DHlogo_mobil

 HEM      PRAKTISKT       ÖVNINGAR/TIPS       I KLASSRUMMET       FINALEN                 SPRÅKUTVECKLING 

JAG

övningar som utmanar/tränar individen

Initierande övningar som är utvalda för att undersöka det individuella i relation till inkludering. Vad är viktigt för mig, vilka värden står jag för?

"Identitetscirkel"
Material: Lappar med ord.

Alla elever står i en cirkel, läraren placerar en lapp med ett ord på i mitten av cirkeln. Deltagarna ska nu identifiera sig med ordet på lappen. Ju närmre lappen du står, desto mer identifierar du dig med ordet. Man kan även välja att ta ett steg bakåt, ifall man absolut inte identifierar dig med ordet.

Fråga A: Hur mycket identifierar jag mig med ordet?
Fråga B: Hur mycket tror jag att andra identifierar mig med ordet?

Be alla att gå tillbaka till ursprungsplatsen mellan varje fråga.
Exempel på ord. Vuxen, barn, ansvarstagande, lekfull, tydlig, lyhörd, snäll, rolig.


Bikupa efteråt 2 och 2 – var det något ord där du upptäckte att du stod på helt olika ställen, beroende på om det var utifrån dig själv, eller utifrån hur andra ser på dig? Var något av orden svårare att ta ställning till?

”Klassens dolda talanger”
Gör en väggtidning eller en liten bok om klassens dolda talanger. Börja t.ex. med att låta barnen intervjua varandra för att ta reda på vad det kan finnas för dolda talanger. De får sedan göra ett arbeta som presenteras i
ord och bild om kamraten och dennes talang. Det kan också naturligtvis göras så att barnen presenterar sin egen talang. Men kan också utöka med bakgrundfakta om talangen i fråga, om man vill.

"Statyer 1"- enkla spelscener
* Låt alla gå ihop två och två och skapa en staty av en situation med inkludering/ exkludering/ integrering. Diskutera med de andra vad som händer i bilden.

* Låt någon av åskådarna trycka på en av ”statyerna”, så att den säger vad den tänker i just den här situationen.

* Låt någon av åskådarna förändra situationen, så att statusförändring sker genom att ändra på tre kroppsdelar (tex. lägg handen på axeln istället för en hotande näve). Vad händer då i bilden?

"Statyer 2"- enkla spelscener
* Dela upp i grupper och låt deltagarna göra statyer med positiv inkludering med negativ inkludering. När är det positivt och negativt att inkluderas?
Låt grupperna få hitta på vad som har hänt före ”statyn” och efter ”statyn”, så att det blir en historia.

* Låt deltagarna spela upp för varandra vad de har kommit fram till. Fanns det andra scenario till statyn, andra slut som skulle vara mer positivt?

* Låt deltagarna i grupper komma på alternativa slut till statyerna, som de sedan spelar upp för de övriga.

”Brev till mig själv”
Material: Papper och pennor.

Låt deltagarna skriva ett brev till sig själv om ”hur de ska leva” om 20 år.

Deltagaren väljer själv hur hen vill vara, var de ska bo m.m. Deltagarna skriver varför hen vill vara just så. Vad hen måste göra för att komma dit.
Vilka val måste deltagarna göra?
Gör brevet så realistisk som möjligt. Ha gärna storslagna drömmar och planer, men också idéer och tankar på hur man gör för att komma dit.

Detta kan redovisas både i storgrupp som i små grupper beroende på
klimatet i gruppen. Bra övning för att få deltagarna att reflektera över
vem/vad det egentligen är som ”styr”. Är det de själva eller..?

”Alla som kan”
Lokal och material: tomt rum och stolar eller sittunderlag så det räcker till alla utom en.

Alla sitter i en ring på varsin stol. En står i mitten.
Ledaren (som är utanför övningen) säger ”Alla som kan…”(läsa, spela piano, hoppa hopprep, räkna till tio, stå på huvudet osv. Blanda lätta och svårare saker)
Alla som kan detta, springer upp och byter stol. Den som står i mitten försöker ta en stol. Den som blir utan stol får vara den som står i mitten.
Efter en stund kan man byta så att den som står i mitten får hitta på saker att säga.

Diskutera efteråt hur mycket gruppen kan, vilka tillgångar de har.

”Mina och Dina tillgångar”
Material: Papper och pennor.

Dela upp eleverna två och två. Eleverna bestämmer vem som är A och vem som är B.
Börja med att A skriver på sin lapp vad hen själv är bra på (hens bästa tillgångar). B skriver samtidigt på sin lapp vad hen tycker A är bra på. Därefter jämför eleverna lapparna.
Gör samma sak igen, fast tvärtom.

