DHlogo_mobil

priser och utmärkelser

Region Skånes Kulturpalett 2014

Kulturnämndens motivering lyder:

Region Skånes Kulturpalett 2014 tilldelas Drömmarnas Hus, som med ett starkt socialt
engagemang tar sig an barns och ungas delaktighet och kreativitet.

Under många år har denna kraftkälla för barn- och ungkultur visat prov på sin förmåga att med konstnärliga och pedagogiska processer ge nya generationer verktyg att uttrycka sina tankar
och erfarenheter.

Med sin tilltro till unga människors skaparkraft och med lyhördhet för deras behov visar
Drömmarnas Hus på nya vägar för barn- och ungdomskulturen i Skåne.

Läs mer på Region Skånes sida, här.

Drömmarnas Hus är på väldigt rätt väg.
Det märks inte minst i och med de fina utmärkelser som vi har fått motta genom åren. Särskilt stolta är vi över att Drömmarnas Hus 2010 fick Nationalencyklopedins stora kunskapspris i kategorin Skola.

Vinnare av kunskapspriset 2010
"Det är med stor ödmjukhet, men även stolthet som vi tar emot detta fina pris – att vara nyskapande kunskapsspridare inom kategorin skola! Vi är övertygade om att det varit resan värd. Vi har haft förmånen att möta och samarbeta med så många engagerade lärare, härliga elever och kreativa kulturutövare! Vår erfarenhet är att vårt nära samarbete med lärarna och vårt ibland galna, men lustfyllda sätt att arbeta tematiskt med kultur och/eller natur, också ger lärarna en kreativitetskick. Att möta och ingå i sådana projekt inspirerar och ger en naturlig kompetenshöjning som kommer eleverna till godo. För oss är det självklart att skapa nya vägar att arbeta inom skolans ramar. Det är eleverna själva, som ska verka i det framtida samhället där entreprenörer, kreativa visionärer och föregångare kommer att behövas inom alla områden! Vi vill tacka alla som trott på oss, arbetat tillsammans med oss, alla samarbetspartners och alla modiga finansiärer! Nu hoppas vi självklart på att vi ska få jobba ännu mer! Vi är redo!"

Lotta Lundgren
VD/Verksamhetsledare

Om priset 
"Kunskapspriset delas årligen ut till de som på ett nyskapande, lustfyllt och framgångsrikt sätt förmedlar kunskap till andra. Kunskapspriset vill göra nyskapande kunskapsspridare till Sveriges kunskapshjältar. Pristagarna skall vara goda förebilder och våga tänka i nya banor. På så sätt kan priset bidra till att göra Sverige lite klokare." Läs mer på Kunskapsprisets hemsida.

Swedish arts and business awards
Vi är oerhört stolta över att Drömmarnas Hus och Sparbanksstiftelsen Skånes gemensamma projekt Guldvalet stod som vinnare på Kultur och Näringslivs final i Swedish Arts and Business Awards 2009! 

Guldvalet var ett samarbete mellan Drömmarnas Hus och Sparbanksstiftelsen Skåne som handlade om att starta en folkrörelse i hela Skåne med kulturen som verktyg. Projektet, som omfattade åtta skånska kommuner, ville stimulera barn och unga till att göra medvetna val i avgörande samhällsfrågor, som till exempel miljö- och hälsofrågor och resursfördelning.

– Vi är otroligt stolta över det här priset. Det är en eloge till alla de som arbetat i projektet. Närmare 90 000 barn och unga har deltagit och alla våra kulturarbetare har på något sätt bidragit. Priset är framförallt deras, sa Lotta Lundgren, vd för Drömmarnas Hus. Vi är också väldigt glada över att Sparbanksstiftelsen vågade satsa på oss trots att projektet är väldigt stort och brett. Det var modigt, och det är mod som behövs om man vill förändra världen!

Juryns motivering
"Genom att – med kulturen som genomgående verktyg – inspirera unga människor att ta ett samhällsansvar och aktivt förändra både sin egen situation och världen, har Guldvalet visat en väg, en modell för samarbete, som vi önskar att fler regioner ska följa. Sparbanksstiftelsen har modigt valt en liten, icke-institutionell, samarbetspartner och projektet visar en absolut tilltro till kulturens kraft som förändringsagent."

KONTAKT

DRÖMMARNAS HUS

Frölichs väg 4

213 68 Malmö

info@drommarnashus.se

040-211 211

Kulturpaletten
Region Skånes kulturpris
2014 - Konstnärliga och pedagogiska processer med, för och av barn och unga.

Kunskapspriset
Nationalencyklopedins stora kunskapspris. 2010 - Kategorin Skola.


Swedish Arts and business awards
Drömmarnas Hus och Sparbanksstiftelsen Skånes gemensamma projekt Guldvalet

2009 - Projektet Guldvalet

Lilla miljöpriset
från Malmö stad
2008 – Projektet Guldvalet

Priset för hållbar utveckling
från HUT Skåne
2007 – 
Drömmarnas hus

Guldkorn – årets Arvsfondsprojekt
från Arvsfonden
2006 Projektet Barn- och ungdomskulturhus i Malmö 

Årets folkbildare
från ABF:s tidning Fönstret
2005 – Drömmarnas Hus

Årets hederpris
från KoopUtveckling i Skåne
2005 – Drömmarnas Hus

Kvarnbys röda äpple
1997 – Teater X (Drömmarnas Hus tidigare namn)


Kulturstipendium
från Hyresgästföreningen i södra Skåne
1994 – Teater X (Drömmarnas Hus tidigare namn)