PREPPERS/INNOCARNIVAL 2020 - AVSLUTAT

ALLA TRE VINNARE I GRUNDSKOLEGRUPPEN HADE JOBBAT MED DRÖMMARNAS HUS. KLICKA FÖR VIDEOR.
Den här gången kommer Drömmarnas hus till ER. Under en heldag arbetar vi med klassen kring tematiken "PREPPERS".
Vi kommer att forska runt i resurser, tillgångar, hållbar framtid, etik kanske....


Målet är att stärka eleverna till att skapa innovationer och att kunna argumetera.

"Preppers" kallas dom som samlar och förbereder sig på katastrofen.

OM INNOCARNIVAL SKÅNE

Sedan 2014 har 10 000 barn och unga i Skåne samlats för att presentera sina drömmar och visioner för framtiden. Stolta och engagerade har de ställt ut sina smarta och moderna innovationer som är lösningar på många av de utmaningar vi och planeten står inför. Genom att delta i InnoCarnival Skåne blir elever i åk 6-9 och gymnasiet insatta i Agenda 2030. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för håll-barhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden.

Projektet pågår under ett läsår då pedagoger, barn och elever deltar i kreativa lärprocesser som arrangeras av olika aktörer. Där lär de sig mer om hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Eleverna tränar sin digitala kompetens och förmåga att tänka kritiskt, lösa problem, arbeta kollaborativt, kommunicera samt att arbeta kreativt. Pedagoger utbildas och får verktyg att driva inkluderande och strukturerade innovationsprocesser.

InnoCarnival Skåne arrangeras av Malmö stad och Region Skåne i nära samarbete med lärosäten, innovationsföretag och civilsamhället. 
Vi hoppas att ni vill göra gemensam sak med oss och lyfta ungas innovationsförmåga och bli inspirerade av ungas kreativitet och tro på framtiden!
 

WWW.INNOCARNIVALSKANE.SE

VIKTIG INFO 4 DECEMBER
Här är länken till schemat för träff2. Boka in. Först till kvarn.
Titta gärna på skolverkets sida om Hållbar utveckling åk 7-9.


VIKTIG INFO 30 OKTOBER
Nu har vi börjat lägga upp filmerna.

VIKTIG INFO 17 OKTOBER
Nu finns all info kring tävlingsvillkor och bedömningskriterier på IC-sidan, här. Inlämning senast 15 februari.


VIKTIG INFO 3 OKTOBER
Innovationer som skapas i klasserna, ska hantera något av DEL-målen, under någon av de 17 huvudrubrikerna.
Klicka på något av globalmålen och se vad som döljer sig.

VIKTIG INFO 2 OKTOBER
I denna upplaga av IC kommer det inte att delas ut pris för "Bästa process".

SKA VI UPPFINNA EN HÖGteknOLOGISK FRAMTIDSprodukt?

ÄGGSKAL
Innovationer för en hållbar framtid behöver inte vara så avancerade. Det kan t.ex vara återbruk eller återanvändning. Vad kan man använda äggskal till? Här är nio exempel.

MICROLÅN
Innovationer för en hållbar framtid kan också vara av mer teoretiskt slag, eller som en tanke. T.ex att låna ut mindre belopp med låg ränta, för att ge folk i fattiga länder, en chans att komma igång med någon verk-samhet, som dom kan leva på.

År  2006 fick Muhammed Yunus Nobelpris för den idéen. 

SUGRÖR
År 2021 blir engångsartiklar i plast förbjudna i EU.
Tre tjejer på ett Malmö-gymnasium kom på idéen att göra sugrör av halmstrå.
Produktionen är igång nu.....           Läs mer här