DHlogo_mobil

ÄVENTYRET 2010 - 2018

Lära genom sagoberättelse

Varje år skapar, iscensätter och producerar vi ett spännande äventyr för massor av skånska elever. Via ett nyskapande pedagogiskt arbetssätt introducerar vi Fulltofta strövområde (2010-2015) och dess skogsmiljö. Åren 2017 och 2018 befinner vi oss i Torup, i samarbete med Pedagogisk Inspiration - Malmö stad. Vi låter lärare och andra pedagoger få uppleva och arbeta utifrån en utomhuspedagogisk metod kring lärande för hållbar utveckling.

Äventyrets pedagogik
I Äventyret används berättelsen som en ram runt undervisningen. Det avgränsar kunskapen och placerar den i ett överblickbart sammanhang för eleverna. De vet vad de måste kunna för att klara äventyrsuppdraget och lär sig gärna för att bli berättelsens hjältar. De aktiverar hela kroppen med alla sinnen och fiktionen ger spänning och magi. Pedagogiken har olika faser utifrån ett bestämt tema.


UPPDRAG. Eleverna får ett uppdrag.
FÖRBEREDELSE. Eleverna förbereder sig inför äventyret genom samarbete och genom att hämta in kunskap.
UPPLEVELSE. Eleverna åker till Fulltofta (t.ex) och upplever äventyret. De löser konflikten och blir sagans hjältar.
EFTERARBETE. Eleverna får arbeta med reflektion och fördjupning kring upplevelsen.

Innan allt kör igång med klassen, så träffar vi minst en av klassens lärare i en obligatorisk heldags-kickoff. Detta brukar ske i mars månad.

Mötet med naturen
Via ett upplevelsebaserat arbetssätt får eleverna möta den mer "vilda" skogen, naturen och strövområdet. Genom det spännande uppdraget som är svårt att motstå så engageras alla elever i förberedelse och kunskapsinhämtningsarbetet. De får upplevelser och kunskap som fastnar i hela kroppen. Det övergripande temat i alla äventyren är ett lärande för hållbar utveckling såväl socialt som ekologiskt och i sin förlängning ekonomiskt. De grundar sig på samarbete, delaktighet och interaktivitet. Alla måste hjälpas åt!


Vem får delta?
Äventyret vänder sig till skolklasser i årskurs 3 -5 (varierar) från de skånska kommunerna. Målsättningen är att erbjuda cirka 40 skolklasser/år ett deltagande i Äventyret och dess olika pedagogiska beståndsdelar. Detta innebär att ca 800-1000 elever och deras lärare, fritidspedagoger etc. deltar i äventyrets hela förberedelse-, efterarbete och genomförande dag. Målsättningen är att variera kommunerna från år till år för att på detta sätt introducera arbetssätt, metod och strövområdet för ett stort antal skånska kommuner. Det skapas ett Äventyr/år som har sin stora Äventyrsdagen för alla elever är oftas maj månad. Under tidig vår är det såväl lärarintroduktion (kick-off) som presentation av uppdrag och skolornas förberedande arbete.

sammanfattning av vårt första äventyr

kontakt

KRISTIAN ALMQVIST

Projektledare på Drömmarnas hus
kristian@drommarnashus.se

0708-373751

SNABBFAKTA

ÄVENTYRET: SKOG, KUNSKAP, SPÄNNING

ÅLDER: ÅK 2-5 (VARIERAR)

PLATS: I FULLTOFTA (t.o.m 2015)
2017 - 2018 I TORU
P

PROJEKT: 2018 VAR DET NIONDE ÅRET

FINANSIERING: T.O.M 2015 STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAP, ANDRA FINANSIÄRER KAN IBLAND FÖREKOMMA

2017 - 2018 PEDAGOGISK INSPIRATION (Malmö Stad)

UTB. BIBLIOTEKARIER 2024

Malmöäventyret 2018

Malmöäventyret 2017

projekt lucy 2.0  2016

äventyret 2015

äventyret 2014

Äventyret 2013

äventyret 2011

äventyret 2010