”Minns när du lärde dig cykla?”
Tänk efter och sätt sedan ord på hur det kändes när du upptäckte en tillgång hos dig själv..…eller hos någon annan.
Hitta synonymer, liknelser, metaforer och bilder.
Berätta samma sak igen, med nya ord.

vi

Övningar som utmanar/tränar gruppen och synliggör gruppens styrkor.

Dessa samarbetsövningar är tänkta att komplettera klassernas arbete kring inkludering. Övningarna kan med fördel omformuleras och förutsättningarna anpassas så att det passar just er diskurs.

"Mattvändning"
Material: En stor matta eller presenning.

Hela gruppen står på en matta. Uppgiften är att vända på mattan utan att kliva av den. Försvåra genom att minska mattans storlek. När någon i gruppen ramlar, så har gruppen behov nya idéer/ lösningar, låt gruppen reflektera och prova sina nya lösningar.

"Vägen"
Material: Stolar

Detta är en samarbetsövning där eleverna genom att se varandra i ögonen kommunicerar. – Sätt er på stolar i två rader, med ansiktena mot varandra. Under tystnad och med hjälp av ögonkontakt ska ni nu ”komma överens” med någon på andra sidan om att ni ska byta plats. – Samtidigt vandrar en person mellan leden och ska försöka ta platsen, medan deltagarna byter sida. – Lyckas vandraren ta en stol, är det den utan stol, som börjar vandra mellan raderna.
* Vidareutveckling: När stolen till höger om dig blir tom, måste du sätta dig på den. Detta innebär att det hela tiden kommer att ske en ”högerförflyttning” mellan deltagarna så fort någon reser sig från sin stol.

"Pyramiden"
Material:
20 stycken fot-plattor.

Deltagarna startar bakom linjen och ska tillsammans täcka alla cirklar med gruppens alla fötter. Det finns en platta till varje fot. De får inte röra marken, utan måste samarbeta för att klara uppgiften.
Hur ska vi ta oss fram till de cirklar som är längst bort?
Resonera exempelvis kring: Vi har resurser/ utrymme så att det räcker men hur ska alla kunna få tillgång och ta sig till de olika resurserna?
Även här kan förutsättningarna med fördel förändras för deltagarna visuellt och verbalt.

"Helvetesgapet"
Material: Markering eller stabilt liggande stolpar.

Två och två lutar sig eleverna mot varandras händer, de ska ta sig längs stockarna över till andra sidan. Ju längre ut på stockarna paret kommer, desto mer ökar avståndet mellan stockarna. Paret måste våga luta sig mot varandra mer och mer, för att kunna fortsätta hela vägen och slutligen hoppa över till andra sidan.

Tips: I denna övning är tillit avgörande och att kroppen är rak för att kunna komma hela vägen över. Stick inte upp ändan. 

"Acid river"
Material: Flyttbara fot-plattor.

Gruppen ska med hjälp av träplattor/papptallrikar ta sig över en fiktiv flod. Plattorna kan bära hur mycket vikt som helst. Dock flyter plattorna i väg om de inte har konstant direktkontakt med en eller flera deltagare.
Tips: Inled med samma antal plattor som elever. Försvåra sedan genom att minska antalet plattor. Floden (alltså du) sköljer bort de plattor, en efter en, som eleverna inte har någon kroppskontakt med.

Denna övning kan initieras med att eleverna byter sin personliga egenskap/resurs mot en platta som på så sätt blir en tillgång för hela gruppen. Lägg inte för stor vikt vid egenskaperna efter som eleverna kommer att stå på plattorna7 egenskaperna och vissa plattor kommer att försvinna under övningen.

”Klasspusslet”
Förbered ett pussel som har lika många bitar som det finns elever i klassen. Låt nu eleverna gemensamt lösa pusslet.
Det är bara den elev som har pusselbiten som får lov att röra och flytta den. Varje elev ansvarar för sin bit.
Diskutera hur diskussionen och samarbetet gick i klassen för att lösa uppgiften.

För att försvåra uppgiften så kan läraren samla in alla bitar igen lägga dem, utan att eleverna ser, i en blandning på golvet. Eleverna ska sen identifiera sin bit, ta den och lägga den på sin plats. Detta kan göras på tid, eller genom att eleverna inte får tala med varandra medans övningen pågår.
Övningen kan också utökas med att en sista pusselbit finns gömd i klassrummet och de måste tillsammans för att hitta den lösa en gåta eller uppgift.