DHlogo_mobil

den röda tråden startar

Nu drar vi igång projektet Den Röda Tråden, ett projekt som kommer att överraska, utmana och som bygger på delaktighet och mod. Tematiken i Den Röda Tråden handlar om rädslor och mod, där vi vill utmana barn unga och vuxna i att möta sina rädslor. Vi tror på att detta arbete kommer att ge alla deltagare en ökad trygghet genom att man synliggör såväl sina egna som andras rädslor.

Arbete påbörjas under hösten med spännande workshops och där vi vänder oss till olika målgrupper från barn och unga, till vuxna.

Finalen för Den Röda Tråden sker sommaren 2016 genom en familjeföreställning som kommer att spelas utomhus i Rosengård. En spektakulär föreställning med nyskrivet manus och nyskriven musik. Föreställningen blir ett modernt sagoäventyr som gestaltas genom akrobatik, dans och cirkuskonster i form av skogens magiska väsen.

I föreställningen kommer ni att möta allt ifrån unga amatörer till professionella artister.

Efter föreställningen kommer vi att involvera publiken i ett efterarbete, där vi har möjlighet att fördjupa tematiken.

Vi är oerhört stolta och glada över att vi nu också inlett ett samarbete med Postkodlotteriets Kulturstiftelse som går in som huvudfinansiär i projektet, finansiering är också klar med Stadsdelsområde Öster och ABF Malmö.