finansiärer

Malmö Stad
Sparbankstiftelsen Skåne
ABF- Malmö
Victoria Park
​HSB
Contentus AB
​Tryckfolket
Hestia - Rosengårds Centrum
MKB
SMAB

sponsorer

Som sponsor omnämns de som går in med någon form av tjänster eller varor. Dvs dessa går ej in med kontant finansiering.

ID- Kommunikation
Eminent Reklambyrå
Skånes Dansteater
Malmö Studenthus
Restaurang Rotundan

samarbetspartners

Som samarbetspartners omnämns ALLA som på något sätt är med i föreställning, showroom eller på annat sätt engagerar sig kring Robin Hood projektet. Detta kan vara så väl finansiärer som sponsorer.

Sommarscen Malmö
ABF
Restaurang Rotundan
Malmö Sommarpraktik-projektet
X-Cons
ID-Kommunikation
Eminent Reklambyrå
Victoria Park
​HSB
Hestia - Rosengårds Centrum
Skånes Dansteater AB
Stackarna i Malmö Fastighets  AB/CA FastigheterAB
Malmö Studenthus
MKB
Stadsområde Öster
Omr. programmet Herrgården
Kultur Centrum Skåne
Bridging the Gap
Ung i sommar
Praktik vid event
Sparbanksstiftelsen Skåne
Rädda Barnen
Individuell Människohjälp
​FC Rosengård

VARFÖR WANTED ROBIN HOOD

Inlägg i samhällsdebatten
Vissa talar, mycket och länge, om vad man borde göra för att skapa ett bättre samhälle. Särskilt nu i valtider är det många som vill bidra med åsikter om vad man s k u l l e kunna göra. Man använder vackra ord som inkludering, samarbete och brobyggande. Det är bra. Men är det gott nog? Vi på Drömmarnas Hus tänker satsa allt och gå från ord till handling för att visa att alla dessa ord har en innebörd och faktiskt är genomförbara.

Kickoff
Tisdagen den 23 april klockan 17.30 slog vi upp dörrarna till vad som blev startskottet för Skånes, ja kanske Sveriges, största och häftigaste kulturkrock!

Kulturens och mängdens kraft
Tillsammans med en mängd aktörer, samarbetspartners, professionella skådespelare, barn och unga ska vi göra det omöjliga möjligt! Vi bjuder in till att vara med och bygga ett Malmö för framtiden, en kulturupplevelse utöver det vanliga, värme, engagemang, gemenskap, inspiration och mod!

Sommarupplevelse och korsbefruktning
Drömmarnas Hus vill via kulturens starka band bidra till att helt nya kontakter knyts och nya stärkande samarbeten kan växa fram. Sist men inte minst. … en sommarupplevelse utöver det vanliga- både för de som deltar och för publiken!

Efter varje föreställning kan publiken ta del av våra finansiärers, sponsorers och samarbetspartners showroom.
Läs mer HÄR.

SÅHÄR TÄNKER VÅRA samarbetspartners

Här finns lite av allt - och det blir väldigt mycket tillsammans. Det är galet, det är utmanande och det är aktuellt. Det drivs av eldsjälar och har alla förutsättningar att att bli en sommarupplevelse det snackas om. Och kan det få några Malmöbor att möta någon, eller något, de tidigare inte mött så är det fantastiskt!

/ID-Kommunikation      och      /Eminent Reklambyrå

-----------------------------------------------------------------------------

Det känns viktigt med projekt där unga får stå i centrum, där de får utveckla sina visioner och förmågor. Känns också otroligt angeläget att skapa debatt kring utanförskap/innanförskap, rättvisa och att alla har ett värde, att alla kan bidra.

Vilka förväntningar har du på projektet?
Att föreställningen och allt kring den kommer att ge Malmöbor och besökare nya perspektiv, nya idéer och kraft att förändra.

/Helena Kurki, Bridgning the Gap AB

-----------------------------------------------------------------------------

Vi som fastighetsägare upplåter delar av vår mark under några dagar till projektet. Som fastighetsägare vill vi gärna lyfta blicken och engagera oss i området runt omkring, inte bara i vårt hus. Det var självklart för oss att vara med och hjälpa till på alla sätt vi kan. Vi tror på att samla alla positiva och engagerade krafter för att utveckla stadsdelen på bästa sätt, vi ser detta projekt som en del i att uppnå en ännu trivsammare boendemiljö för våra hyresgäster.

På vilket sätt kommer ni att vara delaktiga?
Vi kommer att upplåta marken där spelplatsen ska vara samt bistå med de resurser som vi har att tillgå, dels när det gäller praktiska aspekter så som tillgång till lokaler och el dels med personresurser i den mån vi kan vara behjälpliga. Som en liten bonus kanske någon av oss dyker upp på scen i något sammanhang.  

Vilka är era förväntningar på projektet?
Vi förväntar oss att projektet ska synas och märkas i Rosengård och resten av Malmö och Skåne. Vi hoppas att det kan bli en plattform för våra hyresgäster att mötas och engagera sig mera i sitt boende och i sin omgivning.

Sist men inte minst… Beskriv med några känslor (adjektiv) vad ni hoppas känna och få med er efter projektet slut…
Vi ser det som en once-in-a-lifetime upplevelse att få delta och hoppas och tror att vi kommer känna oss upplyfta och inspirerade av att vara med i projektet.

/Linnea Rosenqvist, Fastighetschef Malmö Studenthus

NEDAN. DRÖMMARNAS HUS GENERELLA SPONSORER JUST NU.