hittad – lämnad

Ett samtidskonstprojekt med teatrala inslag

"Hittad – Lämnad" från 2006 handlar om identitet på individnivå. Vi skapade fyra scener som belyste identitet på olika sätt. Vad händer med ens identitet när man bara synliggörs i negativa sammanhang, eller när man som barn tvingas bli förälder till sina föräldrar? Hur ska man vara som man?

 

Dessa scener spelades för ungdomar runt om på skolor i Malmö och satte i gång ett arbete kring tematiken. Vem är jag i egna och andras ögon? Vem har rätt att bestämma vem jag är? I vilka grupper känner jag tillhörighet och i vilka gör jag det inte? Ungdomarna satte sedan igång att skapa konstverk. Hela 440 ungdomar skapade konstverk till utställningen/föreställningen.

 

Fabrikslokalen Kockums i Västra hamnen tog ny skepnad av ungas tankar i form av installationer och performance i bild, teater och dans inramat av scenografi, ljus och ljud. Fler än 1500 personer kom för att titta.