Inspirationsträff om SKAPANDE SKOLA, för hela SKÅNE

Hjärtligt välkomna till en eftermiddag med workshops, formativt projektskapande och erfarenhetsutbyte torsdagen den 12 december 2019.

Under en halvdag ger vi er olika ingångar till just era skapande skola-tankar. Hur vill ni/eleverna genomföra ett framtida skapande skola-projekt? Vad vill ni undersöka och ta med er hem till er skola, för att samtala vidare kring, med era elever?
På menyn står teater, konst, foto, drama och äventyrligheter.
 

INGA AVGIFTER

ANMÄLAN senast 2 dec

Anmäl gärna flera deltagare på en gång, om ni kommer från samma skola. Upp till fyra deltagare tar vi emot från samma skola.

OBS: Er anmälan förvandlas till en konkret bokning, först när vi har etablerat en personlig kontakt.

  • Kolla alla tecken noga


Program 12 december

12.30 -13.55
Vi bjuder på soppa. (Kan också intas under introduktionen.)

13.30 - 13.55
Introduktion till skapande skola med Drömmarnas hus.

14.00 - 14.40 Pass 1
Workshops och formgivning av skapande skolaprojekt.
* Teater/drama - ”Från idé till föreställning”
* Konst/installation - "Forma, skapa och exponera"
* Foto - "Mer än tusen ord"
* Dramatiserad ute/äventyrs-pedagogik - "Hur/vad gör man?"

Välj ett nytt pass.

14.45 - 15.30 Pass 2
Workshops och formgivning av skapande skolaprojekt.
* Teater/drama - ”Från idé till föreställning”
* Konst/installation - "Forma, skapa och exponera"
* Foto - "Mer än tusen ord"
* Dramatiserad ute/äventyrs-pedagogik - "Hur/vad gör man?"

15.30 - 16.30 Tid för sammanfattning och tankar kring
egna skapande skolaprojekt.

Schemat kan komma att justeras, utifrån antal anmälda deltagare.

Gör gärna era val av workshop, innan ni anländer.
Speciellt om ni kommer flera från samma skola. 

KONTAKT

KRISTIAN ALMQVIST
PROJEKTLEDARE
kristian@drommarnashus.se

040-311584   0708-373751

Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.
/Kulturrådet