DHlogo_mobil

workshopar FÖR skolor och fritids i skåne

iScensatt konst (nyhet)

Genom att rita, bygga, klippa och forma skapar varje elev sin unika del till den gemensamma konstutställningen.

Eleverna iscensätter sina egna världar och sammanhang som kan bestå av människor, ting, hus, växter och djur. Eleverna undersöker förhållandet mellan olika former, kroppar och ting som kreatörer och betraktare. Hur fungerar det jag skapat tillsammans med det mina klasskamrater skapat?
Under workshopen monteras pappkonstverken på en träplanka, vilken blir en unik del av en helhet i klassens gemensamma presentation som avslutar workshopen.  

Årskurser: 2-9
Antal: Upp till 28 elever/tillfälle
Tid: 90 min
Plats: På er skola/fritids
Förberedelse: Tillgång till dator med tillhörande projektor, samt ett bord för arbetsmaterial.

Pedagoger: Jafer och Anna

Superhjälte på ut- och insidan Läslovet 2023 (vecka 44)

Deltagarna skapar nya superhjältar. Vi utgår från färg och form på utsidan och skapar sedan figurens inre och dess egenskaper. En kontrasterande insida kanske blir synlig för oss..?

Årskurser: 1-4 (ålder 7- 11)
Antal: Upp till 28 elever/tillfälle
Tid: 90 min
(gärna två tilfälle på samma skola tex 9-10.30 och 12-13.30)
Plats: På er skola/fritids, utomhus eller inomhus
Förberedelse: Tillgång till dator med tillhörande projektor, samt ett bord för arbetsmaterial.

Pedagoger: Anna och Kristian

EN HELDAGS TEATERWORKSHOP (nyhet)
...där klassen går från idé till scener, som de presenterar för varandra i slutet av dagen. Med lust och nyfikenhet undersöker vi hur det kan vara att vara någon annan, t.ex. rädda årskurs nior eller kaxiga kaniner. Steg för steg bygger vi en grund för att alla som vill, ska kunna prova på att visa för sina klasskamrater den historia som de själva kommit fram till. Eleverna jobbar i mindre grupper, cirka fyra grupper/klasss.

Klockan 8-10: Övningar/lekar för gestaltande kreativitet och berättande.
Klockan 10-11: Vi hittar på olika scener och börjar träna på hur vi ska berätta detta för varandra.
Klockan 12-14: Vi repeterar och visar för varandra så långt som vi kommit.
Alla tider justerar vi efter ert schema med raster, lunch och sluttid.

Årskurser: 1-6
Antal: Upp till 28 elever/tillfälle
Tid: Heldag 8.30- ca 14.00
Plats: På er skola, utomhus eller inomhus
Förberedelse: Klassrum och gärna tillhörande grupprum

Pedagoger: Sanne & Kristian

VI FORTSÄTTER MED  - iBok

Genom att teckna och rita på papper i olika format, skapar klassen ett gemensamt konstverk. Klassens egna unika Artist´s book.

Ord och bokstäver använder vi som utgångsmaterial i detta skapande, där även elevernas unika namn kommer att träda fram. Vi undersöker det lekfulla i att arbeta med bokstäver och ord i ett dekorativt sammanhang.

Årskurser: F-6
Antal: Upp till 28 elever/tillfälle
Tid: 90 min
Plats: På er skola, utomhus eller inomhus
Förberedelse: Tillgång till dator med tillhörande projektor,
samt ett bord för arbetsmaterial och grupprum.

Pedagoger: Anna & Jafer

Se FILM

FAVORIT I REPRIS - iForm

Årskurser: 1-6
Antal: Upp till 28 elever/tillfälle
Tid: 90 min
Plats: På er skola, utomhus eller inomhus
Förberedelse: Tillgång till dator med tillhörande projektor,
samt ett bord för arbetsmaterial och grupprum.

Pedagoger: Anna, Jafer & Luz

Var uppmärksam på att workshoparna vänder sig till olika åldrar.

Workshoputvärderingar

iBox VT22
Eleverna ville stanna kvar och göra flera lådor, med flera ljus och bildeffekter.

Väldigt tacksam över engagemanget, upplägget och genomförandet. Elevernas skapandet fortsatte efter ert besök. vi fantiserade vidare utifrån deras boxar och satte igång skrivprocesser. Väldigt lyckat och uppskattat även hos eleverna.

* Värdefullt att med mycket enkelt material få skapa utifrån sin egen fantasi. Dessa lektioner är mycket lätt att koppla till kunskapsmål, konstruera, bygga, skapa möjliga bilder. Kristian är mycket inspirerande och kunde verkligen få igång barnens kreativitet. Men hans kollega var sjuk och jag som lärare är inte säker på att jag kunde göra hens jobb lika bra som hen hade gjort.


iSkugga HT21
* Det var välorganiserat och hade ett tydligt syfte.

* Eleverna uppskattade det väldigt mycket och var engagerade.

* Mycket trevligt projekt som vi dessutom kopplade till befintlig undervisning, toppen!

