DHlogo_mobil

UPPDATERAD 161209

RESAN var ett skapande skolaprojekt som alla Osbys skolor fick ta del av år 2016.
Sidorna du har framför dig, var vår plattform i kommunikation med alla lärare.

VIKTIGA INSTRUKTIONER
till pedagoger angående väskor/koffertar

För att underlätta hanteringen av alla konstverk (väskor etc) vill vi att ni lägger ett infoblad i er väska. Det kan nämligen hända olyckor i transporten, som gör att konstverket förlorar det tänkta utseendet och vi vet inte då hur det SKA se ut.

Bladet ska bestå av följande info:
* Skolans och klassens namn.
* Lärarens namn och mobilnummer. (för ev. sms kontakt)
* Ett utprintat foto (eller tecknad skiss) som visar hur konstverket SKA se ut.

Limma fast lösa delar ordentligt och säkra ömtåliga delar t.ex med hopskrynklat tidningspapper.
DÖP konstverket och skriv några ord om hur ni har tänkt kring det. Printa ut separat, detta blir er presentation i rummet.

 HEM      PRAKTISKT       ÖVNINGAR/TIPS       I KLASSRUMMET       FINALEN                 SPRÅKUTVECKLING