LÄRARSIDA FÖR INNOCARNIVAL SKÅNE 2022. PREPPERS MED DRÖMMARNAS HUS.

INGA FLER ANMÄLNINGAR TAS EMOT

PROCESSEN   A-Ö

1: Klassen anmäler sig till InnoCarnival 2022.

2: Film + uppgift från Drömmarnas hus till klassen, några dagar innan "Preppersdagen".
Gå in på:
drommarnashus.se/preppers
eftersom eleverna INTE ska se denna sida. På prepperssidan finns en film och en uppgift för klassen att lösa. Lösningen måste tas med till Drömmarnas hus.

Hur presentera för eleverna?
Säg bara att ni fått en inbjudan till något som heter Preppers och att ni måste se en viss film. Du kan också berätta att du fått en datum. Fråga eleverna om dom skulle vara intresserade av att gå dit. (till Drömmarnas hus)

3: Kreativa lärprocesser oktober-november 2021
(dagen är bokad). Detta är Preppersdagen. Dela upp klassen i tre grupper i förväg. Behåll indelningen hemlig.
Klassen kommer att bli överraskade, när dom får reda på att dom är speciellt utvalda. Se dagens schema nedan.
 
4: En kort idébeskrivning om klassens innovation ska skickas in 5 mars 2022.  

5: Innovationskarneval – festligt evenemang som är öppet för alla besökare. Utställningar, kulturupplevelser, aktiviteter för kropp och knopp. April 2022.

6: Idéer presenteras för beslutfattare i samband med ICLEIs världskongress i Malmö 11–13 maj 2022.

DRÖMMARNA HUS
Kreativa lärprocesser

Under en heldag arbetar vi med klassen kring tematiken AGENDA2030.
Vi kommer att forska runt i resurser, tillgångar, hållbar framtid, etik kanske....


Målet är att stärka eleverna till att skapa innovationer och att kunna argumetera. Preppers är alltså namnet på vår lärprocess i InnoCarnival Skåne 2022.

"Preppers" kallas dom som samlar och förbereder sig på den stora katastrofen.

Preppersdagen

ca: 9.00 - 14.00.
(Individuellt anpassat)

1: Start gemensamt för alla dagens deltagare.

2: Uppvärmning i mindre grupper totalt 6st per speldag.

3: Preppers spel 80 min utomhus. Varma och oömma kläder.

4: Medhavd lunch.

5: Innovationsworkshop.

TILLSAMMANS RUSTAR VI ELEVERNA
FÖR ETT LIV EFTER SKOLAN.


Det här innebär det att delta i InnoCarnival:

* Lärande om hållbar utveckling och innovationer i inspirerande lärmiljöer.
 
* Träning att arbeta värdeskapande med aktörer utanför skolan, en målsättning som också finns tydligt formulerad i läroplanerna. Möjlighet att arbeta med riktiga “case”.
 
* Praktiskt innovationsarbete i klassrummet med hjälp av verktyg och metoder som finns samlade i en innovationsguide på Malmö Delar som ger lärare stöd under hela projektet.
 
* Medverkan på en innovationskarneval under våren 2022 där eleverna presenterar sina idéer om framtiden för företag, föreningar, forskare, politiker och allmänheten. Evenemanget är öppet och gratis för alla.
 
* Möjlighet för lärare att fördjupa sin kompetens kring utmaningsbaserat lärande.

Redan nu kan du se några av InnoCarnivals inspirationsföreläsningar, som riktar sig till lärare i åk 1-9. 

VIDEO 13 minuter
Elever som framtidshjältar (med Ingrid Remvall) Riktar sig till skolledare

VIDEO 27 minuter
Vilka förmågor blir viktiga i framtiden? Del 1 (med Framtidsfrön)

VIDEO 49 minuter
Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan Del 2 (med Framtidsfrön)

* Möjlighet för lärare att ta del av aktuell forskning om utmaningsbaserat lärande genom vårt nära samarbete med Malmö Universitet.
 
* Det är kostnadsfritt att delta.

OM INNOCARNIVAL SKÅNE

Sedan 2014 har 10 000 barn och unga i Skåne samlats för att presentera sina drömmar och visioner för framtiden. Stolta och engagerade har de ställt ut sina smarta och moderna innovationer som är lösningar på många av de utmaningar vi och planeten står inför. Genom att delta i InnoCarnival Skåne blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för håll-barhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Projektet pågår under ett läsår då pedagoger, barn och elever deltar i kreativa lärprocesser som arrangeras av olika aktörer. Där lär de sig mer om hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Eleverna tränar sin digitala kompetens och förmåga att tänka kritiskt, lösa problem, arbeta kollaborativt, kommunicera samt att arbeta kreativt. Pedagoger utbildas och får verktyg att driva inkluderande och strukturerade innovationsprocesser.

InnoCarnival Skåne arrangeras av Malmö stad och Region Skåne i nära samarbete med lärosäten, innovationsföretag och civilsamhället. 
Vi hoppas att ni vill göra gemensam sak med oss och lyfta ungas innovationsförmåga och bli inspirerade av ungas kreativitet och tro på framtiden!
 

WWW.INNOCARNIVALSKANE.SE

Inno Carnevals innovations guide består av 6 steg
Malmö Delar: https://malmodelar.malmo.se/arbetsomrade/innovation-med-de-globala-malen/

ANDRA LÄNKAR
Globala målen. Div. trycksaker för klassrummet. HÄR

PDF med alla mål och delmål i A4-format. HÄR

SKA barnen UPPFINNA EN HÖGteknOLOGISK FRAMTIDSprodukt?

ÄGGSKAL
Innovationer för en hållbar framtid behöver inte vara så avancerade. Det kan t.ex vara återbruk eller återanvändning. Vad kan man använda äggskal till? Här är nio exempel.

MICROLÅN
Innovationer för en hållbar framtid kan också vara av mer teoretiskt slag, eller som en tanke. T.ex att låna ut mindre belopp med låg ränta, för att ge folk i fattiga länder, en chans att komma igång med någon verk-samhet, som dom kan leva på.

År  2006 fick Muhammed Yunus Nobelpris för den idéen. 

SUGRÖR
År 2021 blir engångsartiklar i plast förbjudna i EU.
Tre tjejer på ett Malmö-gymnasium kom på idéen att göra sugrör av halmstrå.
Produktionen är igång nu.....           Läs mer här

vinnare 2020

ALLA TRE VINNARE I GRUNDSKOLEGRUPPEN HADE JOBBAT MED DRÖMMARNAS HUS. KLICKA FÖR VIDEOR.