PREPPERS HT19 - FULLBOKAT

OM INNOCARNIVAL SKÅNE

Sedan 2014 har 10 000 barn och unga i Skåne samlats för att presentera sina drömmar och visioner för framtiden. Stolta och engagerade har de ställt ut sina smarta och moderna innovationer som är lösningar på många av de utmaningar vi och planeten står inför. Genom att delta i InnoCarnival Skåne blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för håll-barhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Projektet pågår under ett läsår då pedagoger, barn och elever deltar i kreativa lärprocesser som arrangeras av olika aktörer. Där lär de sig mer om hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Eleverna tränar sin digitala kompetens och förmåga att tänka kritiskt, lösa problem, arbeta kollaborativt, kommunicera samt att arbeta kreativt. Pedagoger utbildas och får verktyg att driva inkluderande och strukturerade innovationsprocesser.

InnoCarnival Skåne arrangeras av Malmö stad och Region Skåne i nära samarbete med lärosäten, innovationsföretag och civilsamhället. 
Vi hoppas att ni vill göra gemensam sak med oss och lyfta ungas innovationsförmåga och bli inspirerade av ungas kreativitet och tro på framtiden!
 

WWW.INNOCARNIVALSKANE.SE

Den här gången kommer Drömmarnas hus till ER. Under en heldag arbetar vi med klassen kring tematiken "PREPPERS".
Vi kommer att forska runt i resurser, tillgångar, hållbar framtid, etik kanske....


Målet är att stärka eleverna till att skapa innovationer och att kunna argumetera.

"Preppers" kallas dom som samlar och förbereder sig på katastrofen.

LÄRARNA förBEREDER

1: Vår ambition är att inkludera en lokal aktuell problematik, vi behöver denna problematik av er innan ni går på sommarlov för att kunna implementera i den fiktiva berättelsen.

2: Välj ut ett förslag på naturområde/ park på promenadavstånd från skolan för aktiviteten i November "Preppersdagen". (max 15 min promenad).

3: Om det i detta område finns något fysiskt som är ”speciellt”, som vi kan använda för övergången till fiktionen, t.ex en staty, en stor sten, graffitimålning. Vi vill även gärna se det, fota och ladda upp, eller maila till kristian@drommarnashus.se. ...eller försök beskriva det.
Vi kommer använda det lite som guldäpplet som Mio får av tant Edla i Mio min Mio.

4: Under början av hösten kommer Kristian till er skola för att träffa lärarna och titta på det område som ni rekommenderat. Vi kommer vid detta tillfälle även att prata igenom hur arbetet från augusti till Inno Carneval i april, kan se ut för just er.

5: Ni lägger själva informationsgrunden kring de globala målen med era elever inför den utomhuspedagogiska dagen i november.

6: Ni ansvarar själva för kommunikationen med er eventuella parallellskola, ang. resa o.d. (se listan längst ner)