DHlogo_mobil

Vi bedömmer våra workshoptider som fullbelagda. Men det går bra att skicka in intresseanmälan för reservplats, eller för eventuella extradagar.

lek på fullt allvar

I detta projekt tar vi fasta på fantasins obevekliga kraft! 

Vi upptäcker och utvecklar fantasin och kreativiteten, tillsammans med era elever. Vi uppmuntrar den fria leken och kreativiteten. Miljö, dofter, ljud, vänner, sammanhang bjuder in till ett skapande. Under 90 minuter hinner eleverna såväl dela med sig av egna fantasifulla platser och skapa nya kreativa platser eller ting, där kompisarna och klasskamraterna kan delta. 
Fantasin är som en grop som växer, ju mer vi fantiserar och fördjupar oss desto djupare blir vår fantastiska grop.

Bakgrund: Vi har låtit oss inspireras av Emma AdBåge´s prisade barnbok "Gropen".
Dom vuxna hatar Gropen. Dom tycker inte att vi ska vara där och leka, för man kan dö...

KLICKA PÅ BILD = LÄNK TILL BOKUS

Tre olika Workshops

Konst- Tillsammans skapar vi i halvklass ..."funktion". Ting formas/ omformas och finner nya uttryck. Former och ting som lockar till upptäckande i fantasins och kreativitetens labyrint. Gör en egen konstutställning efteråt.

Video- I halvklass undersöker och berättar vi om vår närmiljös kreativa platser med hjälp av video och musik. Ett video-konstverk som skapas i stunden till musik med egenfilmade inslag. Videon skickas till klassläraren i efterhand.

Teater/Drama-  Vi undersöker fantasifulla platser, alternativt utformar vi platser där rollek och kreativitet är tillgängliga för alla. Här skapar och undersöker vi, varför är denna platsen så spännande? Kan ni tänka er vilka underbara gestaltningar vi kan leka och betrakta, på just denna magiska plats?

Var? När? Vem?

Var: På er skola i Skåne
När: Hösten 2020
Ålder: F - 3
Klasstorlek: upp till 28 elever
Tidsåtgång: 90 minuter/klass
Utrymme: två rum/klass
Starttider: ca: Klockan 10 & 12.30
Tillträde: Minst 30 minuter innan
Bokning: obligatorisk intresseanm.
Förberedelser: läs gärna Gropen 
Avgift: avgiftsfritt

version för utskrift

Förberedelser

Inga speciella förberedelser behövs. Men det är väldigt bra om ni har haft tid att läsa boken, som vi har inspirerats av. Gropen. ISBN: 9789129701012

Hur delas klasserna?

Vi är två alternativt fyra pedagoger, som kommer till er skola.

Våra team består av två pedagoger. Teamet delar på en klass till två olika workshops på förmiddagen och delar sedan en ny klass på eftermiddagen.

De dagarna vi är fyra pedagoger (två team fr.o.m 25 sept), tar vi alltså två klasser på förmiddagen och ytterligare två på eftermiddagen.

Vi ser därför helst, att ni anmäler två klasser istället för en. Respektive, fyra klasser istället för tre.

Klassens storlek?

I vår bokning utgår vi från att en klass/grupp innehåller max 28 elever. Har ni stora sammanslagna klasser med över 30 elever, så måste ni dela upp dem och berätta detta för oss i "meddelanderutan".

Logistik PÅ SKOLAN?

I början av varje nytt pass, samlar varje pedagogteam hela sin klass för en introduktion. Pedagogteamet gör ett intro på ca: 15 minuter med klassen. Vi delar upp oss och då behövs ytterligare ett rum/pedagog och halvklass. D.v.s två alternativt fyra rum totalt. Mindre grupprum kommer inte att räcka i storlek.

Din roll som klasslärare?

Vi kommer att behöva din hjälp i halvklasserna av rent praktiska skäl. Ibland behöver vi förflytta oss och kanske göra något utomhus, dörrar kan behöva låsas upp o.s.v. Det kan också finnas eller uppstå konflikter i gruppen, som vi inte kan hantera.

När blir vi inbokade?

Vi kommer först att kontakta er med konkreta förslag på datum via mail. Vi kommer att göra det så fort vi kan. Accepterar du skriftligen våra förslag, så blir det en bokning. Vi litar på att du har kontakt med dina kollegor och gör de förberedelser som vi kommer överrens om.

Vilka workshops får KLASSEN?

Våra pedagoger jobbar lite olika, på olika dagar. Ni får alltså de workshopar som ni blir inbokade till. Varje halvklass möter olika pedagoger/workshops parallellt. Vårt schema hittar du på slutet av denna sida. Efter 25 september är det lite slumpartat vilka klasser som får vilka workshops.

Kostar det något?

Nej. Drömmarnas hus kurser och workshops för barn, är alltid gratis. Men våra pedagoger blir jätteglada, om dom kan ta del av skolmaten, när dom stannar över lunchen.

Covid - 19

Vi försöker vara utomhus med grupperna, i den mån det går. Vi själva är noga med avstånd gentemot er personal och era elever. Vi har med handsprit till oss själva, som vi använder flitigt.

* Har skolan speciella regler, så gör vi allt för att anpassa oss till dem. Skriv gärna om det, i samband med intresseanmälan.

Intresseanmälan

  • Hela Skåne
  • Dubbelkolla alla tecken
  • Som backup
  • 2, 3 eller 4 klasser. Max 28 barn/klass.

KONTAKT

Akut kontakt utanför kontorstid
LONE LINDSTRÖM

0704-414107

KRISTIAN ALMQVIST
Projektledare
kristian@drommarnashus.se

040-211 211   0708-373751

PETER HARTMAN
Bokning/media
peter@drommarnashus.se
040-211 211   0763-681342