intresseanmälan till "i form".
KONSTarbete med åK 3-5 i Skåne (ej Malmö)
INGA AVGIFTER!!!

EXTRAINSATTA TIDER

Vi tar eleverna på en undersökande resa i skulpturen och konstens uttryck under 75-90 min.

Vi ger barnen möjlighet att använda konst för att uttrycka sina känslor och som ett kommunikations-medel i färg och form som komplement till sitt verbala språk. 
Workshopens syfte är att ger barnen flera nyanserade redskap i sin undersökande och kreativa utvecklingsprocess.

Ett härlig, roligt och spännande sätt att utforska konstens kraft som ett kommunikationsmedel.

Sammanfattning
Vi erbjuder åk 3-5 en 75-90 minuters konstworkshop. Vår konstpedagog med en assistent, besöker er skola med allt material som behövs för workshopen.

Vilka skolor
Skolor i Skåne, men utanför Malmö.

Grupperna
Vi arbetar med en klass åt gången, upp till 28 elever. Vi prioriterar skolor som anmäler 2 klasser (eller motsvarande antal elever) på samma dag, i vårt urval.

Tid
2 X 75 - 90 minuter med paus mellan grupperna.
Exakta klockslag kommer ni överrens om tillsammans med vår pedagog. T.ex kl: 9.30 -11.00 samt 12.00-13.30. Körsträckan från Malmö påverkar starttiden.

Plats
I ert klassrum eller annan lämplig lokal på skolan.

Kostnad
Inga kostnader

Anmälningssida
www.drommarnashus.se/iform

Intresseanmälan

  • Skåne, men ej Malmö.
  • Dubbelkolla alla tecken. Tack.
  • Endast År: 3-5
  • En klass = max 28 elever.
  • Kan vara flera alternativ

Får du inget svarsmail från oss inom en timme? Kolla skräpmail först.
Maila sedan "manuellt" svar till: 
kristian@drommarnashus.se