PREPPERS HT19 - FULLBOKAT

Den här gången kommer Drömmarnas hus till ER. Under en heldag arbetar vi med klassen kring tematiken "PREPPERS".
Vi kommer att forska runt i resurser, tillgångar, hållbar framtid, etik kanske....


Målet är att stärka eleverna till att skapa innovationer och att kunna argumetera.

"Preppers" kallas dom som samlar och förbereder sig på katastrofen.

OM INNOCARNIVAL SKÅNE

Sedan 2014 har 10 000 barn och unga i Skåne samlats för att presentera sina drömmar och visioner för framtiden. Stolta och engagerade har de ställt ut sina smarta och moderna innovationer som är lösningar på många av de utmaningar vi och planeten står inför. Genom att delta i InnoCarnival Skåne blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för håll-barhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Projektet pågår under ett läsår då pedagoger, barn och elever deltar i kreativa lärprocesser som arrangeras av olika aktörer. Där lär de sig mer om hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Eleverna tränar sin digitala kompetens och förmåga att tänka kritiskt, lösa problem, arbeta kollaborativt, kommunicera samt att arbeta kreativt. Pedagoger utbildas och får verktyg att driva inkluderande och strukturerade innovationsprocesser.

InnoCarnival Skåne arrangeras av Malmö stad och Region Skåne i nära samarbete med lärosäten, innovationsföretag och civilsamhället. 
Vi hoppas att ni vill göra gemensam sak med oss och lyfta ungas innovationsförmåga och bli inspirerade av ungas kreativitet och tro på framtiden!
 

WWW.INNOCARNIVALSKANE.SE

Innovationer för en hållbar framtid behöver inte vara så avancerade. Det kan t.ex vara återbruk eller återanvändning. Vad kan man använda äggskal till? Här är nio exempel.

Innovationer för en hållbar framtid kan också vara av mer teoretiskt slag. T.ex att låna ut mindre belopp med låg ränta, för att ge folk i fattiga lånder, en chans att komma igång med någon verksamhet, som dom sedan kan försörja sig på.
År  2006 fick Muhammed Yunus Nobelpris för den idéen. 

VIKTIG INFO 30 OKTOBER
Nu har vi börjat lägga upp filmerna.

VIKTIG INFO 17 OKTOBER
Nu finns all info kring tävlingsvillkor och bedömningskriterier på IC-sidan, här. Inlämning senast 15 februari.


VIKTIG INFO 3 OKTOBER
Innovationer som skapas i klasserna, ska hantera något av DEL-målen, under någon av de 17 huvudrubrikerna.
Klicka på något av globalmålen och se vad som döljer sig.

VIKTIG INFO 2 OKTOBER
I denna upplaga av IC kommer det inte att delas ut pris för "Bästa process".

Filmen ser ni någon dag innan vi kommer. Kopiera in ER länk till ett eget dokument eller flik. Eller klicka här direkt.

Backaskolan Malmö 6 nov
https://www.youtube.com/watch?v=R5cn-vvM5LQ&feature=youtu.be

Lindängeskolan 7,8,12 november:
https://www.youtube.com/watch?v=K5k8vgwgBj0&feature=youtu.be


Tolvåkerskolan 14 nov
https://youtu.be/D07uGlyFSw4

Gullviksskolan 15 nov
https://youtu.be/lTXvz8Indeo

Bulltofta/Tottarps skola 18 nov
https://youtu.be/YXPLP9V5_mA

Storkskolan 19 nov
https://youtu.be/XM7dbINd5Dk

Hasslarödsskolan 20 nov
https://youtu.be/rRHqJSG8WaE

Herrestorp/Oxievång 21 nov
https://youtu.be/WDW0hhjvt4s​​​​​​​

​​​​​​​
Backask.(ystad) /Tryde 26 nov


Tygelsjöskolan 
Lindängeskolan
Sveaskolan

LÄRARNA förBEREDER

1: Vår ambition är att inkludera en lokal aktuell problematik, vi behöver denna problematik av er innan ni går på sommarlov för att kunna implementera i den fiktiva berättelsen.

2: Välj ut ett förslag på naturområde/ park på promenadavstånd från skolan för aktiviteten i November "Preppersdagen". (max 15 min promenad).

3: Om det i detta område finns något fysiskt som är ”speciellt”, som vi kan använda för övergången till fiktionen, t.ex en staty, en stor sten, graffitimålning. Vi vill även gärna se det, fota och ladda upp, eller maila till kristian@drommarnashus.se. ...eller försök beskriva det.
Vi kommer använda det lite som guldäpplet, som Mio får av tant Edla i Mio min Mio.

4: Under början av hösten kommer Kristian till er skola för att träffa lärarna och titta på det område som ni rekommenderat. Vi kommer vid detta tillfälle även att prata igenom hur arbetet från augusti till Inno Carneval i april, kan se ut för just er.

5: Ni lägger själva informationsgrunden kring de globala målen med era elever inför den utomhuspedagogiska dagen i november.

6: Ni ansvarar själva för kommunikationen med er eventuella parallellskola, ang. resa o.d. (se listan längst ner)

Kortlänk: bit.ly/2kY4pbh