DHlogo_mobil

 HEM      PRAKTISKT       ÖVNINGAR/TIPS       I KLASSRUMMET       FINALEN                 SPRÅKUTVECKLING 

JAG                                                                 1

– här uppehåller man sig till dess alla i klassen skärskådat sin egen identitet och känner sig klara samt nöjda med det. Till sin hjälp har man då det som Drömmarnas hus arbetade med under sina workshops, samt en hel del övriga övningar i det Pedagogiska skafferiet.
Den konstnärliga gestaltningen av JAG visualiseras bl a genom de träpinnar som alla fått med sig i en klassuppsättning vid DH:s besök. Givetvis kan alla JAG förstärkas och utvecklas senare i kofferten/resväskan, om man så önskar. Mer om träpinnarna längre ner.

Sedan fortsätter vi resan,
mot nästa stopp som är... 

OMGIVNING                                                3
Här utforskas och diskuteras omgivningen och sammanhanget som VI:et befinner sig i och måste förhålla sig till.
Var befinner vi oss nu? Hur påverkar det oss? Vad kan vi själva påverka? Finns det något vi inte kan påverka?
En utmärkt station att t ex arbeta med värdegrundsfrågor på.

TRÄSTAVARNA OCH KOFFERTEN            5
– sista stationen på just denna resa.
Nu har det blivit dags att gestalta det ni som klass, kommit fram till under resan så här långt.
Vad skall ni ha för koffert/resväska?
(Kanske kan ni hitta en mer spännande väska på loppis, second hand eller uppe på någons vind, i en släktings källare el dyl)
Kofferten skall ju rymma alla beståndsdelar från alla JAG, ert VI samt gestalta den OMGIVNING som ni vill ha. Den blir ju gestaltningen av er slutstation (en inkluderande plats) men kommer samtidigt att bli en del av ett större verk på plats i vernissagen/finalen.

Läs om trästavarna nedan.
 

Färg, dekorativt arbete
* Man kan arbeta med färger. Vilken färg tycker jag mest om? I detta fall kan man prata om färgens betydelse.
* Eleverna kan arbeta dekorativt och måla sin trästav med hjälp av en enkel färg. Tuschpennor brukar ger bra resultat när det gäller minde ytor men man kan även använda akvarellfärg.

Skapa er gemensamma utställningsyta
Eleverna testar olika sätt att placera, montera eller bygga ihop sina trästavar.
Resväskan eller kofferten, blir en starkt laddad symbol för elevernas arbete i projektet, som i sin tur blir klassens bidrag till den stora finalen, där samlar vi allas väskor.

Denna sida beskriver hur ni kan arbeta med projektet, stegvis i kronologisk ordning.
Ni bestämmer själv i vilken omfattning ni arbetar. Hela ert arbete mynnar ut i en utställning. Men, den viktiga delen är själva resan. Övningarna, diskussionerna, skapandet av väskan....


Nedan har vi sammanställt förslag på övningar och en del inspiration inför väskarbetet.

TRÄSTAVARNA
Er workshop med individuell inriktning.

Eleverna ges ett uppdrag att gestalta sin styrka, sina egenskaper men även sitt egna jag .
Varje elev får en trästav.
Utifrån det som eleverna har kommit fram till under processen, så skall workshopen ge dem möjlighet att arbeta konstnärligt med sin trästav, vid ett eller flera tillfällen.

Kollage
Man kan även arbeta med kollage. Täck hela eller en del av trästaven med utvalda bilder och/eller text (t ex tidningsurklipp).
Man kan också arbeta med färgläggningen, med hjälp av olika färgade pappersklipp eller tyg.

LYCKA TILL!

Våga fråga här! (kontakter)

Kristian, Liza och Karin gör ett introduktionsspel för eleverna.
Kristian, Liza och Karin gör ett introduktionsspel för eleverna.

...VI                                                                2
Nu skall alla JAG formas till ett VI. Detta kan med fördel göras t ex genom att arbeta med de nu färdiga träpinnarna och prova sig fram genom att skapa olika formationer. Vad säger de olika formationerna? Om vi skulle bygga formationen utifrån NUET hur ser det ut då? Önskar vi förändra något, hur kan vi göra det? Vad strävar vi efter och hur ser den formationen ut? Testa och kanske fotografera de olika formationerna för att komma ihåg hur ni gjorde och vad ni tänkte samt kom fram till.
I det pedagogiska skafferiet under fliken övningar hittar man också några samarbetsövningar som passar alldeles utmärkt när man befinner sig vid just denna station/hållplats. Gör gärna samarbetsövningar och VI-formationerna växelvis för att på så sätt se om något förändras.

 

VAR SKALL VI?                                           4
Vilken är vår ändhållplats? Finns det en ändhållplats eller är det också bara ett stopp på vägen?
Ligger den i nutid eller i framtid och i så fall hur långt fram i framtiden?
Hur ser den ut/ Hur vill vi att den skall se ut?
Vilka beståndsdelar/egenskaper/individer skall den formas efter? Vad skall rymmas där?
Vad krävs?  Har den ett namn?

loading...

Forma om trästaven
Man kan fysiskt dela upp trästaven och bygga om den till en spännande form. Borra hål etc.
(kanske under slöjdlektionen).

Inte BARA trästavar
Efter elevernas arbete med sina individuella trästavar kommer vi fram till det gemensamma verket som skall in i en resväska/koffert på ett genomtänkt sätt.
Ett processarbete som drar klassen till olika frågor kring inkludering.
Nu är vi här alla. VAD kan vi göra för att gå vidare? HUR kan vi tillsammans forma våra styrkor och egenskaper (med trästavarna).

Ni kan komplettera hela er utställning. Här står det alla fritt att med färg, form, ljus, bild, text, ljud, film, foto etc. förstärka budskapet i er koffert/väska.