DHlogo_mobil

Internationella nätverket lanserat

Tillsammans med CCE (Creativity Culture Education) har vi deltagit i bildandet av ett nätverk för organisationer och personer som delar samma syn på kunskap. Nätverket är till för alla som vill arbeta med kreativitet och lärande i och utanför skolan och blir är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, inspiration, gemensamt lärande och kontaktskapande för nya internationella projekt. 22-24 maj lanserades ICE-net, International Creative Education Network i Vilnius.

ICE-net fokuserar på att lyfta fram den unika roll som kulturarbetare har i att utveckla kreativitet och skapande hos barn och unga. Hemsidan blir den digitala mötesplatsen där du kan bli medlem och delta i diskussioner om temat. Vi medverkade i Vilnius med en workshop om ”upplevelsebaserad äventyrspedagogik i utomhusmiljö” som