DHlogo_mobil

kultursamordning

Voltaire sa att vi måste odla vår trädgård

Barnen i Rosengård är vår trädgård och de behöver näring. Malmö stad ska se till att alla barn och unga får ta del av ett brett och bra kulturutbud inom olika konstformer. Sedan 1996 har Drömmarnas Hus samordnat detta utbud för Rosengårds förskolor och skolor på uppdrag av stadsdelen. Det innebär att vi fördelar kulturen mellan skolor och ser över vilken typ av kultur som skolorna ska få ta del av.

 

Vår uppgift som kultursamordnare innebär också att vi skapar ett forum för skolorna där vi får mötas, dela information, inspireras av varandra och genomföra gemensamma kulturprojekt tillsammans. Genom detta kan vi skapa ett starkt engagemang i Rosengård och se till att barn och unga både kan få uppleva och själva vara en del av Malmös kulturliv.

 

Vi arbetar för att kulturen ska bli en naturlig del i förskolans och skolans dagliga arbete. Kulturen är en resurs som på rätt sätt stärker lärandet och som kan ge unika och rika upplevelser. Tillsammans med Rosengårds stadsdelsförvaltning har nu en handlingsplan för kultur i skolan framtagits under 2011. Det är ett konkret dokument som handlar om vad vi gör i stadsdelen i dag och hur Rosengårds stadsdelsförvaltning ska stärka kulturens roll i skolan. Inom två år ska till exempel alla skolor ha tydliga strukturer för att väva in kultur i det pedagogiska arbetet. Vi säger: tummen upp!

kontakt

DRÖMMARNAS HUS

info@drommarnashus.se

040-31 15 80

senast nytt!

Vi lämnar 

Den nya stora omorganisationen i Malmö då 10 stadsdelar skall bli fem områden gör att skola och förskola kommer att läggas inom centrala, nya och separata organisations-enheter. Uppdraget som vi har haft sägs upp från och med den 30 juni 2013 och i nuläget är det oklart hur det viktiga kultursamordnings-uppdraget skall organiseras samt om Drömmarnas Hus kommer att vara delaktig i detta.

årsrapporter