DHlogo_mobil

pia wretlind om drömmarnas hus

"Att få använda hela sitt jag är en demokratisk rättighet och det ska inte kosta en krona"

Denna rubrik knyter ihop Drömmarnas Hus med KLIV 2.0 och är en grund för samarbete. Kulturen behöver skolan, där alla elever och ambassadörerna (lärarna) finns och skolan behöver kulturen, som med sina olika verktyg hjälper oss att göra skolan till en självklar plats där alla barn får utveckla sin fulla potential som människor.

KLIV 2.0, kultur och lärande i vardagen, är ett projekt som undersöker hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande – in i alla skolans ämnen. På vilket sätt kan kulturinstitutionernas uppdrag öka skolans möjligheter att uppfylla läroplanens mål? Lärare från ett antal skolor, i olika kommuner i Västra Götaland, bildar arbetslag med lokala kulturarbetare med syftet att utveckla långsiktiga samarbetsformer. De arbetar med de processer som forskningen visar på är bra för lärandet. Projektet, som finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, arbetade under 2011-2012 och har fått fortsatt förtroende att processa vidare t o m 2014 genom KLIV 3.0.
Under projektperioden erbjuds inspirationsdagar med aktuell forskning, erfarenhetsutbyte och ”goda exempel” som innehåll.
Den 27 oktober 2011 inspirerade Drömmarnas Hus oss med sina erfarenheter. Att få möta denna livaktigt professionella verksamhet skapar en tro på att allt är möjligt samt bygger upp inre argumentation för syftet – varför kultur i skolan. Att sedan under processens gång få återkoppla till berättelser från verkligheten är en viktig del i uppbyggandefasen av att samarbete bygger hållbarhet.
 

TILLBAKA