barnens skulpturpark

Bakgrund

FÖRSTUDIE
Den 19 oktober 2015 beslutade Kulturnämnden i Malmö att Drömmarnas hus ska göra en förstudie, i syfte att undersöka möjligheterna i att skapa en Skulpturpark med och av unga i Rosengård.
Förstudien genomfördes under hösten 2016 i brett samarbete med Malmö stads förvaltningar genom Malmö Offkonstgrupp, bostadsföretag i Rosengård, barn och unga med flera.
Förstudien byggde på en idé av Drömmarnas hus konstnär Jafer Taoun, som har arbetat i många år i Drömmarnas hus verksamhet.

BESLUT I MALMÖ KULTURNÄMND
Den 15 juni 2017 beslutade en enig Malmö Kulturnämnd att förorda att Barnens Skulpturpark i Rosengård skall bli verklighet. Detta under förutsättning att all sökt finansiering beviljades samt att verken efter genomfört projekt skulle skänkas till Malmö stad.

BESLUT I MALMÖ FÖRSKÖNINGS- OCH PLANTERINGSFÖRENING
Den 24/10 beviljade Malmö Förskönings- och Planteringsförening projektet medel för de första 18 månaderna och resten senare om den första processfasen utförts enligt full belåtenhet.

BESLUT ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Den 6/12 beviljade Arvsfonden Drömmarnas hus de sökta medlen för projektet Barnens Skulpturpark I Rosengård. Detta innebar att projektet kunde starta upp planenligt d v s i januari 2018
 

kontakt

ANN-MARIE ERIXON

Projektledare
ann-marie@drommarnashus.se

040-31 15 94 eller 0734-48 62 02

kort om skulpturparken

I projektet skapar barn och unga tillsammans med professionella konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö.
Syftet är att barn och ungdomar som bor i området, utifrån sina erfarenheter och berättelser, får uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet genom att skapa permanenta konstverk i sin egen uppväxtmiljö. Målgruppen deltar i alla delar av projektet från planering- och budgetarbete, framtagandet av skisser och modeller, färdigställande av verken, invigning och fortsatt verksamhet i skulpturparken. Målgruppen har även majoritet i projektets styrgrupp. Ett inspirationspaket för parkbesökare samt ett metodmaterial utifrån projektarbetet tas fram. Materialet tillhandahålles av föreningen efter att projektets avslutats. Verken doneras till Malmö stad som också ansvarar för parkens fortsatta drift och underhåll.

Radiosändning i SR kulturnytt 16 juni 2017
Artikel i Sydsvenskan 3 juli 2017
Nyhetsartikel om beslutet på Malmö stads hemsida 15 december 2017