DHlogo_mobil

finansiärer

Malmö Stad
Sparbankstiftelsen Skåne
ABF- Malmö
Victoria Park
​HSB
Contentus AB
​Tryckfolket
Hestia - Rosengårds Centrum
MKB
SMAB

sponsorer

Som sponsor omnämns de som går in med någon form av tjänster eller varor. Dvs dessa går ej in med kontant finansiering.

ID- Kommunikation
Eminent Reklambyrå
Skånes Dansteater
Tryckfolket
Malmö Studenthus
Restaurang Rotundan

samarbetspartners

Som samarbetspartners omnämns ALLA som på något sätt är med i föreställning, showroom eller på annat sätt engagerar sig kring Robin Hood projektet. Detta kan vara så väl finansiärer som sponsorer.

Sommarscen Malmö
ABF
Restaurang Rotundan
Malmö Sommarpraktik-projektet
X-Cons
ID-Kommunikation
Eminent Reklambyrå
Victoria Park
​HSB
Hestia - Rosengårds Centrum
Skånes Dansteater AB
Tryckfolket
Stackarna i Malmö Fastighets  AB/CA FastigheterAB
Malmö Studenthus
MKB
Stadsområde Öster
Omr. programmet Herrgården
Kultur Centrum Skåne
Bridging the Gap
Ung i sommar
Praktik vid event
Sparbanksstiftelsen Skåne
Rädda Barnen
Individuell Människohjälp
​FC Rosengård

intervjuer med NÅGRA finansiärer

Klicka för att komma till Sparbanksstiftelsen Skåne.

Berätta varför du/ ni är med i projektet Wanted Robin Hood?
Sparbankstiftelsen Skåne har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet. Stiftelsen verkar för sparbanksrörelsens grundläggande ideer och värderingar. För att uppnå våra ändamål stödjer vi projekt med starka samhällsengagemang.
Wanted Robin Hood är ett projekt som starkt stödjer, och förmedlar de värderingar som Sparbanksstiftelsen Skåne står för.

Varför tror ni på detta projektet? (varför har ni valt att engagera/bidraga i detta projektet?)
Stiftelsen har mycket goda erfarenheter av Drömmarnas Hus och deras verksamhet. De projekt som Drömmarnas Hus genomför håller alltid hög kvalité och når sina uppsatta mål. Vi har genom åren därför valt att stödja flera projekt – och aldrig blivit besvikna!

Vilka är era förväntningar på projektet?
Att projektet ger genklang och mersmak för ett ökat regionalt stöd!
Att många skall få ta del av projektet och se och inse värdet av att ta ansvar för våra unga.

Sist men inte minst… Beskriv med några känslor (adjektiv) vad ni hoppas känna och få med er efter projektet slut…
Glädje – värme – ilska och mod!

Birgit Hansson
Ordförande Sparbanksstiftelsen Skåne

Klicka för att komma till Malmö stad.

Berätta varför du/ ni är med i projektet Wanted Robin Hood?
Föreställningen Robin Hood är ett fantastiskt positivt inslag i stadsområde Östers kulturutbud. Självklart vill vi engagera oss i ett arbete som involverar malmöbor, skapar arbete och praktikplatser för unga och som bidrar till en ökad nyfikenhet bland malmöbor för teater, sång och dans. Robin Hood uppsättningen kommer att bli en öppen och inbjudande mötesplats och därmed skapa en ny viktig besökspunkt i stadsområde Öster vilket kommer att medföra spännande möten och en positiv upplevelse för alla besökare.

Vilka förväntningar har ni på projektet?
Vi förväntar oss en storslagen föreställning som engagerar många malmöbor på olika sätt och som kommer att väcka ett stort intresse bland barn och vuxna och uppmuntra till en fortsatt diskussion kring det som Robin Hood står för, hur kan vi skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle.

/Julia Magnusson, Planeringssekreterare MALMÖ STAD
Stadsområdesförvaltning Öster Avd. för Områdesutveckling


-----------------------------------------------------------------------------

Klicka för att komma till ABF.

Berätta varför du/ ni är med i projektet Wanted Robin Hood?
Vi vill vara med och förverkliga denna spännande föreställning som tar fasta på hur det ser ut idag och vad vi tillsammans kan göra för att möta de problem som finns och gemensamt lyfta de positiva saker som uppstår när man går samman. Kraften som denna föreställning kommer att samla är stor och kommer att betyda mycket.

