F U L L B O K A T för vårterminen.
Men gör gärna en intresseanmälan,
ifall vi erbjuder fler dagar senare.

Intresseanmälan till "SAGOYOGA".
Rörelse för 3-5 år och 6-8 år.
INGA AVGIFTER!!!

NU ÄVEN ONLINE

I vår testar vi att erbjuda några av verksamheterna som digitala versioner. Möt våra pedagoger online. Inga förinspelade filmer alltså!
Men vi kan fortfarande komma till ER, om ni vill och kan ta emot oss.

Om ni ska ha online-workshop, så kommer vi att ta kontakt med er i god tid, för att se till att allt fungerar som det ska.

HUR MYCKET?
VILKA DAGAR?


Sagoyoga kommer i första hand att utövas på tisdagar under april och maj. Men det kan bli aktuellt med andra dagar också.

I vår sagoyoga får barnen röra på sig i grupp genom en berättelse. Det kan till exempel vara som i berättelsen för de yngre där vi får  träffa den väldigt hungriga larven som föds en mörk natt under månens sken. I larvens jakt på mat, stöter vi på en massa olika spännande djur!
Kommer larven bli mätt?


Sagan anpassas efter ålder och eleverna kommer själva
att bidra med rörelser efter introduktionspasset.

Två olika åldersupplägg har vi.

Alternativ 1 Förskola/fritidshem
För vem? Förskolor i Malmö. Från 3-5 år.
När? Tisdagar (flera tillfällen)
Hur många barn? Max 12 barn
Hur lång tid? 30 minuter × 2 olika tillfälle
Var? På Teams eller Coronaanpassat i era lokaler inom Malmös närområde.
Förberedelser? Projektor, dator, yogamattor eller annat underlag. Om vi kommer till er, så har vi yogamattor med oss.
Avgift? Inga avgifter.

Alternativ 2 Förskola/skola/fritidshem
För vem? Förskolor i Malmö. Från F-2 årskurs.
När? Tisdagar (flera tillfällen)
Hur många barn? Halvklass x 2  Vi kör två pass efter varandra, så hela klassen deltar under samma timme.
Hur lång tid? 30 minuter × 2 olika tillfälle
Var? På Teams eller Coronaanpassat i era lokaler inom Malmös närområde.
Förberedelser? Projektor, dator, yogamattor eller annat underlag. Om vi kommer till er, så har vi yogamattor med oss.
Avgift? Inga avgifter.

Projektledare
Kristian Almqvist
kristian@drommarnashus.se

Maila frågor om Sagoyoga till:
luz@drommarnashus.se
OBS: Endast frågor, ej bokning.

LADDA NER RUTINER INFÖR WORKSHOPEN