om Stick ut!

Ett Kreativa platser-projekt

Stick ut! är ett 3-årigt projekt som primärt riktar sig till barn, unga, unga vuxna och familjer boende på området Herrgården i Rosengård, Malmö. Projektet ingår i Kulturrådets stora satsning, Kreativa platser.

Projektet syftar till att hitta/identifiera positiva förebilder i området och lyfta fram dessa via kultur. Förebilder som sedan kan stärka varandra. Vi tror att fler vågar ”sticka ut” när man ser att andra kan. Vi vill att det skall vara enkelt samt lättillgängligt för de boende att utöva kultur i olika former, i sitt närområde. Vi vill med Stick ut! stärka befintliga samt skapa nya mötesplatser för kultur i området där alla skall kunna delta på lika villkor.
Projektet skall genomsyras av delaktighet och med stor delaktighet skapar och iscensätter vi en stor familjeföreställning (i Herrgården) sommaren 2018. Med det så skapar vi ett nav att samlas runt. Ett tydligt mål och en stor FINAL
Projektet vill involvera barn, unga och vuxna från start och bjuda in till delaktighet i såväl manusprocess som musikkomposition. Detta gör vi genom att hålla workshops, spela rollspel, skapa musikaliska möten med mycket mera. Vi kommer göra nedslag t ex på områdets bibliotek men kommer även dyka upp på helt andra platser – våra nya tillfälliga ”vardagsrum”. Dessa kreativa ”vardagsrum” kan dyka upp på de mest oväntade platser där vi bjuder in boende att vara med på olika kulturaktiviteter. T ex Konst, vernissage musik, manusprocess och en mängd andra konstnärliga och kreativa uttryck.

Projektägare är Drömmarnas hus och våra projektpartners är ABF, Tjejer i förening samt Victoria Park.
Fler samarbetspartners kommer efterhand att ansluta sig till projektet på olika sätt och vid olika tidpunkter.

kontakt

ANN-MARIE ERIXON
Projektledare

ann-marie@drommarnashus.se

040-31 15 94 eller 0734-48 62 02

Läs mer om de 27 projekten.
Huvudfinansiär

Finansieras av: Kulturrådet, ABF och Victoria Park.