DHlogo_mobil

PROJEKT lucy 0.0 (AVSLUTAT)

projektet i kort

fejkad tipsrunda

Grönlingarna söker kontakt med barnen.
Grönlingarna söker kontakt med barnen.
Teddy tränar barnen.
Teddy tränar barnen.
Silvie behöver hjälp.
Silvie behöver hjälp.
Ett hemligt brev, som leder till kommunikation.
Kungsfiskarordens logga
Kungsfiskarordens logga

Klarar du frågorna som leder till de olika filmerna?

från fiktion till innovation

Den 5 november 2015 avslutade vi den första delen av projektet. En fejkad tipspromenad för 60 skånska skolklasser skulle genomföras i Örtofta. Detta är huvuddelen av Drömmarnas hus "projekt Lucy".

Men tipspromenaden avbröts. Klasserna mötte i stället, mystiska figurer med ett mystiskt uppdrag....och dom behövde hjälp av barnen! Hela fiktionen avslutades på InnoCarnival Skåne i maj 2016.

varför namnet lucy 0.0?

Arkeologer hittade 1974 ett skelett som antas tillhöra en människoapa och vara länken mellan apa och människa. Skelettet har fått namnet Lucy.

Vi (Drömmarnas hus) har skapat vår fantasibild av "Lucy". En Lucy som i själva verket bara är den senaste länken mellan apa och människa. Egentligen blir det en ny "Lucy" ungefär vart 3,3-miljonte år....
I vår histora har samma evolution utspelats ett par gånger under jordens livstid. Men varje gång blir det "omstart", eftersom utvecklingen av människan och världssamfundet "spårar ur" varje gång.
Vetenskapen, med Ordensällskapet
Kungsfiskarorden vid rodret, har därför ett sätt att starta om hela
mänskligheten, för att ge den en ny chans. Problemet är bara att jorden och mänskligheten inte klarar av ytterligare en omstart....! En whistleblower från Kungsfiskarorden har insett detta.

Barnen blir bekanta med amatör-arkeologer i Örtofta, som kallar sig för Grönlingar och är en slags motståndsrörelse. Dom vill ha hjälp av barnen att samla in massor av bra idéer för en hålölbar framtid, så att det inte behöver göras en omstart... MEN Grönlingarna stöter såklart på hårt motstånd från ordensällskapet Kungsfiskarna!!!

Så den stora frågan är:
Kan vi med barnens hjälp, förhindra en omstart med hjälp av deras innovationer, för en hållbar framtid???

SÅ här presenterades projektet för lärare

Målet?    Att skapa en innovation för en HÅLLBAR FRAMTID!
För vem?  För elever i åk 5-6 i hela Skåne – totalt 60 klasser
När?          ht.15/vt.16
Lärarkickoff:   23 alternativt 24 september 


För att kunna delta i innovationsspelet ”Projekt Lucy 0.0” med er klass så anmäler ni er som lärare till en obligatorisk lärarkickoff. En lärare från varje deltagande klass bör närvara. Under denna heldag går vi gemensamt igenom upplägg, process, pedagogiskt material, fiktionen mm. Drömmarnas Hus upprättar ett digitalt s.k. Pedagogiskt skafferi, vilket alla deltagagande pedagoger får tillgång till och där vi tydligt kopplar innehållet till Lgr 11.  Vår grundidé utgår från att resp. pedagog, med undantag från några få obligatoriska moment, skapar sin egen anpassade process som passar just den klassens speciella förutsättningar. En stor flexibilitet byggs in i upplägget!

ÖVERGRIPANDE TIDS- OCH AKTIVITETSPLAN

1)  Lärarkickoff  23 el 24 sept
Se ovan

2)  ”Utflykt” med klassen – fiktionen o Innovationsspelet startar                        v. 41,42,43 och 45
(en halvdag). Klassen åker ut på skogsutflykt där de "råkar" springa rakt in ett spännande och topphemligt sammanhang. Med detta startar fiktionen och eleverna får ett superhemligt uppdrag. Detta kommer att förläggas i Örtofta. Innocarnivals samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken gör att denna resa, för deltagande klasser är helt KOSTNADSFRI.

3)  Eget arbete i klassrummet – fiktionen fortsätter via filmavsnitt okt-mars
Innovationsprocessen påbörjas (flexibelt tidsupplägg) och här får alla deltagande pedagoger access till ett specialdesignat pedagogiskt skafferi upprättat av Drömmarnas Hus. I skafferiet kommer man bl a att hitta ett antal filmavsnitt som tar den nu påbörjade fiktionen vidare och samtidigt via nya uppdrag leder
klassen genom en spännande innovations-process. 

4)  Lärarträff inför finalen på InnoCarnivalen en halvdag i mars/april
Exakt datum och plats för lärarträffen meddelas vid
lärarkickoffen i september.
Syftet med denna träff är att alla skall bli uppdaterade inför finalen på själva InnoCarnivalen. Här kan alla ev frågetecken rätas ut, erfarenheter delas och intressanta diskussioner föras.  

5)  Sista förberedelserna inför medverkan i InnoCarnivalen i maj
Klassen lägger sista handen på sin innovation och förbereder sig inför utställning och ev. tävlingsdeltagande på InnoCarnival.
Sker i respektive klassrum

6)  INNOCARNIVAL SKÅNE  2016– FINAL  20-21 maj 
(för såväl fiktion som innovation)                          

Varje klass deltar med sin nu färdiga innovation vid InnoCarnival Skåne 2016 på Malmö Live i Malmö. Alla klasser deltar automatiskt i tävlingen kring Bästa hållbara innovation.

På plats vid InnoCarnivalen kommer dessutom fiktionen att få sin upplösning, med interagerande elever. (instruktioner via film)
Huvudkaraktärerena finns på plats, klockan tickar, nedräkning pågår...
Hur kommer det att gå? Svaret får vi alla på plats. 
Innocarnivals samarbete med Region Skåne och Skånetrafiken gör att 
resan till och från InnoCarnival, för deltagande klasser är helt
KOSTNADSFRI.

kontakt

ANN-MARIE ERIXON

Projektledare
ann-marie@drommarnashus.se

040-31 15 94 eller 0734-48 62 02

ALLA FILMERNA

(LIVE avslutning på Malmö Live)

om innocarnival

Klicka för hemsida