* Ett bra projekt för en pedagog att lära känna klassen.

* Eleverna var/blev kreativa och arbetade/laborerade lustfyllt och intensivt sina idéer. Mycket trevligt!

iForm HT21
* Som alltid bjuds man på ett proffsigt och väl genomtänkt program. Att få arbeta praktiskt med skapande stimulerar eleverna då detta är ett moment som oftast saknas i den vardagliga skoldagen. Fotografierna på deras skulpturer är fantastiskt fina och kommer visas upp i ett vernissage på skolan. Stoltheten i att få visa upp något som man själv gjort bidrar till elevernas självkänsla. Vi är mer än gärna med på fler projekt från Drömmarnas hus.

Upprepningar HT21
* Yogadelen var väldigt bra. Vi har fortsatt våra morgnar med lugn musik och lite yoga. Konstdelen tyckte barnen också om.

Sagoyoga HT21
* Engagemanget från Luz var stort, en del elever var okoncentrerade i början och behövde mer ledning. En fin stund som eleverna uppskattade

Skrivande HT21
* Alltid trevligt att jobba med DH. Ni är flexibla och kunniga och bär på mycket erfarenhet.
Det var skönt att få hjälp att motivera eleverna till gemensamt skrivande och vi kunde fortsätta med efterarbetet efteråt.

MISSA INGET!
Jobbar du med barn i skola eller i fritidshem? Prenumerera då på vårt specialutskick för skolor och fritidshem i Skåne.
KLICKA HÄR

KONTAKT
KRISTIAN ALMQVIST
kristian@drommarnashus.se
040-211 211   0708-373751

skapande skola - kontakt

skapa med oss!

Drömmarnas Hus har lång erfarenhet
av att arbeta med kultur i skolan.


Varje Skapande skolaprojekt är ett unikt sammanhang, ett möte mellan våra kulturarbetare och skolans elever. Ofta arbetar vi fram ett koncept i direkt dialog med er som kommun/ skola/årskurs.

Vi jobbar ämnesintegrerat, eller så låter vi lusten och kreativiteten vara mål och medel för resan.
Drömmarnas Hus erbjuder Skapande skola, framför allt inom konst, teater/drama, foto/film.

Se exempel från några utvalda Skapande skolaprojekt HÄR.

Om Skapande Skola på Kulturrådet HÄR.

info för utskrift - PDF

Ladda ner som 622 Kb PDF.

För ett inledande samtal, kontakta:
KRISTIAN ALMQVIST

kristian@drommarnashus.se

040-211 211   0708-373751
eller kontaktformuläret längst upp

drömmarnas hus i skolan


Över 25 år i skolan

Vi har gedigen erfarenhet, många kontaktnät och goda referenser från vårt mer än 25-åriga samarbete med skolorna. Med åren, utifrån erfarenheter, utifrån behov utvecklar vi ständigt bättre arbete för att elever och lärare ska uppleva oss som en mycket bra resurs!

Vi har en fantastisk personalkår med konstnärer, dramapedagoger, äventyrspedagoger, filmpedagoger, skådespelare, dansare med fler som arbetat länge tillsammans och utvecklat riktigt bra sätt att få alla att bli medskapare, från lärare till elever! Och inom alla årskurser.
Vi ger ut lärarhandledningar och inspirationsskrifter om lärprocesser, allt för att sprida våra kunskaper och arbetssätt.

Hur jobbar vi i skolan?

Vårt arbete med klasser bygger på kreativitet och interaktivitet. Ibland använder vi oss av dramaprovokationer och dramaövningar – andra gånger av naturen eller av texter, bild, team building eller kanske konst?

Varje skolsamarbete är unikt och genom dem skapar vi verktyg för klasserna och lärarna att arbeta vidare med. Vi skapar verktyg som låter de unga själva delta och vara med. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya former för samverkan mellan kultur och skola, där vi för in kreativa lärprocesser på ett djupare och långsiktigt plan än vad som oftast är fallet.

Lärarna och eleverna får verktyg att arbeta med och vi lämnar ofta en ”verktygslåda” efter oss för skolan/klassen att undersöka på egen hand. Vi visar hur läroplanen kan uppnås, med hjälp av kulturen eller naturen. Vi för samman olika konstformer som eleverna får möta och utveckla. Vi skapar möten mellan institutioner och kulturorganisationer.

Region Skånes kulturpris, Kulturpaletten 2014
"Drömmarnas Hus premieras för sina konstnärliga och pedagogiska processer med, för och av barn och unga. Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar de på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne."
Läs mer på Region Skånes sida, här.

Vinnare av kunskapspris 2010

År 2010 mottog Drömmarnas hus NE:s kulturpris i kategorin SKOLA. 2012 arbetade Drömmarnas hus i 15 olika skånska kommuner och med 67 skolor. Har du idéer eller vill beställa något speciellt för din klass? Vi är öppna och nyfikna!

Läs mer om våra priser och utmärkelser här.