DHlogo_mobil

våga vittna

Under hösten 2014 besöker vi 11 högstadieskolor skolor i Malmö. I många av skolorna möter vi alla åttondeklasser. Vi kommer därför att nå väldigt många, vilket vi är oerhört glada över.

Projektet Våga Vittna drivs av Malmö Stad, Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö som beskriver projektet så här:

”Vi stöter i våra verksamheter på osäkerhet och rädsla inför att våga vittna, det finns många frågor och funderingar kring att bevittna händelser och vara utsatt för brott. Vi vill bygga en varaktig attitydpåverkan och förebygga med kunskap på ett tidigare stadium.”

Projektet Våga Vittna berör både elever i årskurs 8, personal och föräldrar.

Våga vittna projektet består av 4 delar:

1:  Personaldag med information kring rättsväsendet.
2: Temadag, eleverna träffar rättsväsendet i olika workshopsövningar för ett dialogbaserat utbyte.                                                                                
3: Forumteater, dramaövningar med Drömmarnas hus.                               
4: Föräldramöte med elevernas framträdande i forumteater.

Drömmarnas Hus har arbetat fram manus till scener och forumspel och framför dessa. Scenerna visar på situationer som skulle kunna hända vem som helst i människors vardag. Vi valde att inte rikta in oss på skolmiljö eller de ungas värld för att kunna börja samtalet med eleverna utifrån ett vidare perspektiv.

Dessa scener provocerade fram tankar och känslor hos dem kring tematiken.

På så vis kom det sen fram tankar och värderingar om situationer ur deras egen närmiljö. Ur dessa tankar, känslor och erfarenheter skapade vi scener tillsammans med eleverna som dem sedan spelade upp för föräldrarna. Vi arbetar också dramapedagogiskt med eleverna för att få dem att ta ställning till det här temat. Fördjupa det och sätta det i kroppen. Att göra ett aktivt val till hur de förhåller sig till att vittna, varför och när. Belysa att frågan har flera svar och är mångbottnad.

I december genomförde Drömmarnas Hus en heldag på Rönnens skola för årskurs 8 i Malmö. Dagen var mycket uppskattad av både elever och projektägarna.

kontakt

För mer information om projektet kontakta:

Samordnare Anjelika Bååth, anjelika.baath@malmo.se
www.malmo.se/plattformmalmo

i media

Artikel i Sydsvenskan