonåring och det var en välbehövlig fristad i vardagen. Ivar Waldemansson

– Kom trött, lämnar pigg! Så inspirerande att ta del av ert fina arbete. Kultur när den är som bäst! Fanny Ramel

– Så roligt och inspirerade att få höra om ert fantastiska arbete och stora engagemang. Tack och Lycka till!

– Roligt och viktigt, så inspirerande med teater som äntligen når ut till människor på riktigt. Ni är ascoola!

Vi önskar dem all lycka till och hoppas på återseende i framtiden!

En inspirerande föreläsning gav Lotta Lundgren, Vd/Verksamhetsledare på Drömmarnas hus
om : Varför brinner Drömmarnas hus så för det de gör? för Transfer Sveriges hela
personal den 31 augusti. Detta var en del av Transfers Kick On – konferens.

”  Jag har blivit inspirerad, men framförallt tänker jag att jag ska fortsätta tro på det jag gör”

”  Wow! Tack för en mycket inspirerande föresläsning! Jag känner att jag kan direkt översätta detta till mitt arbete. Engagemang är den viktigaste egenskapen i allt man gör.”

”  Det här har fått mig att inse att samhällsengagemang och tillfällen då människor möts kan förändra både enskilda människors liv och hela världen. Alla initiativ och verksamheter från olika håll får alltid det goda och det utvecklande att vinna. Vi på Transfer bidrar också till sådant.

..."Att ha vår konferens på Drömmarnas hus fungerade mycket bra på alla plan. Det gav en bra inramning till vårt utvecklingsarbete och inspirationsföreläsningen som skräddarsyddes för oss gav nya utblickar till vårt fortsatta arbete – vi såg både likheter och fick nya perspektiv. "...Läs hela texten här.

 

Annika Kharraziha. Verksamhetschef. Kultur&fritid för barn och unga i Sjöbo kommun

..."Båda gångerna starkt engagerande inför en fulltalig publik som hörbarligen gav uttryck för sin uppskattning av hur Lotta Lundgren kombinerar kraft, kunskap, humor, empati och skärpa."

 

Karin Helander. Professor i teatervetenskap, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning samt prodekanus, humanistiska fakulteten.

..."Drömmarnas hus är en kraftfull, sprakande kulturell kreatör med ett brett spektra. För er som vill åstadkomma något som gör skillnad i stort eller smått, ta en kontakt och räkna med att få mer än det förväntade."... Läs hela texten här.

 

Lars Uddbäck med tidigare uppdrag för Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Skolinspektionen, Älmhults kommun och nu Regionförbundet södra Småland.

..."Att få möta denna livaktigt professionella verksamhet skapar en tro på att allt är möjligt samt bygger upp inre argumentation för syftet – varför kultur i skolan."... Läs hela texten här.


Pia Wretlind Projektledare KLIV 2.0 och KLIV 3.0

 

..."Anledningen var att vi vid flera tillfällen har samarbetet med Drömmarnas Hus och upplevt att där finns ett stort kunnande och duktiga utbildare."... Läs hela texten här.


Lena Nilsson, utbildningsansvarig HSB Malmö.

 

..."Drömmarnas hus gjorde manus, regi, scenografi, musik, och tränade oss i våra olika roller i Änglaspelet. Vårt samarbete med Drömmarnas Hus var mycket givande. Vi upplevde stor proffsighet inte minst när det gällde att ta fram det bästa hos var och en. Det är en konst i sig eftersom ingen av de medverkande från HSB Malmö hade teatererfarenhet. Det skapade också en stor gemenskap för oss alla."... Läs hela texten här.


HSB Malmö, Medlem o. Kommunikation.

 

..."Utbildningen har stärkt personalen. Gett dem mod att på ett naturligt sätt förmedla, och nå fram med, Transfers mål och visioner. Stärkt deras självförtroende så att mötet med kunder och större församlingar blivit en positiv utmaning."... Läs hela texten här.


Birgit Hansson, VD Transfer.

 

kONTAKT

LONE LINDSTRÖM

lone@drommarnashus.se

040-211 211

Filmklipp ovan: Vi kan hjälpa till med att dramatisera och öppna en konferens.

Filmklipp ovan: Vi kan göra film för
utbildningsändamål.

Andra exempel på uppdrag:
Våga vittna
Skapande skola (film nedan)

bli inspirerad

Vill du att vi ska hålla workshop, utbilda, föreläsa, visa film eller inspirera på annat sätt? Vi skräddarsyr utifrån dina behov!

vem anlitar oss?

Region Skåne, Arvsfonden, Göteborgs Frivilighets-centra, Briggen, SABO, HSB, ASSITEJ, Nationalencyklopedin, BUFF, Växjö kommun, Kulturutskottet Sveriges Riksdag, Riksutställningar, Stockholms Universitet - centrum för barnkulturforskning, Kungsbacka kommun med fler.

Foto: Sjur Stølen