i andra forum

kraftsamling herrgården

Det här är Kraftsamling Herrgården
Kraftsamling Herrgården är en kunskapsallians av aktörer som arbetar tillsammans för en hållbar utveckling av stadsdelen Herrgården i Malmö. Arbetet bygger på lokala initiativ och en långsiktig närvaro för att göra Herrgården till en attraktiv stadsdel att leva, bo och verka i. Kraftsamling Herrgården är öppen för alla som vill engagera sig för ett jämlikt, tryggt och inkluderande Malmö.

Aktörer som är med
Aktörer från idéburna, offentliga och privata sektorn medverkar. Alla aktörer som är intresserade av och involverade i Herrgårdens utveckling är välkomna att vara med! Vi vill gärna bli fler. Hitintills har ca 60 aktörer medverkat i processen. Processen samordnas för närvarande av Rädda Barnen, Individuell Människohjälp och Stadsområdesförvaltning Öster, Malmö stad.

Organisation av arbetet
Kraftsamling Herrgården är uppdelat i 6 temaprocesser. För varje temaprocess finns det två processledare som underlättar och samordnar arbetet. Drömmarnas hus är en av dessa procesledare inom temaområde-kultur. I kraftsamling Herrgården arbetar vi också med tvärfrågor; frågor som berör mer än en temaprocess.

Syftet
Om samverkan sker mellan aktörer som har samma eller liknande mål ökar deras insatsers förändringskraft. Genom samverkan kan vi alltså uträtta mer med det vi gör, vi kan undvika dubbelarbete, och vi kan upptäcka glapp där någon borde göra något. Har vi samma inriktning och vision kan vi tillsammans göra ännu mer; stärka pågående arbeten, lära av varandra, utveckla nya arbetsformer och insatser samt samordna våra resurser för Herrgårdens framtid.

Ung kraft

Under 2016 har Drömmarnas hus samarbetat med Skånes Dansteater i ett projekt där unga asylsökande möter unga i Malmö. Projektet har letts av projektledaren Atoosa Faramandh och lett fram till föreställningarna Dance Across Borders samt Closed Borders. Till Drömmarnas hus ateljé kom de unga för att skapa en scenografisk bild till den sistnämnda föreställningen.

Syftet med projektet har varit att låta de unga mötas i ett skapande samt att vissa på olika möjligheter till uttryck.

samling inför sommaren