SKAPANDE SKOLA

OBS: Viktig info i ljudet.

Gnistan (2017)

Eleverna möter en fiktion där deras värdegrundsarbete och samarbetsförmåga utmanas med hjälp av fiktionen som kretsar kring Gnistan. Kombinerat med fördjupande samtal i klassrummet, vill vi skapa förutsättningar för alla elevers gnistor att trivas och utvecklas.


Utifrån samtalen och upplevelserna skapas sedan en konkret konstnärlig form där 350 elevers arbete synliggörs under en vernissage för hela skolan. En vernissage där 350 elevers värdegrundsarbete förenas till en underbart gnistrande utställning, för visst gnistrar och sprakar det kring barn som mår bra och får skapa!
Läs mer här.

Flyttfåglar (2016)
När Kommunikationsskolan i Malmö stod inför en flytt av hela skolan så upplevde man en oro bland skolans elever inför detta. Så föddes tematiken till Skapande skola projektet FLYTTFÅGLAR. Nu är flytten genomförd och temat är i allra högsta grad levande. Drömmarnas hus och skolans pedagoger tar, under höstterminen, ett gemensamt tematiskt grepp, som bl a kommer att generera i att dessa flyttfåglar sätter ett praktfullt bo.

Resan (2016)
Skapande skola projektet, RESAN är speciellt på mer än ett sätt. Under höstterminen 2016 arbetar fyra pedagoger från Drömmarnas hus med samtliga grundskoleelever i Osby kommun. Huvudtemat är inkludering och de konstformer vi valt att arbeta med är Drama och Konst. Resan påbörjades i augusti med en läraruppstart och avslutades i december med en stor vernissage där processresultaten presenterades i form av klassvisa verk.

Lika-olika-unika (2015-16)
Under läsåret ht -15/vt -16 arbetade Drömmarnas Hus på och med Lorensborgskolan i Malmö inom ramen för Skapande skola. Uppdraget är att med temat, Lika olika, skapa upplevelsebaserade lärandesituationer där eleverna genom estetiska uttrycksformer får en ökad förståelse för hur estetisk verksamhet och lärande samspelar. Utgångspunkten för arbetet är alla människors lika värde.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (Barnkonventionen).

4 kulturpedagoger från Drömmarnas hus arbetade tillsammans med skolans samtliga 332 elever i åk F-6 . På skolan har också en skapande-skola-grupp med skolans egna pedagoger arbetat löpande under läsåret med den viktiga tematiken. Kulturpedagogernas olika profession ligger i drama/teater, dans, och bild. Under hösten får alla elever prova på samtliga konstformer klassvis. Därefter väljer eleverna vilken konstform man vill fördjupa, fördjupningen sker under våren. Arbetet landade sen in i en gemensam final/uppvisning den 28 april 2016. Här var även föräldrar och syskon inbjudna.

Framtid & Drömmar (2015)
Inom ramen för Skapande skola så hade Drömmarns Hus under
höstterminen ett viktigt uppdrag från Kristianstads kommun.
Målgruppen var kommunens samtliga förberedelseklasser,
inriktningen var konst, temat FRAMTID och DRÖMMAR och
platsen kulturhuset Barbacka.

Varje elev fick möjlighet att skapa sin egen bild av framtid och drömmar med hjälp av olika spännande material, som hamnade i ett alldeles eget skrin eller låda.

Alla skrin/lådor skapade tillsammans en konstinstallation som ställdes ut på kulturhuset Barbacka och visades upp för allmänheten.

Fredagen den 23 oktober 2015 bjöd vi in alla klasser som deltagit till ett vernissage där alla elevernas verk var samlade. Veckan efter, på höstlovet i vecka 44, var huset öppet för alla som ville komma och ta del av utställningen.

Allas lika värde (2014-15)

Hösten 2014, med avslutning i februari 2015, genomförde vi ett stort skapande-skola projekt med hela Örtagårdsskolan.
Temat var ”Allas lika värde"

Målgrupp och antal elever
Samltiga ca 320 elever: F-6, grundsärskolan och introduktion/förberedelseklasserna.

