fortsättning.......

Projektet påbörjades under hösten 2015 med spännande workshops som vänder sig  till olika målgrupper allt från barn och unga, till vuxna. Flera skolor i Skåne har under hösten fått besök av Drömmarnas hus pedagoger. Det har framförallt riktat sig till elever i lågstadiet. Även SFI klasser från Malmö har deltagit.

Under våren kommer ännu fler att få påhälsning av Drömmarnas hus turnerande workshop där vi synliggör rädslor och gestaltar mod i form av små skulpturer.

Premiären för föreställningen Den Röda Tråden sker den 18 juni 2016. En spektakulär familjeföreställning, med nyskrivet manus och nyskriven musik. Föreställningen blir ett modernt sagoäventyr som gestaltas genom akrobatik, dans och cirkuskonster, i form av urbana väsen. Förställningen spelas utomhus sju gånger på Rosengård och det är fri entré.

I föreställningen kommer man att möta allt ifrån unga amatörer till professionella artister. Manusförfattaren är Sabinha Lagoun, själv uppvuxen på Rosengård. För den nykomponerade musiken står Tobias Allvin.

Efter föreställningen bjuds publiken in till att involveras i ett efterarbete, där man har möjlighet att fördjupa tematiken. Under våren 2016 kommer efterarbetet att arbetas fram tillsammans med våra samarbetspartners.

Samarbetspartners och finansiärer är Postkodlotteriets Kulturstiftelse, som går in som huvudfinansiär i projektet. Finansiering och samarbete är också klart med Stadsdelsområde Öster, ABF Malmö, Rotary Västra Hamnen, sparbanksstiftelsen Öresund samt bostadsföretagen Victoria Park, MKB och Contentus. Under våren kommer fler samarbetspartners att knytas till projektet.