DHlogo_mobil

RESAN
– övergripande info om projektet


Nog finns det mål och mening med vår färd - men det är vägen som är mödan värd.
-Karin Boye –

Vårt uppdrag var att hitta fram till ett koncept på temat integration och språkutveckling.
När vi började fundera över begreppet integration, så hamnade vi snabbt in i en diskussion kring begreppsbildning. Vad betyder t ex integration egentligen och hur skiljer sig det från inkludering och är det egentligen inte just inkludering vi bör eftersträva snarare än integration?

Inkludering handlar ju om att helheten anpassas utifrån dess beståndsdelar och integrering innebär det rakt motsatta. Inkludering handlar således om att känna gemenskap och vara en del av gruppen.
Vi har av den anledningen valt att ta spjärn från just begreppet inkludering och frågor som: hur kan man skapa känslan av gemenskap och tillhörighet i t ex grupper som själva inte valt varandra? Det kan handla om en klass, en skola, en stadsdel, en stad, samhället…
Vi tänker oss att vi skall ut på en gemensam resa och för detta så behöver vi packa en koffert med det vi behöver ha med oss för att resan skall bli så bra som möjligt.
Resans mål är en inkluderande plats (kan vara klassrummet, skolan, staden etc)
Packningen är således de beståndsdelar som skall inkluderas (t ex de olika individerna i klassrummet, skolan, staden etc)
Vi tänker alltså att respektive klass skall förbereda sig för en resa genom att packa en gemensam koffert. En koffert som skall fyllas med en gestaltning av de olika beståndsdelar man identifierat, för att kunna nå resans mål…


En kortfattad beskrivning av projektets olika faser:

1) Uppstart med alla lärare 18 augusti i Osby
Drömmarnas hus och Skapande skola gruppen från Osby bjuder in till uppstartsdag i syfte att alla involverade lärare skall få en introduktion i samt en gemensam uppstart av projektet.
Drömmarnas hus och skolans pedagoger lär känna varandra, bildar team och etablerar en gemensam målbild.
De olika momenten i projektet presenteras och flera av övningarna presenteras i praktisk form samt att forum för dialog skapas.

2) Det pedagogiska skafferiet
Vi upprättar en digital plats där vi samlar all nödvändig info såväl praktisk som pedagogisk kopplat till detta skapande skola projekt. Allt i syfte för att underlätta samt tydliggöra processidéer och kommunikation för alla involverade parter.

3) Uppstart med elever – sept/okt
Drömmarnas hus pedagoger kommer ut till skolorna i ett 4-mannateam. Betoningen vad det gäller konstnärlig inriktning läggs i drama och konst. Här arbetar man i 2 x 90 min med 90-100 elever enl. ett framtaget schema. Första passet arbetar man i hel grupp för att i andra passet delas upp. DH:s pedagoger lämnar efter sig ett uppdrag till resp. grupp.

4) Eget arbete i klassrum - okt/sept/nov
Här börjar det egna arbetet utifrån det uppdrag som klassen fått av Drömmarnas hus. Utgångspunkten är att arbeta kring en koffert som skall packas för en ”resa”. Denna klassens koffert skall sedan ställas ut vid den vernissage som också tjänstgör som FINAL för hela skapande skola projektet. Drömmarnas hus pedagoger tillhandahåller övningar, visst material samt tydliga instruktioner kring det konstnärliga uppdraget via det ”Pedagogiska skafferiet”. Utöver detta finns många möjligheter att använda sammanhang och tematik till ämnesövergripande arbete.

5) Final – Vernissage på central plats i Osby
14/12 - Final och vernissage för åk. F-3
15/12 – Final och vernissage för åk. 4-6
16/12 – Final och vernissage för åk. 7-9
Efter den stora vernissagen så får alla klasser behålla sin koffert som en symbol för den värdegrundsprocess de genomgått samt de insikter de förhoppningsvis fått. En påminnelse som om man vill, kan ges en central plats i resp. klassrum eller skola.