DHlogo_mobil

SUMAK

Individ och bemötande

Nu är Sumaks andra utbildningsetapp i full gång. Den här omgången fokuseras på individen och bemötandet. Hur bemöter vi andra, hur blir vi själva bemötta och hur vill vi bli bemötta? Vi samtalar, reflekterar och lagar mat tillsammans med kultur- och matpedagogerna för att lättare se och förstå hur vårt eget bemötande påverkar andra och hur vi själva blir bemötta i olika situationer. I slutet av dagen formuleras också ett uppdragsavtal att ta med in i framtiden.

Sumak – ett nytt sätt för ökad mångfald

Att arbeta aktivt för ökad mångfald och mot diskriminering är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för många företag och organisationer.
Därför har Drömmarnas Hus tillsammans med Xenofilia och Kryddor från Rosengård utvecklat en ny upplevelsebaserad lärprocess och driver projektet Sumak där kultur och matlagning används som pedagogiska verktyg. Hur kan organisationen bli bättre på att se och värdera mångfald? Finns det några hinder? Hur kan ledning och medarbetare tillsammans skapa en mer inkluderanade arbetsplatskultur?

 

Sumak är ingen traditionell utbildning. Istället startar vi en förändringsprocess och arbetar med rollspel, teater, musik och matlagning för att ge deltagarna nya insikter och tid för samtal och reflektion.

 

365 personer från byggföretaget NCC, revisionsbyrån PwC och anställda i Malmö Stads stadsdel Västra innerstaden deltar i projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden.

NEDAN: BILDER FRÅN SUMAK SLUTKONFERENS 2013-06-13

KONTAKT

DRÖMMARNAS HUS

Frölichs väg 4

213 68 Malmö

info@drommarnashus.se

040-31 15 80

SNABBFAKTA

SUMAK: UTBILDNING, MÅNGFALD

ÅLDER: VUXNA

PLATS: PÅ DH

PROJEKT: ÅR 1 AV 1 

FINANSIERING: EUROPEISKA SOCIALFONDEN

folder

utvärderingsrapport

publicerat

bilder

loading...