DHlogo_mobil

spel- och lekarkivet

Under hösten 2014 och våren 2015 träffade vi klasser (åk 2-3)  runt om i Skåne, för att ta reda på om det går att hitta på alldeles egna spel och lekar. Vi arbetade både med och utan föremål. Det blev en bra blandning av allt från små spel för två, till stora äventyrs- och mysterielekar.
Vi ville se hur stark barnens fantasi var och om det alls går att tänka ut nya lekar där alla kan vara med? Kan man själv skapa spel som är rättvisa, lekar som man lär sig något av, eller bara kul och spännande spel helt enkelt....?
Entusiasmen och skaparglädjen var stor bland eleverna och vi lät 

dem testa och diskutera. Här presenterar vi några av de spel och
lekar barnen hittade fram till. Det flesta spel och lekar som dom gjorde, kan man utveckla vidare. Vi inledde dagen med ett kort provocerande framträdande. Därefter gruppövningar och lek-test, för att slutligen bygga en, eller flera lekar och/eller spel. Timmen efter lunch presenterade grupperna sina nya lekar/spel inför de andra i klassen.

Några av lekarna blev svåra att dokumentera, så det är kanske svårt för utomstående att förstå reglerna.

DRAMA- och TEATERLEKAR
.............. (länk till annan sida)

SAXEN
En utveckling av gummibandshopp. Gör hoppmönster omkring ett hopprep, utan att röra vid det. Din kompis "saxar" repet fram och tillbaka.

RINGEN

BILDA BILD
Turas om att lägga stickor (t.ex en tändsticka) på bordet, en efter en. Ingen säger något, eller bestämmer något. Men, efterhand kommer tändstickorna att föreställa något.

GLIDEKLOCKAN
Använd en rund plastring och placera t.ex en tärning på ringen. Du ska nu få tärningen att glida runt hela ringen ett varv, utan att den trillar av. Man kan skriva in siffror på ringen, som en klocka och få poäng utifrån var på ringen som tärningen trillar av.

BOLLSINNET
Försök att lägga over en boll från din fot till någon annans fot utan att tappa den. Man kan göra en lag-stafett av detta. Eller skicka bollen vidare på ett långt led o.s.v.

KROPPS-FRISBEE
Turas om att kasta en ring till motspelaren. Den som kastar, säger HUR ringen ska fångas. T.ex "fånga ringen med vänster fot, med ryggen mot mig".

FINGERBANAN
Detta har inget med den gula frukten att göra... Turas om att göra en hinderbana i miniatyr. Använd saker som finns i rummet. Den andra spelaren går eller springer i banan efter ban-byggarens regler och anvisningar.

LAVASTENENS LABYRINT

LOKER
Kortspel, som UNO, fast med uppvända kort.

KRÅNGELHAND
Blunda, stick in alla händer i mitten. Ta tag i någon hand. Öppna ögonen och "krångla" ut hela kedjan, utan att släppa händerna.

KO-JAGAREN

ORMATTACK
Markera ut punkter man kan hoppa mellan i en sluten bana. En eller ett par "ormar" ska ta deltagarna när de hoppar mellan punkterna. Ormarna får bara kasa fram på magen. De som blir tagna blir till tunnel, som alla de andra måste krypa genom. (Låt gärna ormen glida på en filt, för att inte skada kläder och golv.)

RULLA BOLL

DJURLEKEN
Deltagarna tilldelas olika djur som de ska imitera. Lekledaren läser slumpvis upp färdigskrivna lappar med händelser som utvalda djur ska utföra parvis eller i grupp.

MOOK
Ett tärningsspel, där det gäller att komma först upp i muggen med sina spelpjäser.

GREEN-RING
Kasta bollen i burken. När du kommer i, får du poäng och flyttas du en meter längre bort inför ditt nästa försök.

En morgon kom Drömmarnas Hus och hälsade på...och en man från Spel- och LekArkivet..?
Dom behövde hjälp med att  uppfinna nya spel och lekar..? Det är ju klart att man ställer upp..... Att leka är ju livsviktigt för vår utveckling! Det vet väl alla?

