Drömmarnas Hus

...
är en aktör som funnits och verkat sedan 1990 och brinner för att arbeta med kultur för barn och unga – alla barn och unga. DH har sin bas på området Herrgården i Rosengårds 200 år gamla herrgård i Malmö. På DH arbetar konstnärer och pedagoger med olika konstnärliga inriktningar och alla har en lång erfarenhet av att arbeta inkluderande, såväl på ungas fritid som i skolpedagogiska lärandeprocesser. Kulturen är ett perfekt sammanhang att arbeta med såväl olika tematiska grepp som i språkutvecklande processer. Kulturens uttryck och med det språk är så mycket mer än det talade och skrivna ordet, vilket öppnar upp för allas delaktighet. Detta har Drömmarnas hus erfarit gång på gång i såväl större som mindre projekt och sammanhang. Att arbeta med unga nyanlända såväl som ensamkommande, är något som DH gör löpande och har lång erfarenhet av, både i Skapande skolasammanhang som i andra verksamhetssammanhang.

I detta skapande skola projekt vill vi tillsammans med Osby skapa en härligt kreativ process med en språkutvecklande tematik, som också syftar till att arbeta inkluderande med skolans unga nyanlända – att med kulturens hjälp, skapa ett VI.

Vi ger oss ut på en gemensam resa…

Till hemsidan