DHlogo_mobil

Drömmarnas trädgård

Ett lärande liv i Drömmarnas trädgård

Drömmarnas trädgård ligger precis bakom Drömmarnas Hus. Det är platsen där vi arbetar med odling, trädgård och matlagning utifrån de grödor vi skördar.  Verksamheten "Lärande liv" har sin bas i det stora fina Orangeriet i trädgården.  Vi vill vara ett pedagogiskt centrum och en mötesplats med fokus på utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling på Rosengård. Genom praktiskt arbete förmedlar vi kunskap om förhållandet mat och klimatsmart mat i samverkan med Malmö stad.

Via ett praktiskt och kreativt arbete i trädgården möter vi såväl barn, unga som vuxna, för att skapa förståelse för miljö, natur och ekosystem. Vi använder odling som ett verktyg för kommunikation och odlingsglädje och kopplar samman den med kultur/konst och trädgård. Vi samverkar med skolor, föreningar, bostadsbolag med flera i detta arbete.

Drömmarnas trädgård

Under hela förra säsongen arbetade vi medvetet och hårt med att anlägga en Skogsträdgård fylld med perenna träd, växter och örter. En Skogsträdgård som till största del är fylld av ätliga växter. Men även andra perenna växter som blommar under olika tider på säsongen och som hjälper till att berika ett rikt insekts och djurliv. En biologisk mångfald med stor artrikedom. Trädgården är öppen för alla hela året runt.

 

Trädgårdens design är framtagen med stöd av permakultur. Permakultur är ett designverktyg som genom en noggrann analys av bl.a vädersteck, behov, rörelsemönster och befintliga resurser ger en design som samverkar med naturen istället för att motverka. I Drömmarnas trädgård finns även ett fantastiskt utomhuskök och ett uteklassrum med bord designade av barn och konstnär tillsammans. Hela trädgården syftar till inspiration, lärande och positiva möten. En strävan i en riktning där människa och natur är i balans och harmoni. Pedagogiken bygger på upplevelser med alla sinnen och att lära genom att göra!

Ett år i trädgården – för barn och pedagoger
Lärande liv välkomnar dig in till Ett år i trädgården! Vi presenterar ett fantastiskt inspirationsmaterial med unika upplevelser för både barn och vuxna. Missa inte chansen att stiga in i trädgårdens, matens och grödornas värld under årets tolv månader. Vi erbjuder nu dig denna utepedagogiska skatt!

 

Under ett färgsprakande år kommer ni som barn och pedagoger tillsammans få uppleva storheten i att så, odla, skörda och laga mat utomhus. Ni får en grundläggande förståelse för jord, växtlighet och naturens kretslopp. Det är en fantastisk chans för alla som vill arbeta pedagogiskt med barn kring ämnena natur, hälsa och kreativt skapande. Läs mer här till vänster

Bilden finns för nerladdning i 300dpi under "Press".
Uteklassrum
Utekök
Orangeriklassrum

KONTAKT

info@drommarnashus.se

040-31 15 80

Åsa har slutat. Läs mer HÄR.

SNABBFAKTA

LÄRANDE LIV: ODLING, MAT, KRETSLOPP, NATUR

ÅLDER: 0-100 ÅR

PLATS: I DH:S TRÄDGÅRD

FINANSIERING: DELEGATIONEN FÖR HÅLLBARA STÄDER, MALMÖ STAD, REGION SKÅNE samt
MALMÖ PLANTERINGS OCH FÖRSKÖNINGSFÖRENING

UTREDNING

Gatukontorets utredning om trädgården-Gröna mötesplatser i Östra Malmö, där Drömmarnas trädgård är en av platserna som kan få utvidgade möjligheter.

Ladda ner utredningen. PDF 6.8 Mb

året folder

Missa inte chansen att stiga in i trädgårdens, matens och grödornas värld under årets tolv månader. Vi erbjuder dig en utepedagogisk skatt!

ÅRET har haft en strykande åtgång och hela upplagan är nu slutsåld.

Den går numera att LADDA HEM i stället.

(PDF 20 Mb)
 

regnvatten - en resurs

BOK om Lärande liv

En inspirationsbok om odling på Rosengård.
Ladda ner den här. 13.6Mb pdf

rosengårds vilda läckerheter

Vet du vad du ska leta efter om du vill skörda vilda växter?
Ladda ner din guide här!  5Mb pdf
Eller bläddra direkt, on-line.

I MEDIA

SAMARBETEN

Vi ingår också i ett utomhus-pedagogiskt nätverk.
Läs vårt gemensamma Malmöprogram för hösten 2013.