WOrkshops i skåne HT21

Livs levande eller Online. Ni Väljer. Inga avgifter.

Vi är glada att kunna erbjuda skolworkshops till hela Skåne. Vi kommer till er (med vissa undantag) och det kostar er ingenting. Men, vi kommer även att fortsätta med DHonline, oavsett pandemier.

Eftersom vårt verksamhetsschema är väldigt komplext, så väljer vi ett mer öppet förhållningssätt kring skolbokningar. Vi gör personliga och flexibla överrenskommelser med er. Vi behöver bara ha er intresseanmälan, så sätter vi igång och gör vårt bästa för att tillgodose era önskemål.

Försök beskriv era önskemål så tydligt som möjligt i INTRESSEANMÄLAN, så hörs vi snart.

COVID-19
Vi följer dagligen senaste nytt kring pandemin och respekterar de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och enskilda skolor sätter upp.

Vi tar eleverna på en undersökande resa i skulpturen och konstens uttryck under 60-90 min.

Vi ger barnen möjlighet att använda konst för att uttrycka sina känslor och som ett kommunikations-medel i färg och form som komplement till sitt verbala språk. 
Workshopens syfte är att ge barnen flera nyanserade redskap i sin undersökande och kreativa utvecklingsprocess.

Ett härlig, roligt och spännande sätt att utforska konstens kraft som ett kommunikationsmedel. Vid onlineworkshop, skickas konstmaterialet till skolan.

Årskurs: 3-7
Antal: 1 klass åt gången
Tid: 90 min
Pedagoger: Jafer (Kristian)

Under en halv dag leder vi in klassen i magiskt tänkande, som leder fram till ett gemensamt skrivande.

Eleverna skapar sedan tillsammans med skrivpedagoger och lärare, en grundstruktur av berättelsen som eleverna sedan ska arbeta vidare på.
Resultatet blir en bok som klassen skrivit tillsammans, där varje grupp har ansvarat för ett kapitel.
Skickar ni in teckningar och text till oss, så gör vi en liten bok åt er.
Vid onlineworkshop skickar vi föremål till er, som används i den inledande fasen av workshopen.
Se färdiga böcker på: www.issuu.com/drommarnashus

Årskurs: 3-6
Antal: 1 klass åt gången
Tid: halvdag
Pedagoger: Liza & Luz

I vår sagoyoga får barnen utforska kroppen och sinnet, genom att röra sig till en saga. Vi lyssnar på spännande ljud, andas djupt och fantiserar.

Det kan till exempel vara som i berättelsen för de yngre, där vi får träffa den väldigt hungriga larven som föds en mörk natt under månens sken. I larvens jakt på mat, stöter vi på en massa olika spännande djur! Kommer larven bli mätt? Sagan anpassas efter ålder och eleverna kommer själva att bidra med rörelser efter introduktionspasset.
Ordentligt med svängrum på golvet behövs. Max 12-14 barn/tillfälle.

Ålder: 3-5 6-8 år
Antal: 12-14 / tillfälle
Tid: Digitalt: 1 ggr ca 45 minuter utan paus
Fysisk träff: 1 ggr ca 60 minuter Ink paus
Pedagoger: Luz

UPPREPNINGAR
(Under uppbyggnad.
Workshopen blir kanske inte exakt som den är beskriven, det går bra att anmäla sig)

Yoga möter konst
Att födas, leva och att dö.
Vi börjar med att kliva in i sagoyogans värld där vi med hjälp av kroppen, sinnet och fantasin följer en fjärils liv. Just denna fjäril lever bara i 24 timmar. Den föds, lever och dör. Sen börjar allt om igen för en annan fjäril, någon annanstans. Om och om igen.
Efter sagoyogan, möter vi Jafer och får tillsammans prova att göra repetitiv konst, med inspiration från en mening eller ett ord, en tanke eller en dikt.

Årskurs: 1-3
Antal: Helklass som delas i grupper
Tid: 2 x 40 min med paus mellan, grupperna alternerar. Två rum behövs samtidigt. Yoga/konst.
Pedagoger: Jafer & Luz

OBS: ENDAST BESÖK, EJ ONLINE.
I Skugga - Forma med skuggor 
En konstworkshop om form, skulptur, ljus och skuggor.

Tillsammans med eleverna rör vi oss mellan det abstrakta och konkreta. Eleverna skapar tillsammans med oss en grundskulptur i papper. Vi arbetar vidare  och ljussätter pappersskulpturerna. På så sätt förstärker och upptäcker vi former och skuggor. Skulpturerna fotograferas slutligen.
Skulpturer och digitala fotografier behåller ni.

Årskurs: 4-8
Antal: 1 klass åt gången
Tid: 90 min
Pedagoger: Jafer & Kristian

INTRESSEANMÄLAN

OBS:
En anmälan gäller en klass/grupp upp till
ca: 25 barn. (Yoga=12 barn) Är det det större klass, uppge det då, i rutan längst ner, tillsammans med annan nyttig info.