www.drommarnashus.se/bsp

loading...

Barnens skulpturpark invigdes lörd. den 28 september kl: 15.00 i parken bredvid Drömmarnas hus. Då avtäcktes de tre första skulpturerna.

Alla skulpturförslag är presenterade

Fågelkärleken får möta våren!

Under hösten ville några konstälskare försöka ta hem "Fågelkärleken" från Barnens Skulpturpark.
Konstverket, som är ganska tungt, hittades en morgon, ett par hundra meter från sitt fundament. NU är det reparerat, säkrat och "återinvigt" på sin rättmätiga plats. Vi hoppas att verket kan få stanna, så att andra än konsttjuvar kan ta del av barnens långa process och skapande.
Stort TACK till alla som varit del av att återbörda barnens skulptur.

kort om skulpturparken

I projektet skapar barn och unga tillsammans med professionella konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö.
Syftet är att barn och ungdomar som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö. Barnen deltar i alla delar av projektet från planering- och budgetarbete, framtagandet av skisser och modeller, färdigställande av verken, invigning och fortsatt verksamhet i skulpturparken. Barnen har även majoritet i projektets styrgrupp.

Ett inspirationspaket för parkbesökare samt ett metodmaterial utifrån projektarbetet tas fram. Materialet tillhandahålles av föreningen efter att projektets avslutats. Verken doneras till Malmö stad som också ansvarar för parkens fortsatta drift och underhåll.

Lägesrapport 2018 - 09 - 26

Nu börjar det dra ihop sig, för snart träder vi in i nästa fas av projektet. Den intensiva processfasen är snart över och samtliga tre grupper går inom kort in i produktionsläge.

Men först skall alla grupper genomföra en slutpresentation av sina konkreta idéer till offentliga verk.
De tre idéer som redan presenterats vid en första utkastpresentation, är riktigt spännande och det är inte utan att man skulle vilja snabbspola tiden. Detta för att kunna ta sig till augusti 2019 då invigning är inplanerad för de första verken.

boka guidad visning

COVID - 19

Vi anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer och den aktuella skolans egna regler.
Våra pedagoger håller avstånd till elever och deras pedagoger.
Övningar och uppgifter försöker vi hålla på så låg kontaktnivå som möjligt mellan barnen.

GUIDAD VISNING förskoleklasser

  • Vid guidningstillfället

  • kolla alla tecken noga
  • Visningarna är på tisdagar kl: 10

Såhär skriver Malmös kulturkommunalråd i sitt nyhetsbrev.
Den 28 september invigdes de första tre konstverken i Barnens skulpturpark i Rosengård. En fantastisk fin invigning som startade med att prinsens husarer red in och konstnärerna blev presenterade med fanfarer och röd matta.

Barnens skulpturpark är något alldeles speciellt – för här har barnen varit med i och skapat konst tillsammans med professionella konstnärer. Det här är kultur MED barn inte bara FÖR barn, där barn blir medskapare på sina egna villkor. Jag rekommenderar ett besök till Rosengårdsparken.

/Frida Trollmyr

TISDAGSGRUPPEN VT20, NÅGOT BARN SAKNAS PÅ BILDEN.
TORSDAGSGRUPPEN VT20.
FREDAGSGRUPPEN VT20, NÅGRA BARN SAKNAS PÅ BILDEN.
VIDEO. EN AV SKULPTURERNA BÖRJAR GJUTAS. KLICKA PÅ BILDEN.
ARTIST TALK MED KONSTNÄRER, STORA OCH SMÅ. 1 NOV KL:18-20
loading...

PÅ STUDIEBESÖK. WANÅS KONST 21/6 2018.

I media

Uppslag i Fastighetstidningen juni/18 branchtidn.
Artikel i Sydsvenskan 26 maj 2018
Artikel i Skånskan 25 maj 2018
Pressrelease på MyNewsdesk 22 maj 2018
Radiosändning i SR kulturnytt 16 juni 2017
Artikel i Sydsvenskan 3 juli 2017
Nyhetsartikel om beslutet, på Malmö stads hemsida 15 december 2017
Arvsfonden - följ projektet

Processen i kort

FÖRSTUDIE
Den 19 oktober 2015 beslutade Kulturnämnden i Malmö att Drömmarnas hus ska göra en förstudie, i syfte att undersöka möjligheterna i att skapa en Skulpturpark med och av unga i Rosengård.
Förstudien genomfördes under hösten 2016 i brett samarbete med Malmö stads förvaltningar genom Malmö Offkonstgrupp, bostadsföretag i Rosengård, barn och unga med flera.
Förstudien byggde på en idé av Drömmarnas hus konstnär Jafer Taoun, som har arbetat i många år i Drömmarnas hus konstverksamhet.

BESLUT I MALMÖ KULTURNÄMND
Den 15 juni 2017 beslutade en enig Malmö Kulturnämnd att förorda att Barnens Skulpturpark i Rosengård skall bli verklighet. Detta under förutsättning att all sökt finansiering beviljades samt att verken efter genomfört projekt skulle skänkas till Malmö stad.

BESLUT I MALMÖ FÖRSKÖNINGS- OCH PLANTERINGSFÖRENING
Den 24/10 beviljade Malmö Förskönings- och Planteringsförening projektetmedel för de första 18 månaderna och resten senare om den första processfasen utförts enligt full belåtenhet.

BESLUT ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Den 6/12 beviljade Arvsfonden Drömmarnas hus de sökta medlen för projektet Barnens Skulpturpark I Rosengård. Detta innebar att projektet kunde starta upp planenligt d v s i januari 2018
 

Barnen skulpturtankar

Fåglar på en balkong

kontakt

ANN-MARIE ERIXON

Projektledare
ann-marie@drommarnashus.se

040-31 15 94 eller 0734-48 62 02

VÅR FINA LOGOTYPE ÄR FRAMTAGEN AV:
AD ANDREAS HANSSON