Äventyrets pedagogiska skafferi 2015

övningar i äventyret

Detta är ett grundupplägg av övningar i Äventyret 2015. De kan komma att förändras, eller kompletteras före eller under Äventyret.

VÄTTERINGEN
Gruppen står i en ring och håller varandra i händerna. Två av eleverna håller i Vätteringen (cykelslang, rockring eller rep knutet i en cirkel) i vars en sida. Övningen går ut på att alla tar sig genom ringen utan att släppa ringen eller varandras händer.
Tips: Börja med en rockring (hård ring). Försvåra sedan med rep (slapp ring). Testa slutligen med cykelslang (elastisk ring). När övningen sedan genomförs under äventyret, ska eleverna dessutom sjunga sången som våra halvväsen har introducerat.

KAMOUFLAGENÄT
Gruppen (ca 15 elever) kommer att förflytta sig gömda under ett kamouflagenät, gemensamt, samtidigt och tyst.

FLYT-PLATTOR
Gruppen ska med hjälp av träplattor (30X20 cm) ta sig över en fiktiv flod. Plattorna kan bära hur mycket vikt som helst, dock flyter plattorna i väg om de inte har konstant direktkontakt med en eller flera deltagare.
Tips: Inled med samma antal plattor som elever. Försvåra sedan genom att minska antalet plattor. Floden (alltså du) sköljer bort de plattor, en efter en, som eleverna inte har någon kroppskontakt med.

HELVETESGAPET

Två och två lutar sig eleverna mot varandras händer, de ska ta sig längs stockarna över till andra sidan. Ju längre ut på stockarna paret kommer, desto mer ökar avståndet mellan stockarna. Paret måste våga luta sig mot varandra mer och mer, för att kunna fortsätta hela vägen och
slutligen hoppa över till andra sidan.

Tips: I denna övning är tillit avgörande och att kroppen är rak för att kunna komma hela vägen över. Stick inte ut ändan. Tejpa upp två linjer på golvet i klassrummet som ni kan träna på. I skogen använder vi trädstammar att gå på.

förberedande övningar för skogsovana

FINGERPINNE
Varje elev hämtar ett (litet och lätt) föremål från skogen. En liten pinne kanske? Alla ställer sig i en ring. Håll fast de olika föremålen, ett och ett mellan er, enbart genom att använda pekfingerspetsarna. PÅ detta sätt skapar ni en ring som binder samman alla, med de "främmande" föremål som plockats från skogen.
Tips: Försök att förflytta hela ringen, utan att tappa något av de föremål ni balanserar mellan fingerspetsarna.

* Dela i mindre grupper (två och två går också bra) om det är problem med samarbetet i helgrupp.

FORSKA
Träna i att hålla och undersöka föremål från skogen. Känn, lukta, titta nära. Visa för varandra vad ni har upptäkt.

GORILLA
Alla på ett led med ledaren först. Ledaren skriker "gorilla" och blundar samtidigt. Därpå påbörjar ledaren nedräkning till noll. T.ex från 20- 0. Alla elever som följt ledaren gömmer sig innan noll. Efter det så ska ledaren försöka se eleverna på sina gömställen och då ropa deras namn. Tips: Ni kan lägga till att ledaren kan få ta ett antal steg eller minska tiden eleverna har att gömma sig på.
* Träning i att ligga på marken i skogen.

NORSK GÖMME (som kurragömma, fast baklänges!)
Man utser en som ska gömma sig, sedan blundar alla andra och räknar till 100. När de räknat klart börjar var och en gå mot den plats där de tror kompisen har gömt sig. Det är förbjudet att prata, alla ska vara helt tysta! När man hittat den som gömt sig, så gömmer man sig själv bredvid och säger inte ett knyst. Leken är slut när alla har gömt sig bredvid den man hittat. Den som sist hittar en gömd, får börja att gömma sig nästa gång.

FEMTOMGÖMME
Ledaren räknar exempelvis till 30. Under tiden springer de andra ut och gömmer sig. De som ledaren därefter ser, får komma till ledaren. Nu räknar ledaren baklänges från 30 -0. Då ska alla försöka ta sig från sitt gömställe och klappa på ledaren och ge sina ”tagna” kamrater en ”hige five”, som då blir fria och kan följa med ut och gömma sig igen innan ledaren är nere på 0.

LJUDKARTA
Eleverna väljer själv en plats i skogen där de sätter sig och skriver/ritar en karta över vilka ljud de hör och varifrån ljuden kommer. Avståndet mellan eleverna ska vara så stort att de inte stör varandra, men ändå kan vara trygga.

Tips: utöka tiden efterhand som eleverna upptäcker fler och fler ljud.

för skogs-ovana

Introduktionsövningar för skogs-ovana klasser/elever.

Utifrån samtalen under kickoff-dagen 26/3, så har vi här sammanställt några övningar/lekar som ni kan prova i er närmiljö. Under äventyrsdagen kommer det att finnas enstaka moment när barnen behöver gömma sig i skogen. Därför kommer det vara nödvändigt att kunna ligga, alternativt sitta på huk i skogsmiljö.

Fortsätt scrolla neråt.