DHlogo_mobil

INTERNATIONELLT (vilande projekt)

ICE-net

Utifrån arbetet med AiCE blev det tydligt att det fanns ett behov hos konstnärer som arbetar med lärande, att kunna träffas och utbyta erfarenheter. Sedan april 2012 har Drömmarnas Hus tillsammans med CCE deltagit i bildandet av ett nätverk för organisationer och personer som delar samma kunskapssyn och som vill eller redan arbetar på olika sätt med kreativitet och lärande både i skolan eller utanför skolan.

 

I första hand vänder sig nätverket till konstnärer/kulturarbetare men det är även öppet för lärare, forskare, skolledare, fritidsledare, kulturorganisationer och många andra. Nätverket är heller inte begränsat bara till kultur utan kan också intressera de som arbetar till exempel med miljöfrågor. Det handlar om att dela samma kunskapssyn som fokuserar på: ifrågasätta, se samband, förnya, problemlösa, kommunicera, samarbeta och kritiskt reflektera.

 

Vi som är med i nätverket menar att konstnärer har mycket att bidra med i skolans värld nät det gäller lärande. Ett centralt begrepp är: "Unlocking creativity of young people"– "Frigöra unga människors kreativitet". Vi talar alltså inte om "Mer kultur i skolan" i allmänhet utan kopplat till lärande och kunskap.

 

Nätverket har som mål att:

· Vara en mötesplats för konstnärer och andra medlemmar att träffas och starta nya samarbeten
· Fortbilda inom området
· Lobbyverksamhet för ämnesområdet
· Arbeta internationellt
· Ägarstyrt

 

ICE-net kommer att arrangera en årlig konferens för deltagare där man byter idéer och erfarenheter, knyter nya kontakter och får fortbilda sig inom området. Den första konferensen som också blir lanseringen av nätverket äger rum i Vilnius 22-24 maj. Då lanseras också den nya hemsidan, forumet som blir den digitala mötesplatsen för alla intresserade. 

 

Drömmarnas Hus kommer att delta i konferensen med en workshop om Äventyret.

 

Artists in creative education

Under 2010/2011 har Drömmarnas Hus varit en del i ett internationellt projekt där vi har undersökt kreativitet och mötet mellan kultur och skola. Vi har jobbat med organisationer i Storbritannien, Holland, Österrike och fem länder i Sydösteuropa. 25 konstnärer har mötts, undersökt och delat med sig av sina erfarenheter av att jobba med kultur i skolan. Vi startade arbetet med en workshop-vecka i Amsterdam. Under arbetets gång har vi haft besök av flera utländska konstnärer på Drömmarnas Hus. De fem pedagoger som har deltagit från Drömmarnas Hus har också haft möjlighet att göra studieresor och lära sig av sina internationella kollegor.

 

Konferens i Bryssel
Hela arbetet hade sin final i och med en slutkonferens som ägde rum i Bryssel i oktober 2011. 150 deltagare från hela Europa träffades på Bronks teater. Här kan du se introduktionsfilmen till konferensen, som sammanfattar de frågor som vi har arbetat med.Målet för projektet har också varit att framställa en skrift, A practical guide, för att dela med oss av våra erfarenheter. Guiden lanserades under konferensen i Bryssel och finns nu för nedladdning. Den finns också på svenska. Här hittar du den kompletta guiden, och här finns den som ren textversion – mer lämpad för utskrift.

 

Filmen "Targets"
Den svenska, skolpedagogiska delen av projektet genomfördes under hösten 2010 och våren 2011 av Drömmarnas Hus tillsammans med sex klasser och deras lärare i Rosengård. Temat var Inuti – utanpå. Är jag samma person på insidan som på utsidan? Vad är utanför och vad är inuti? Finns det ett gemensamt inuti? Kan vi mötas i inutivärlden? Vad drömmer jag om?

Pedagoger från Drömmarnas Hus, samt elever och lärare i årskurs 5 från Rosengårdsskolan, Kryddgårdskolan och Värner Rydén-skolan jobbade i 15 veckor med temat. Resultatet av arbetet blev filmen "Targets".

KONTAKT

ANN-MARIE ERIXON

ann-marie@drommarnashus.se

0734 - 48 62 02

SNABBFAKTA

INTERNATIONELLT: NÄTVERK, VÄRLDEN, SAMARBETE

PLATS: UTE I VIDA VÄRLDEN

TID: SEDAN 2011

FINANSIERING: EUROPEISKA SOCIALFONDEN

Intervjuer från vilnius

BOK – ARTISTS

TARGETS – FILM