DHlogo_mobil

finansiering

Finansiärer

Tack vare våra finansiärer kan vi driva Drömmarnas hus, som är en ekonomisk förening. Arbetet inom våra väggar är aldrig stillastående, utan i ständig utveckling. Vi hittar ständigt nya projekt och utmaningar. Vår verksamhet skulle inte vara möjlig om inte våra finansiärer skulle tro på och se vår verksamhet som ett viktigt inslag i samhället. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla er som möjliggör vår verksamhet och tror på det vi gör! Skulle du och ditt företag, vilja samarbeta och utveckla projekt tillsammans med oss? Då ska ni inte tveka att höra av er.

 

Sponsorer

Då Drömmarnas Hus är en bidragsbaserad verksamhet, är sponsring ett viktigt komplement till vår finansiering. Vi arbetar med sponsring utifrån de möjligheter som uppstår och där det är viktigt för oss att våra sponsorer synliggörs för sin insats. Sponsring kan självfallet bestå i allt ifrån finansiering till stöd och hjälp ifrån sponsorer på olika plan. Vill din organisation, företag synas med Drömmarnas Hus och i det viktiga arbete vi gör för barn och unga, hör då av dig till oss!

 

Samarbetspartners

Drömmarnas Hus samarbetspartners är många och skiftar från år till år. Vi ser samarbete med andra aktörer som en mycket viktig ingrediens i vårt arbete, samarbetet kan ske på många olika sätt och plan. Vill du/ni, förening, företag, organisationer samarbeta med oss så hör av er! Vi är alltid öppna för nya samarbeten som lyfter såväl vår som er verksamhet ytterligare.

KONTAKT

DRÖMMARNAS HUS

Frölichs väg 4

213 68 Malmö

 

info@drommarnashus.se

040-211 211