DHlogo_mobil

tusen och en fantasi - Läs Kick! Konst-en att läsa och berätta

Läsfrämjande i fantasifulla former

Under vårterminen 2013 har vi arbetat i ett pilotprojekt med klasser i årskurs 3. I projektet "Tusen och en fantasi" - Läs Kick! Konst-en att läsa och berätta har vi arbetat laborativt med att hitta bra metoder utifrån ett läsfrämjande perspektiv och syfte. Sex av Drömmarnas Hus konstnärer och pedagoger har varit involverade i denna härliga process i samarbete med respektive deltagande skolas lokala bibliotek. Vi arbetade här med olika konstformer så som drama, skrivande, konst och bild i syfte att synliggöra fantasins värde. Detta har varit en härlig resa där de elever vi mött fått lära sig bl a "recept på en saga", att djupdyka i en av våra klassiska berättelser och med inspiration från denna aktivera sin egen fantasi och i olika konstformer fördjupa och gestalta karaktärer och miljöer. Sist men inte minst har eleverna också löpande fått agera sago- och fantasidetektiver då de på ett magiskt sätt löpande tilldelats läsfrämjande uppdrag. Klassernas process och skattkistorna med bevisen på att de klarat av sin uppdrag med bravur, levererades av stolta elever till biblioteken på överenskommen tid. Här knöts allt ihop genom en fantasifull och spännande ceremoni där barnen fick bevis på att deras ansträngningar lönat sig... 

 

Klassernas arbete redovisades samt avslutades då genom dessa FINALER ute på respektive bibliotek vilka också inkluderade visuella installationer som också allmänheten hade möjlighet att besöka från slutet av maj och i vissa fall t o m augusti. Resultaten blev bl a fyra olika installationer med stora vackra himmelssängar som bas, sängar sprängfyllda av fantasi. Dessa sängar symboliserade också den plats som många förknippar med härliga sagostunder och en plats som inbjuder till läsning. Vi ville med detta också leda samtliga elever till fantasins skattkammare d v s biblioteken. Erfarenheterna från detta pilotprojekt tog vi med oss till en samling under hösten där medverkande aktörer samt fler intresserade bjöds in för en fördjupad diskussion. Vår förhoppning är att dessa spännande diskussioner kring gjorda erfarenheter samt idéer hur man kan arbeta förhoppningsvis nu genererar i en större och mer långsiktig läsfrämjande satsning i Skåne. Klasserna vi har jobbat med kommer från Skurup, Eslöv och Malmö och det är också dessa kommuner vi vill arbeta vidare med i ett fortsatt viktigt läsfrämjande arbete!

KONTAKT

ANN-MARIE ERIXON

Projektledare

ann-marie@drommarnashus.se

040-31 15 94

SNABBFAKTA

TUSEN & EN FANTASI: LÄSFRÄMJANDE / FANTASI

ÅLDER: ELEVER I ÅRSKURS 3

PLATS: PÅ BIBLIOTEK

PROJEKT: GENOMFÖRT UNDER 2013

FINANSIERING: KULTURRÅDET, KULTUR SKÅNE, MALMÖ STAD