Aktuella projekt i skolan

var med och Sprid hoppET

Hopp - FULLBOKAD
20 tillfällen i januari - februari 2020.
Anmälan här.

Snart vuxen

På väg! PÅGÅENDE - EJ BOKNINGSBAR
Vi gör rollspel direkt i klassrummet.
Läs mer här.

Skäddarsytt för din skola

Skapande Skola
Är ni en skola som söker en kunnig kulturaktör att samarbeta med?       Mer info här.

MISSA INGET!
Jobbar du med barn i skola eller på fritid? Prenumerera
då på vårt specialutskick för olika skolgrupper.
KLICKA HÄR

visualisera

I Form - FULLBOKAD
Känslor som visualiseras i form av en skulptur. Åk 3-5. 18 tillfällen i Mars. Mer här.

INNOCARNIVAL 2020 - preppers

InnoCarnival 2020. FULLBOKAD
InnoCarnival 2020 äger rum i Folket Park, Malmö den 15-16 april. Mer info här.

Över 20 år i skolan

Vi har gedigen erfarenhet, många kontaktnät och goda referenser från vårt mer än 20-åriga samarbete med skolorna. Med åren, utifrån erfarenheter, utifrån behov utvecklar vi ständigt bättre arbete för att elever och lärare ska uppleva oss som en mycket bra resurs!

Vi har en fantastisk personalkår med konstnärer, dramapedagoger, äventyrspedagoger, filmpedagoger, skådespelare, dansare med fler som arbetat länge tillsammans och utvecklat riktigt bra sätt där att alla känner sig som medskapare, från lärare till elever! Och inom alla årskurser. Vi ger ut lärarhandledningar och inspirationsskrifter om lärprocesser, allt för att sprida våra kunskaper och arbetssätt.

Hur jobbar vi i skolan?

Vårt arbete med klasser bygger på kreativitet och interaktivitet. Ibland använder vi oss av dramaprovokationer och dramaövningar – andra gånger av naturen eller av texter, bild, team building eller kanske konst?

Varje skolsamarbete är unikt och genom dem skapar vi verktyg för klasserna och lärarna att arbeta vidare med. Vi skapar verktyg som låter de unga själva delta och vara med. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya former för samverkan mellan kultur och skola, där vi för in kreativa lärprocesser på ett djupare och långsiktigt plan än vad som oftast är fallet. Lärarna och eleverna får verktyg att arbeta med och vi lämnar ofta en ”verktygslåda” efter oss för skolan/klassen att undersöka på egen hand. Vi visar hur läroplanen kan uppnås, med hjälp av kulturen eller naturen. Vi för samman olika konstformer som eleverna får möta och utveckla. Vi skapar möten mellan institutioner och kulturorganisationer.
 

Region Skånes kulturpris, Kulturpaletten 2014
"Drömmarnas Hus premieras för sina konstnärliga och pedagogiska processer med, för och av barn och unga. Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar de på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne."
Läs mer på Region Skånes sida, här.

Vinnare av kunskapspris 2010

År 2010 mottog Drömmarnas hus NE:s kulturpris i kategorin SKOLA. 2012 arbetade Drömmarnas hus i 15 olika skånska kommuner och med 67 skolor. Har du idéer eller vill beställa något speciellt för din klass? Vi är öppna och nyfikna! Läs mer om våra priser här.