DHlogo_mobil

finansiärer

Malmö Stad
Sparbankstiftelsen Skåne
ABF- Malmö
Victoria Park
​HSB
Contentus AB
​Tryckfolket
Hestia - Rosengårds Centrum
MKB
SMAB

sponsorer

Som sponsor omnämns de som går in med någon form av tjänster eller varor. Dvs dessa går ej in med kontant finansiering.

ID- Kommunikation
Eminent Reklambyrå
Skånes Dansteater
Tryckfolket
Malmö Studenthus
Restaurang Rotundan

samarbetspartners

Som samarbetspartners omnämns ALLA som på något sätt är med i föreställning, showroom eller på annat sätt engagerar sig kring Robin Hood projektet. Detta kan vara så väl finansiärer som sponsorer.

Sommarscen Malmö
ABF
Restaurang Rotundan
Malmö Sommarpraktik-projektet
X-Cons
ID-Kommunikation
Eminent Reklambyrå
Victoria Park
​HSB
Hestia - Rosengårds Centrum
Skånes Dansteater AB
Tryckfolket
Stackarna i Malmö Fastighets  AB/CA FastigheterAB
Malmö Studenthus
MKB
Stadsområde Öster
Omr. programmet Herrgården
Kultur Centrum Skåne
Bridging the Gap
Ung i sommar
Praktik vid event
Sparbanksstiftelsen Skåne
Rädda Barnen
Individuell Människohjälp
​FC Rosengård

showroom

Till föreställningen är det också kopplat en form av presentationsyta – showroom.

Många har hjälpt till att göra det möjlig att genomföra Wanted Robin Hood, och många andra goda verksamheter bedrivs av många goda människor, i föreningar och företag.

I ”showroom” får de goda krafterna en plats att prata om och visa på det arbete man gör.  Men… showroom är ingen traditionell utställning på en mässa. Nej, presentationerna som kommer att finnas här, kommer att bli något utöver det vanliga. En spännande överraskning som väntar publiken efter föreställningens slut.

Möten och en överraskning som ingen vill missa!

För mer info.
Kontakta Christina Larsen christina@drommarnashus   0705-792087

SHOWROOM


Studenthus    -    Victoria Park    -    Rädda Barnen

Individuell Människohjälp (IM)    -    FC Rosengård

Malmö stad, Stadsdelsområde Öster

ABF Malmö    -    Drömmarnas Hus

NEDAN. DRÖMMARNAS HUS GENERELLA SPONSORER JUST NU.