4 kulturpedagoger från Drömmarnas hus arbetar tillsammans med skolans elever, pedagoger, bibliotekarie, ledning, resurspersonal  fram en scenisk redovisning. Konstformerna
drama/teater, dans, musik, bild/slöjd ska samverka. Utifrån de olika estetiska uttryckssätten,
bildas två grupper som alla elever på skolan får prova på. Efter jul bildas särskilda grupper
inom varje område utifrån elevernas intresse, för att sedan gå ihop och visa upp det de skapat
i den gemensamma föreställningen. Vi kommer att arbeta efter konceptet ”Från idé till
föreställning” med temat Allas lika värde.

Kulturpedagogerna träffar elever och personal 20 gånger under höstterminen och tio gånger
under vårterminen.

Den 12 februari 2015 var det vernissage och uppvisning på skolan. Under våren byggdes ett
permanent konstverk utav glasburkarna i skolans lokaler. 


Först en artikel i Pedagog-Malmö om projektet.
Sedan. Läs vad rektorn tycker i en artikel, i Pedagog-Malmö.

Hemligt rum (2013)

Under vårterminen 2013 arbetade en konstnär från Drömmarnas Hus med elever och pedagoger från Kyrkskolan i Hässleholm i ett konstprojekt. Eleverna som deltog i projektet var funktionsnedsatta samt saknade tal (kommunicerade med Bliss) och här blev konsten ett ytterligare kommunikationsverktyg och en ny uttrycksform utöver det rent konstnärliga.

 

Projektet avslutades med en underbar vernissage på skolan som fick namnet "Hemligt rum". Publiken fick vara med när portarna öppnades till det spännande rummet som eleverna jobbat med under våren. 

Barns tankar om framtid (2012-2013)

Projektet arbetade med framtidsbilder genom konst, drama och dans. Barnen har fått fundera på vem är jag nu, vem vill jag vara i framtiden, hur ser mitt hus ut, vem bor i huset, vad vill jag ha för yrke och hur ser jag ut. De gjorde dockor av papperspåsar som självportträtt. Dockorna blev en del av dansen till sången ”Jag vill vara någon” som alla var med och framförde.

Vi har genom det här arbetet kunna möta barnens egna bilder och också presentera alternativ.  Processen har varit viktig men också att ha ett mål. Vi avslutade hela arbetet med ”Framtidsfesten” på Tegelhuset där det blev vernissage på de hus som hade skapats, självportträtt i form av pappersdockor och dans.

Targets (2011) English subtitles

Fem pedagoger från Drömmarnas Hus, samt elever och lärare i årskurs 5 från Rosengårdsskolan och Värner Rydén har på uppdrag av Rosengårds stadsdel sedan i höstas arbetat inom ramen för projektet Skapande skola. Vi arbetade med temat inuti – utanpå. Är jag samma person på insidan som på utsidan? Vad är utanför och vad är inuti? Finns det ett gemensamt inuti? Kan vi mötas i inutivärlden? Vad drömmer jag om? Vad är jag rädd för? Vi letade oss fram mellan rädslor och mod.

Ön (2010) English subtitles

Filmen ÖN är resultatet av ett Skapande skola-projekt 2010, med elever från Apelgårdskolan, Rosengårdskolan och Örtagårdskolan. Tillsammans med kulturpedagoger från Drömmarnas Hus skapade de och gestaltade filmens berättelser.

KONTAKT

ANN-MARIE ERIXON

ann-marie@drommarnashus.se

040-311594   0734-486202

skapa med oss!

Vi har, sedan "Skapande skola" lanserades, jobbat med ett flertal projekt inom Malmö och i Skåne. Vi är alltid pigga på en dialog kring nya spännande "Skapande skola"-uppdrag så tveka inte över att kontakta oss om ni har några spännande ideér! Vi är gärna med och bidrar med vår kompetens och erfarenhet redan på idéstadiet om så önskas.

infoblad för utskift - jpg

Arbetet före, under och efter filminspelningen.