LUCY pedagogiskt skafferi

HEM     PEDAGOGISKT SKAFFERI     PRAKTISKT     FORUM     KONTAKT

georgs övningstips inför id

Steg 1 Förslag på olika övningar för att få igång kreativiteten

Övning - Hela gruppen står i en stor cirkel. En person säger ett ord t ex vatten så ska nästa person associera till det ordet t ex vind. Inget är rätt eller fel. Viktigt att man inte ska tänka, utan gå på sin första impuls som dyker upp i hjärnan. Samma övning kan göras i par, mindre grupper eller att eleverna går runt fritt i rummet.

Övning - Hela gruppen går runt i rummet. När man möter någon säger den personen som först kommer på ett ord - t ex batteri. Och den mötande personen ska komma på ett ord så att det blir ett sammansatt ord – som inte finns t ex batteriskor. Fortsätt med nya spännande möten och föda nya ordkombinationer.

Övning – Varje elev får fundera ut ett problem som den tycker finns kring: Klimatpåverkan, ohälsa, fattigdom, arbetslöshet, utemiljö, bostadsbrist, diskriminering, utanförskap, hemlöshet eller ohållbar konsumtion.

En elev väljer t ex ohållbar konsumtion och tycker att det är ett stort problem att det slängs flera ton med skolmat i veckan.

Eleven beskriver sitt problem för resten av klassen som under en minut får komma med så många idéer som de kan komma på för att lösa problemet. Inga idéer är dumma eller ska förkastas. Alla elever får presentera sina problem.

Övning - Dela in hela klassen i fyra grupper.  Till den här övningen krävs ca 50 A:4 ark och en tejprulle till varje grupp. Uppgiften är att bygga det högsta tornet på 5 minuter. Under övningen kan läraren observera de olika gruppernas kreativa processer.

Övning – Rita cirklar på en tavla. Eleverna får komma med förslag på vad cirklarna kan vara t ex en sol, ett ansikte, ett cykelhjul, en klocka, en fotboll, rockring. Byt ut cirklarna mot rektanglar, trianglar och kvadrater.

Övning – Vad kan man göra med en tidning? Allt förutom att läsa i den. Låt hela klassen komma med förslag. T ex putsa fönster, hyllpapper, slå in paket, torka upp på golvet, göra leksaker, tapetsera, etc.

Albert Einstein sade en gång: ”Jag tänker och tänker, i månader och år: 99 gånger av hundra har jag fel, men en gång av hundra har jag rätt.” 

 

Steg 2 Skapa din idé

Övning 1. Alla elever i klassen får skriva ett ord på en pappersslapp t ex cykel, låda, dator, sol, skolgård, vatten, café, båt, väte, kudde, stol, mat, växter, papper, avfall, etc. Det finns inga begränsningar för vilka ord som de kan skriva. Alla elever skriver 6 ord (ett ord på varje lapp) vardera som sedan läggs i en stor skål eller låda.

Övning 2.  Varje elev får nu hämta sex lappar. Be eleven lägga ut lapparna på bänken framför sig. Se om personen kommer på någon ny idé. T ex så här:

Stol – papper t ex att man skulle kan bygga en stol av papper

Sol – cykel t ex att en cykel skulle kunna drivas av solens energi med solceller

Skolgård – växter att bygga upp en ekologisk trädgård så att skolan blir självförsörjande på grönsaker och en trevligare utomhusmiljö

 

Steg 3 Komma överrens om en gemensam idé i mindre grupper

Övning 1 Varje elev får nu förbereda sig på att hitta sitt eget sätt att presentera och sälja in sin idé.

Övning 2 Dela in klassen i mindre grupper och varje elev presenterar sin idé. Gruppens uppgift är nu att enas om en gemensam idé. Gruppen kan också se om det finns en eller flera idéer som är liknande som kan utvecklas och bli till en gemensam och ännu mer slagkraftig idé.  

 

Steg 4 Hela klassen enas om gemensam idé

Övning 1 Varje grupp förbereder sig på att hitta ett gemensamt sätt att presentera och sälja in sin idé till den övriga klassen.

Övning 2 Grupperna gör sina presentationer för hela klassen som ger positiv feedback.

Övning 2 Alla i klassen får rösta på det förslag som den tycker är bäst.  Den idé som får flest röster blir klassens gemensamma – IDÉ.

MER övningar

Här är en tidigare anv PDF till Äventyret 2013. Sidorna 9 och 10 innehåller övningar.

George tipsar också om två böcker som är användbara. De har inriktning på drama/teater och finns både att köpa och att låna.

Klassrummet som spelplats.
Det pedagogiska teaterhjulet.