Se när Drömmarnas Hus gör entré i klassrummet HÄR.

VINN ÖVER MIG

BYGGA ROBOT
Bygg en robot och bestäm vad den ska kunna göra. Hjälp roboten att utföra sina uppdrag, för den kanske inte klarar det själv.

HOPPA BOLL
Studsa bollen och hoppa hopprep tillsammans med den. Flest hopp vinner.

VEM-I-SLANG?
Deltagarna blundar. Tyst....mycket tyst trär spelledarna en slang över en av deltagarna. Alla får gissa (fortfarande blundande) vem som står i slangen.

ÄVENTYRS- och MYSTIKLEKAR
........ (länk till annan sida)

99:an
Använd en lång linjal eller tumstock. Kasta/glid ett föremål längst linjalen. Hamnar föremålet t.ex vid 70 cm, så får du ett kast till, men det får inte vara längre är 29 cm. Summan av kasten ska komma så nära 100 som möjligt, men fär inte vara mer.

NATURKAMPEN

RULLULIT
(bild saknas)
Rulla/kasta något litet ojämnt föremål genom en hushållsrulle som ligger på golvet. Gör olika svårighetsgrad/poäng. Detta kan byggas ut till något som liknar en hel minigolfbana.

HJÄRNLEKEN
Lägg upp ett antal föremål som spelarna får titta på i tio sekunder. Lägg en duk över. Spelledaren sticker in händerna under duken och ändrar läget (flyttar/vänder) på ett av föremålen. Ta försiktigt bort med duken och spelarna ska snabbt berätta vad som är förändrat.FÖRSLAG-CHARAD
Spelledaren ber deltagarna föreställa något. T.ex "föreställ något som finns i havet". Spelledaren gissar de olika figurerna. Den han först gissar rätt på, blir spelledare istället.
(Ser du den grön-vit-randiga sjöstjärnan på golvet?)

KORT I SJÖN
Dela ut vars 5 kort. Kan också vara 3 eller 4 stycken. Lägg ut resten av korten på bordet. Samla på en valör (hjärter, ryter, spader eller klöver) genom att lägga det kortet du inte behöver och ta upp ett nytt. Fortsätt tills någon har samlat klart. Kom ihåg vilka kort du slänger, så du inte tar upp dem igen.

GRODAN PÅ STENEN

20 BARN I EN CYKELSLANG
Hur får man in 20 barn i en cykelslang? SVAR

SKJUTSTICKA
Målvakten, med två fingar i bordet, ber motspelaren att göra mål med en gul (t.ex) sticka. Ur en hög med olikfärgade stickor ska hen då, med hjälp av en annan sticka, glida en gul sticka över bordet, in i fingermålet. Om hen "tappar" den gula stickan på vägen, så blir det inget mål och det blir den andre spelarens tur.

KUB-BOLL

MÄNNISKOGOLF
Gör en minigolfbana med hjälp av era egna kroppar. Banan kan även innehålla rörliga hinder. Rulla en tennisboll förbi/genom alla hinder. Den som får högst poäng förlorar (flest försök). Men, får också bestämma hur banan ska se ut nästa gång.

SAMARBETSBOLL
Använd några redskap som två, eller flera kan hålla i, för att tillsammans leda in en boll i ett mål.

RINGPRICK
Träffa rätt hål med bollen. Blå ger 5p, gul 10p, men på röd blir det minuspoäng. Flytta en meter längre bort, varje gång du får poäng.

BLINDTORN
Bygg högsta tornet av klossar, med förbundna ögon. Högst torn vinner.

GLASBOLL
Innebrännboll. Men väldigt försiktigt. 

KANONEN
Skjut iväg varandra, med dubbel benkraft. Försök nå en boll t.ex. Akta golv och kläder.

BOLL-LIMBO
Tycker du att limbo är för enkelt? Balansera då en boll på ögat samtidigt!