barnens skulpturpark under uppbyggnad

kontakt

ANN-MARIE ERIXON

Projektledare
ann-marie@drommarnashus.se

040-31 15 94 eller 0734-48 62 02

kort om skulpturparken

Den 19 oktober 2015 beslutade Kulturnämnden i Malmö att Drömmarnas hus ska göra en förstudie, i syfte att undersöka möjligheterna i att skapa en Skulpturpark med och av unga i Rosengård.

Förstudien kommer under år 2016 att göras i brett samarbete med Malmö stads förvaltningar, bostadsföretag i Rosengård, barn och unga med flera. Dessutom kommer flera spännande konstnärer att involveras.

Förstudien bygger på en idé av Drömmarnas hus konstnär Jafer Taoun, som har arbetat i många år i Drömmarnas hus verksamhet.
Se även utställningar.