DHlogo_mobil

team guran

Känna, lukta och uppleva skogen

Team Guran, ett projekt för att utforska upplevelsebaserad utepedagogik med nya målgrupper.

 

Projektet syftar till att finna nya vägar och arbetssätt för att kunna erbjuda barn, ungdomar och familjer från urbana miljöer en möjlighet att komma ut till de skånska strövområdena, för att därmed få möta naturen, skogen och dess berikande möjligheter. Team Guran vänder sig främst till storstadsområden med hög segregation och där möjligheten eller/och kunskap om dessa möjligheter är lägre.

 

Hållbar utveckling
Projektet arbetar nyskapande med att prova olika pedagogiska metoder och arbetssätt för att på ett optimalt sätt arbeta med olika åldersgrupper i utemiljö. Team Guran tar avstamp i den kunskap vi har via bland annat hjärnforskning; neuropedagogik om hur människan lär sig på bästa sätt. Team Guran tar även avstamp i tankar om ett lärande för hållbar utveckling. Dessa utgångspunkter möter sedan Drömmarnas Hus långa erfarenhet av kulturpedagogiskt arbete.

 

Samarbetspartners i projektet är skolor från Malmö, Landskrona och Helsingborg, olika friluftsföreningar och organisationer, nätverk för utomhuspedagogik, kommuner och region.

kontakt

ÅSA JOHANSSON

Projektledare

asa@drommarnashus.se

040-31 15 83 eller 0705-13 77 80

SNABBFAKTA

TEAM GURAN: SKOG/NATUR/KUNSKAP

ÅLDER: SKOLA :7-18 ÅR, OCH FAMILJER

PLATS: I FULLTOFTA

PROJEKT: AVSLUTAT,2010-2012

STÖD AV: ARVSFONDEN

bok om projektet

En bok om barns tankar, känslor och upplevelser kring den vilda naturen. Läs mer, köp boken eller ladda ner den här.