DHlogo_mobil

Innovationsarbete med Drömmarnas hus  (A V S L U T A T)

Äntligen drar InnoCarnival Skåne i gång. För tredje gången är Drömmarnas Hus en del av denna innovationsfest. Årets innovationsarbete med Drömmarnas Hus grundläggs även detta år med ett inspirerande, spännande och roligt utomhuspedagogiskt avstamp.

Klasser i årskurs 6-7 kan anmäla sig för att ta del av Drömmarnas hus utomhus-pedagogiska uppstart. En uppstart som är inspirerande och laddad med kunskap inför det kommande innovationsarbetet.

Drömmarnas hus promotionfilm

Drömmarnas hus upplägg 2017-18

Vi erbjuder klassen ett spännande spel, som sätter igång fantasin, som ställer frågor och som engagerar.

2030 Staden. Det går långsamt framåt. Vi är många. Vi är på väg mot staden. Året är 2030 och alla vill bo i staden. Att välja något annat vore galenskap. Frågan är bara, får alla plats? Och vilken plats i så fall? Rättigheter finns, men har ett pris. Allt har ett värde, förutom pengar, som har upphört att existera. Vilket värde har DU?

Med en utomhuspedagogisk lärprocess och med hjälp av en engagerande fiktion, spänning och lekfullhet, så lägger vi grunden till ett roligt och utmanande innovationsarbete för er.
Vägen mot er innovation, består av tre möten med oss, samt eget arbete med stöd av Nätbaserade tips och inspiration.

1. Lärarträff på Drömmarnas Hus i september. Vi presenterar förutsättningarna och introducerar er i det nödvändiga förarbetet med konkreta verktyg och övningar.

2. Klassen möter fiktionen i oktober på en utvald plats i Skåne. Fiktionen utgår ifrån FN:s 11 hållbarhetsmål. I direkt anslutning följer workshops, med övningar i kreativitet, samarbete och innovationsprocessens olika delar. Här väljer också klassen inriktning kring FN´s hållbarhetsmål 5 eller 12. Denna dag i sep/okt är sammansatt för att ge klassen de verktyg som behövs, för att tillsammans genomföra en kreativ och spännande innovationsprocess i skolan.

3. I februari träffar vi lärare och elevrepresentanter för utveckling och finslipning av innovationen, pitching mm inför den slutliga finalen. Finalen äger alltså rum på Malmö Live 5-6 april 2018.

Målgrupp: åk 6-7
Antal: 40 st klasser

Ladda ner 16 sidor info

(PDF 10 MB)

du hittar oss på sidan 10

Inbjudan för utskrift

Innocarnival 2016 Lucy 0.0

InnoCarnival 2018 hemsida