Varför tror ni på detta projektet? (varför har ni valt att engagera/bidraga i detta projektet?)
Därför att vi tror på när man arbetar med teater som ett inslag i samhällsdebatten och får människor att mötas i fullkomligt oväntade sammanhang och göra saker som de aldrig tidigare har gjort eller trott sig kunna göra.

På vilket sätt kommer ni att vara delaktiga?
Vi kommer att med alla våra kanaler sprida info om projektet så att ännu fler lär känna Drömmarnas hus fantastiska verksamhet och att en och annan som aldrig tagit del av allt det som händer på Rosengård och kanske aldrig varit på Rosengård nu får detta vara med om detta.
Vi kommer att finnas på plats med några småprojekt ikring föreställningen.
Vi kommer att finnas på plats under föreställningarnas gång.

Vilka är era förväntningar på projektet?
Att det uppstår många oväntade möten mellan skådespelare, föreningar, publik, malmöbor, företag som kanske leder vidare i fortsatta relationer.

Något mer du/ ni vill tillägga?
Önskar bara Drömmarnas hus och oss alla ett kollektivt LYCKA TILL!

Sist men inte minst… Beskriv med några känslor (adjektiv) vad ni hoppas känna och få med er efter projektet slut…
Powerfulness! Förändringskraftig! Framåtblickande! Minnesvärd! Upplevelserik! Oemotståndlig!

Lotta Holmberg
ABF Malmö/Lomma

Klicka för att komma till Victoria Park.

Berätta varför ni valt att engagera/bidraga till Wanted Robin Hood?
Projektets syfte och mål är förenligt med vårt uppdrag och dagliga arbete - att skapa en attraktiv och trygg boendemiljö och motverka de boendes utanförskap. Vi har valt att engagera oss i projektet för att bereda möjligheter för såväl våra boende (unga som gamla), medarbetare som övriga medborgare i staden, att delta i en kulturupplevelse utöver det vanliga. Projektet tillsammans med allt annat av goda ting som händer här, bidrar till stadsdelens positiva utveckling.

Vilken roll har du i projektet? Vilket sätt kommer ni vara delaktiga?
Jag ansvarar för genomförandet gentemot våra boende och medarbetare – då projektet är ett ytterligare verktyg för oss i vårt arbete att stärka dialogen med våra boende. Sprida informationen och uppmuntra till möjligheten för boende att delta i projektet och/eller uppleva föreställningen. Dessutom kommer jag tillsammans med mina kolleger kommer vara på plats under föreställnings-perioden – just för att förstärka vår dialog med våra boende, såväl befintliga som nya, och andra som är nyfikna på att veta mer om oss på Herrgården.

Vilka är era förväntningar på projektet?
Vi hoppas på att våra mål med projektet infrias, se ovan, och att projektet blir en snackis både och banar vägen för att fler etablerade aktiviteter förläggs i stadsdelen.

Sist men inte minst… Beskriv med några känslor (adjektiv) vad ni hoppas känna och få med er efter projektet slut…
Inspiration, gemenskap , erfarenhet och glädje

Adam Dingizian
Victoria Park

Ett mail från stadsområde öster:

Föreställningen Wanted Robin Hood blev mer än vad vi någonsin kunde tänka oss. Föreställningen var ett fantastiskt positivt inslag i stadsområde Östers kulturutbud och en spännande sommarhändelse! Wanted Robin Hood var inte bara en otroligt fin föreställning utan skapade ett stort mervärde. Drömmarnas Hus lyckades genom projektet involvera malmöbor på en mängd olika sätt, skapa arbete för professionella skådespelare och tekniker, erbjuda praktikplatser för unga, involvera företag och föreningar och bidra med en ökad nyfikenhet bland malmöbor för teater, sång och dans. Wanted Robin Hood gav alla som ville möjlighet att vara med på det sätt som de själva ville vilket skapade spännande möten. Föreställningen engagerade malmöbor över hela Malmö och bidrog till en öppen och viktig mötesplats och besökspunkt i stadsområde Öster. Vi är övertygade om att alla som har medverkat i eller besökt Wanted Robin Hood har fått med sig erfarenheter hem och förhoppningsvis fortsätter diskussionen om vad Robin Hood står för, hur vi kan fortsätta att skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle. Tack för ett gott samarbete!

NEDAN. DRÖMMARNAS HUS GENERELLA SPONSORER JUST NU.