någon har bestämt...

...att du ska vara människa!

2007 spelade vi framtidsdystopin "Någon har bestämt att du ska vara människa". I valet 2006 hade Sverigedemokraterna etablerat sig i nästan alla skånska kommuner. Hur kunde det ske? Var det bara missnöje eller sympatiserade människor verkligen med partiets åsikter? Under 2007 bestämde vi oss därför för att åka ut i Skåne för att prata om temat makt och människa.

Dold teater i skolor
Vi skapade en provokation där vi agerade företrädare för en fiktiv framtida utbildning som vi kallade ISPL (International School of Political and Economical Leadership) och spelade dold teater. Till en början verkade skolan ha allt. Den erbjöd bärbara datorer till alla elever och gratis studiebesök till New York. Men all information var inte lika lockande. På ISPL var vissa elever utsedda till ledare. De skulle vara klädda i svart skoluniform. Övriga elever skulle vara klädda i grått och fungera som ett slags tjänare åt ledarna. De elever som vi spelade provokationen för reagerade. Ingen ville längre söka till ISPL. När vi bröt föreställningen och berättade att det bara var teater drog många en lättnadens suck. Vi ställde en fråga till högstadieeleverna: Vad skulle hända om en organisation som ISPL tog över och skapade ett nytt samhälle? Hur skulle det se ut om 20 år?

Hundratals elever hjälpte till
800 elever spelade in scener på film och skissade på hur det samhället skulle se ut. Materialet överläts sedan till en dramatiker som arbetade om det till ett manus. Vi byggde upp en hemsk framtidsvärld i en 3 000 kvadratmeter stor gammal IKEA-lokal i Malmö. I fantasivärlden regerade minister Berg. All brottslighet var löst och det fanns ingen arbetslöshet, men man fick inte tänka som man ville, inte ens skriva dagbok, vilket en ung flicka i föreställningen gjorde. Publiken hälsades välkommen som nya invånare och blev sedan allt mer indragen i händelserna. Flickan blev dömd till döden av minister Berg och i juryn satt publiken. En motståndsrörelse visade sig, men var den allt igenom god?

Frihet viktigast
I "Någon har bestämt att du ska vara människa" medverkade tre professionella skådespelare och ett sextiotal barn. Tre ensembler av ungdomar från tre olika städer, Malmö, Kristianstad och Helsingborg, befolkade världen. Tre skådespelare spelade med alla ensembler. Fler än 1 700 personer såg föreställningen. Efter föreställningen fick publiken gå till ett ”white room” för att rösta om vilka värdeord i ett samhälle som är viktigast. Rösterna lades i ett stort glasrör som lystes upp när röstningen var avslutad. Efter upplevelsen av minister Bergs herravälde blev det populäraste ordet ”frihet”.