DHlogo_mobil

utställningar

En konstnärlig uttrycksform

Genom åren har Drömmarnas Hus genomfört en oändlig massa utställningar och primärt har vi ägnat oss åt konstutställningar. Platser, teman, konstnärliga uttrycksformer och frågeställningar har varierat men den gemensamma nämnaren handlar om att ge unga (och ibland även vuxna) en arena att utrycka sig på och alltid under ledning av Drömmarnas Hus professionella konstnärer.

Bästa Biennalen 2017 30 oktober - 2 november
På höstlovet deltog Drömmarnas Hus i Bästa Biennalen för tredje gången. Bästa Biennalen! hålls vartannat år sedan 2013 och visar samtidskonst över hela Skåne. Under biennalen kan du se utställningar, performancer, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos fler än 40 arrangörer över hela Skåne.

Med Bästa Biennalen! vill man utmana föreställningar om vad vi tror att vi vet om barn, vuxna, konst, stil, makt och andra saker. För mer info om Bästa Biennalen! 
Se www.bastabiennalen.se

Glada minnen (2015)
Med anledning av Drömmarnas hus 25-års jubileum, våren 2015, genomförde vi ett konst-
projekt som hyllade allas glada minnen. Nästan 300 barn från fritids gjorde tillsammans ett
gigantiskt konstverk.

Malmö kom! (2012)

Bilderna av Malmö är många och komplexa – en stad som är kaxig, kreativ eller farlig. En stad som är ruff, ung, segregerad, grön eller tillåtande. Olika världar som lever tätt samman men ändå så långt borta från varandra. Det skaver...

 

2012 hade det den senaste tiden rasat en negativ debatt om Malmö och stadens utveckling, en debatt som väckt många och starka känslor. Genom ett upprop till alla malmöbor ville Drömmarnas Hus och Form/Design Center nu kommunicera och tillsammans med Malmös invånare gemensamt bygga en stor installation, en symbolhandling för att vi tillsammans kan och vill påverka vår stad. Vi ville bygga en symbol av våra olika tankar, våra frustrationer eller drömmar.

 

Efter en process där vi besökte skolor, arbetsplatser, Malmöfestivalen och bibliotek med en dialogworkshop så landade den konstnärliga processen till slut i en stor final! Under två veckor i september, 18-30/9 så öppnade vi dörrarna på Form/Design Center. Detta skedde i en kombination av öppna workshops och en i takt med deltagarna, växande installation. Installationen ingick också i Malmö Gallerinatt samt i Teater Foratts koncept #Malmö Riot.

Dörrar (2010-2011)

Spännande och viktiga saker pågick i Drömmarnas Hus under hösten 2010 och våren 2011 då vi närmade oss Sveriges grundlagar. Vad står det där och vad betyder det egentligen? Då målgruppen inom projektet " Lära för livet" var unga, nyanlända från Landskrona, Helsingborg och Malmö använde vi oss av konsten som det verktyg och språk som vi primärt kommunicerade med. Målpunkten var konstutställningen "Dörrar" som visades på två olika platser i Malmö: Lindängen och Möllevången. Filmen är från vernissagen, som ägde rum i maj 2011.

4U (2004-2005)

Vita garderober öppnade dörrar i Rosengård. Konstnären Jafer Taoun från Drömmarnas Hus hade en källare och 50 skåp till sitt förfogande. Med hjälp av dem öppnade Jafer Taoun dörren till de boendes tankar och drömmar. Många av dem som fyllde garderoberna med innehåll hade liksom Jafer Taoun flytt från Irak. Azhar Allamis "Människans inre fängelse" skildrade bland annat hur hon upplevt tiden som flykting i Sverige. Denna utställning turnerade också runt i Sverige genom ett samarbete med Riksutställningar.

HÄR hittar du videoklipp från ett 15-tal utställningar och performance.

KONTAKT

DRÖMMARNAS HUS

info@drommarnashus.se

040-211 211

Se vår spellista med exempel på utställningar och performance.

Barnens egen ljudinspelning till utställningen "Konstigt Rum".

Kort film från "Bästa Biennalen 2015" på Drömmarnas Hus. (Figurealism)